PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 2 | 107-113
Article title

Peritonektomia - rola w operacji cytoredukcyjnej raka jajnika

Content
Title variants
EN
Role of peritonectomy in cytoreductive surgery of ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Global statistics indicate continuously increasing incidence of ovarian cancer. As the outcome of surgery- and chemotherapy-based therapies of this condition are highly unsatisfactory, the search is underway for novel surgical techniques, more effective drugs and new treatment protocols. Peritonectomy is a technique enabling a more complete cytoreduction and better survival indices. The aim of this paper is to review current literature related to peritonectomy - a novel technique in cytoreductive surgery of ovarian cancer. Material and method: Internet-based search of medical libraries (Cochrane, PubMed and Medline) using such key words as: “ovarian”, “cancer”, “chemotherapy”, “peritonectomy”, “chemohyperthermia”, and various combi­nations thereof. The review encompassed papers published after 1990. Results: Literature data enable an insight into several techniques of peritonectomy, as well as its combination with intraperitoneal hyperthermic chemotherapy. Results of surgical treatment including peritonectomy and complications on the part of other organs as sequels of this procedure are reviewed. Conclusions: Peritonectomy is a novel surgical technique, which may contribute to improvement of outcome of ovarian cancer treatment. Although this type of proce­dure is associated with an increased risk of complications due to its greater invasiveness, in most authors’ opin­ion complication and mortality rates are acceptable. Based on available literature we may conclude that prospective studies are necessary in order to determine the role of this technique in the aspects of survival and postoperative complication rates.
PL
Wstęp: Światowe statystyki pokazują nieustanny wzrost zachorowalności na raka jajnika. Ponieważ rezultaty leczenia tego nowotworu oparte na procedurach chirurgicznych oraz chemioterapii są wciąż niezadowalają­ce, konieczne jest opracowanie nowych technik chirurgicznych, skuteczniejszych leków oraz nowych metod le­czenia. Peritonektomia to procedura, która pozwala na szerszą cytoredukcję i uzyskanie lepszych wskaźników przeżycia. Celem pracy jest przegląd literatury dotyczącej peritonektomii - nowej metody w operacjach cyto- redukcyjnych raka jajnika. Materiał i metodyka: Dokonano przeglądu piśmiennictwa w bibliotekach Cochrane, PubMed oraz Medline, używając podczas wyszukiwania słów kluczowych: ovarian, cancer, chemotherapy, peritonectomy procedures, chemohyperthermia oraz różnych kombinacji tych słów. Przeglądem objęto prace opublikowane po 1990 roku. Wyniki: Dane zawarte w literaturze pozwoliły przedstawić różne techniki peri­tonektomii oraz połączenia peritonektomii z hipertermiczną chemioterapią wewnątrzotrzewnową. Zaprezen­towane są również wyniki leczenia operacyjnego z zastosowaniem peritonektomii, omówiono także kompli­kacje ze strony różnych układów związane z tym zabiegiem. Wnioski: Peritonektomia jest nową metodą chirurgiczną, która może poprawić rezultaty leczenia raka jajnika. Mimo iż ten rodzaj leczenia powoduje częstsze występowanie powikłań związanych z wysokim obciążeniem dla organizmu, większość autorów jest zdania, iż wskaźniki powikłań i umieralności są możliwe do zaakceptowania. Na podstawie istniejących prac wywnioskować można, iż potrzebne są badania prospektywne, które w pełni potwierdzą znaczenie tej metody w aspekcie przeżyć i komplikacji pooperacyjnych.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
107-113
Physical description
Contributors
author
 • Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie
author
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie
author
 • Oddział Dermatologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie
author
 • Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
author
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Wojewódzki Szpital w Przemyślu
author
 • Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów, tel./faks: 017 866 63 51. 3 Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
References
 • 1. Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006.
 • 2. Sugarbaker P.H.: Peritonectomy procedures. Ann. Surg. 1995; 221: 29-42.
 • 3. Ferron G., Gesson-Paute A., Classe J.M., Querleu D.: Feasibil­ity of laparoscopic peritonectomy followed by intra-peritoneal chemohyperthermia: an experimental study. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 358-361.
 • 4. Konstantakos A.K., Shuck J.M.: Calcifying fibrous pseudotu­mor of the anterior parietal peritoneum: treatment by laparo­scopic resection. Surgery 2005; 137: 257-259.
 • 5. Goldstein P., Gomes da Silva R., Cabanas J., Sugarbaker P.H.: Management of peritoneal carcinomatosis from colon cancer, gastric cancer and appendix malignancy. Cancer Therapy 2005; 3: 299-320.
 • 6. Sugarbaker P.H., Cunliffe W., Belliveau J.F. i wsp.: Rationale for perioperative intraperitoneal chemotherapy as a surgical adjuvant for gastrointestinal malignancy. Reg. Cancer Treat. 1988;1: 66-79.
 • 7. Tentes A.A., Mirelis C.G., Markakidis S.K. i wsp.: Long-term survival in advanced ovarian carcinoma following cytoreductive surgery with standard peritonectomy procedures. Int. J. Gyn­ecol. Cancer 2006; 16: 490-495.
 • 8. Kecmanovic D.M., Pavlov M.J., Kovacevic P.A. i wsp.: Cytore- ductive surgery for ovarian cancer. Eur. J. Surg. Oncol. 2003; 29: 315-320.
 • 9. Capretti P.G., Zeppieri M.C., Simonetti A. i wsp.: Radical peri- tonectomy in 37 patients with stage II and III ovarian cancer. Minerva Chir. 2004; 59: 233-241. Verwaal V.J., van Ruth S., de Bree E. i wsp.: Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemother­apy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 3737-3743.
 • 10. Verwaal VJ., van Ruth S., de Bree E. i wsp.: Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemother­apy versus systemic chemotherapy and palliative surgery in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 3737-3743.
 • 11. Glehen O., Osinsky D., Cotte E. i wsp.: Intraperitoneal chemo-hyperthermia using a closed abdominal procedure and cytore-ductive surgery for the treatment of peritoneal carcino-matosis: morbidity and mortality analysis of 216 consecutive procedures. Ann. Surg. Oncol. 2003; 10: 863-869.
 • 12. Stephens A.D., Alderman R., Chang D. i wsp.: Morbidity and mortality analysis of 200 treatments with cytoreductive surgery and hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemotherapy using the coliseum technique. Ann. Surg. Oncol. 1999; 6: 790-796.
 • 13. Kusamura S., Younan R., Baratti D. i wsp.: Cytoreductive surgery followed by intraperitoneal hyperthermic perfusion: analysis of morbidity and mortality in 209 peritoneal surface malignancies treated with closed abdomen technique. Cancer 2006; 106: 1144-1153.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-064d07d9-bcff-4244-ac60-41c772dcb970
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.