PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 4 | 252-258
Article title

Wpływ miękkich multifokalnych soczewek kontaktowych z wysokimi addycjami na koordynację wzrokowo-ruchową

Content
Title variants
EN
The influence of soft multifocal contact lenses with high additions on the eye–hand coordination
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem zaprezentowanych badań było sprawdzenie, czy miękkie multifokalne soczewki kontaktowe z wysokimi addycjami o konstrukcji przeznaczonej do kontroli krótkowzroczności mogą wpływać na ruchy oczu i koordynację oko–ręka. W badaniu wzięło udział 24 młodych dorosłych, którym zaaplikowano miękkie multifokalne soczewki kontaktowe (Relax, SwissLens) z addycją +2D (Add2) i +4D (Add4) oraz kontrolne soczewki jednoogniskowe (Add0, Orbis, SwissLens). Zadaniem uczestników było sięganie w kierunku kółka wyświetlanego na ekranie dotykowym. Mierzono czasy reakcji, dokładność dotknięcia celu oraz latencje ruchów oczu. Wyniki wykazały, że miękkie multifokalne soczewki kontaktowe nie wpłynęły na latencje ruchów oczu (135, 136 i 139 ms odpowiednio dla Add0, Add2 i Add4, p = 0,171), czasy reakcji (732, 730, 727 ms dla Add0, Add2 i Add4, p = 0,932) ani na procent błędów (17%, 13%, 18% dla Add0, Add2 i Add4, p = 0,386)
EN
The aim of the present study was to assess whether soft multifocal contact lens (SMFCLs) with high addition powers, designed for myopia control, may have an impact on eye movements and eye–hand coordination. A total of 24 young adults used SMFCLs (Relax, SwissLens) with high additions: +2D (Add2) and +4D (Add4). Single vision (Add0) contact lenses were used as controls (Orbis, SwissLens). In the eye–hand coordination task, the study participants were asked to point out the small circle displayed on a touch screen. Reaction time and accuracy of pointing, as well as latency of eye movements were measured. Results showed that SMFCLs had no significant impact on the latency of eye movements (135, 136, 139 ms, for Add0, Add2 and Add4, p = 0.171), reaction time (732, 730, 727 ms for Add0, Add2 and Add4, p = 0.932) or percent error (17%, 13%, 18% for Add0, Add2 and Add4, p = 0.386).
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
252-258
Physical description
Contributors
  • 1. Laboratorium Fizyki Widzenia i Neuronauki, Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2. Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, Zakład Bioniki i Bioimpedancji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 1. Laboratorium Fizyki Widzenia i Neuronauki, Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2. Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, Zakład Bioniki i Bioimpedancji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
author
  • Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, Zakład Bioniki i Bioimpedancji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
author
  • Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 1. Laboratorium Fizyki Widzenia i Neuronauki, Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2. Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej, Zakład Bioniki i Bioimpedancji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-062b6516-8352-4f2e-b068-f9ada717ec0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.