PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 2 | 89 - 93
Article title

Klinimetria w mielopatii szyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cervical spondylotic myelopathy (CSM) is a common disease. It is caused by increasing narrowing of the spinal canal causing compression on the nerve roots and spinal cord. The first symptoms usually are: whiplash neck pain, numbness of the hands, gait disorders, sphincter dysfunction and impotence. Neurological investigation firstly shows hand paresis and muscle atrophy, later on the paralysis of the lower limbs and the neurogenic bladder dysfunction. Often, it is concluded the presence of depression. Some patients required surgical treatment. In this review article the most commonly used scales for the clinimetric evaluation of patients with CSM has been described. There is a wide range scales for the basic clinical assessment of patients with CSM. The most commonly used are: Neck Disability Index (Modified Oswestry Low Back Pain Index), Ranawat grade, Nurick scale, Cooper scale, Myelopathy Disability Index (MDI), Japanese Orthopaedic Association (JOA) score, and European Myelopathy Score (EMS). For evaluation of pain most often used is Visual Analogue Scale (VAS; Carlsson, 1983). Basic depression scale used in CSM is Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond and Snaith, 1983). In assessing the patient’s autonomy in activities of daily living (called activities of daily living, ADL) still widely used is Barthel Index. The most accurate estimation of everyday functional capacity is Functional Independence Measure (FIM). For assessment of hand function test most commonly used are: Nine Peg & Hole test (Kellor, 1971) and Jebsen-Taylor Test (1969). Prabhu et al. in 2005 assessed the results of surgical treatment of CSM’s using the Rapid Hand Flick Time (RHFT). For walking quantitative tests are most commonly used transition distance of 6 meters, 10 meters, 20 meters. Nurick in the year 1972 proposed six-level scale of qualitative walking assessment in patients with CSM which is commonly used so far. Ranawat assessed gait in patients with SCI in the CSM using neurological four-level scale (1979). Since more than 50 years for patient eligibility for surgery and the outcome measure the criteria Odom’s (1958) are still used. Myelopathy Disability Index (MDI) was created in 1996 by Casey et al. as modification of Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ). Modified by Keller, 1993 Japanese Orthopaedic Association Cervical Spinal Myelopathy Functional Assessment Scale (mJOACSMFAS) assesses four features: hand, gait, sensory and sphincter urinary bladder.
PL
Mielopatia szyjna (ang. cervical spondylotic myelopathy, CSM) jest dość częstą jednostką chorobową. Jej przyczyną jest narastające zwężenie kanału kręgowego powodujące ciasnotę śródkanałową skutkującą uciskiem na korzenie nerwowe, a następnie na rdzeń kręgowy. Pierwszymi objawami zazwyczaj są: bóle kręgosłupa szyjnego, drętwienie rąk, zaburzenia chodu, zaburzenia czynności zwieraczy i impotencja. Badanie neurologiczne wykazuje niedowłady i zaniki mięśni rąk, w okresie późniejszym może dochodzić do niedowładów piramidowych kończyn dolnych z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego. Nierzadko stwierdza się także obecność depresji. Część chorych wymaga leczenia operacyjnego. W artykule przeglądowym przedstawiamy najczęściej używane skale służące do oceny klinimetrycznej chorych z CSM. Istnieje cały szereg skal służących do oceny klinicznej chorych z CSM. Najczęściej stosowane są: Neck Disability Index (modyfikacja Oswestry Low Back Pain Index), Nurick grade, Ranawat grade, skala Coopera, Myelopathy Disability Index (MDI), Japanese Orthopaedic Association (JOA) score i European Myelopathy Score (EMS). Do oceny bólu najczęściej używa się analogowej skali bólu – Visual Analogue Scale (VAS; Carlsson, 1983). Do oceny depresji najczęściej wykorzystuje się szpitalną skalę oceny depresji (Hospital Anxiety and Depression Scale; Zigmond i Snaith, 1983). W ocenie samodzielności chorego w czynnościach życia codziennego (ang. activities of daily living, ADL) szeroko jest jeszcze stosowany Indeks Barthel. Najdokładniejszą ocenę czynności życia codziennego zapewnia pomiar niezależności funkcjonalnej (The Functional Independence Measure, FIM). W celu oceny funkcji ręki najczęściej stosuje się test 9 otworów i 9 kołków (Nine Hole Peg Test; Kellor, 1971) oraz test Jebsena i Taylora (1969). Prabhu i wsp. w roku 2005 oceniali wyniki leczenia operacyjnego CSM przy pomocy pomiaru czasu szybkiego otwierania i zamykania dłoni. Do oceny ilościowej chodzenia najczęściej używane są testy przejścia dystansu 6 metrów, 10 metrów lub 20 metrów. Nurick zaproponował w roku 1972 sześciostopniową skalę jakościowej oceny chodu u chorych z CSM stosowaną powszechnie do tej pory. Ranawat oceniał zaburzenia chodu u chorych z CSM w tzw. czterostopniowej skali neurologicznej (1979). Od ponad 50 lat w celu kwalifikacji chorego do zabiegu i oceny jego wyników stosuje się kryteria Odoma (1958). Myelopathy Disability Index (MDI) powstał w roku 1996 przez modyfikację stanfordzkiego Health Assessment Questionnaire (HAQ). Skala Japońskiego Stowarzyszenia Ortopedycznego – Japanese Orthopaedic Association Cervical Spine Myelopathy Functional Assessment Scale (mJOACSMFAS) ocenia cztery funkcje: ręki, chodu, czucia i zwieraczy pęcherza moczowego.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
89 - 93
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, ul. Mikołowska 72 B, 40-065 Katowice i „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach (prof. dr hab., Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach)
 • Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie
References
 • 1. Kadaňka Z., Mareš M., Bednařík J. i wsp.: Predictive factors for mild forms of spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. Eur. J. Neurol. 2005; 12: 16-24.
 • 2. Klimek A.: Obraz kliniczny mielopatii szyjnej. Aktualn. Neurol. 2010; 10: 12-18.
 • 3. Rowland L.P., McCormick P.C.: Mielopatia szyjna związana ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. W: Rowland L.P. (red.): Neurologia Merritta. Wyd. 11, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008: 535-539.
 • 4. Odom G.L., Finney W, Woodhall B.: Cervical disc lesions. J. Am. Med. Assoc. 1958; 166: 23-28.
 • 5. Barnes M.P., Saunders M.: The effect of cervical mobility on the natural history of cervical spondylotic myelopathy. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1984; 47: 17-20.
 • 6. Matz P.G., Anderson P.A., Holly L.T. i wsp.: The natural history of spondylotic cervical myelopathy. J. Neurosurg. Spine 2009; 11: 104-111.
 • 7. Holly L.T., Matz P.G., Anderson P.A. i wsp.: Functional outcomes assessment for cervical degenerative disease. J. Neurosurg. Spine 2009; 11: 238-244.
 • 8. Cleland J.A., Fritz J.M., Whitman J.M., Palmer J.A.: The reliability and construct validity of the Neck Disability Index and patient specific functional scale in patients with cervical radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31: 598-602.
 • 9. Vernon H., Mior S.: The Neck Disability Index: a study of reliability and validity. J. Manipulative Physiol. Ther. 1991; 14: 409-415.
 • 10. Nurick S.: The pathogenesis of the spinal cord disorder associated with cervical spondylosis. Brain 1972; 95: 87-100.
 • 11. Nurick S.: The natural history and the results of surgical treatment of the spinal cord disorder associated with cervical spondylosis. Brain 1972; 95: 101-108.
 • 12. Chagas H., Domingues F., Aversa A. i wsp.: Cervical spondylotic myelopathy: 10 years of prospective outcome analysis of anterior decompression and fusion. Surg. Neurol. 2005; 64 supl. 1: 30-35 (dyskusja: 35-36).
 • 13. Keller A., von Ammon K., Klaiber R. i wsp.: Die spondylo-gene zervikale myelopathie: konservative und operative Therapie. Schweiz. Med. Wochenschr 1993; 123: 1682-1691.
 • 14. King J.T., Moossy J.J., Tsevat J. i wsp.: Multimodal assessment after surgery for cervical spondylotic myelopathy. J. Neurosurg. Spine 2002; 2: 526-534.
 • 15. Rajshekhar V, Kumar G.S.: Functional outcome after central corpectomy in poor-grade patients with cervical spondylotic myelopathy or ossified posterior longitudinal ligament. Neurosurgery 2005; 56: 1279-1284 (dyskusja: 1284-1285).
 • 16. Ranawat C.S., O’Leary P., Pellicci P. i wsp.: Cervical spine fusion in rheumatoid arthritis. J. Bone Joint Surg. Am. 1979: 61: 1003-1010.
 • 17. Cooper P.R., Epstein F: Radical resection of intramedullary spinal cord tumours in adults. Recent experience in 29 patients. J. Neurosurg. 1985; 63: 492-499.
 • 18. Casey A.T.H., Bland J.M., Crockard H.A.: Development of a functional scoring system For rheumatoid arthritis patients with cervical myelopathy. Ann. Rheum. Dis. 1996; 55: 901- 906.
 • 19. Yamazaki T., Yanaka K., Uemura K. i wsp.: Cervical spondylotic myelopathy: surgical results and factors affecting outcome with special reference to age differences. Neurosurgery 2003; 52: 122-126.
 • 20. Yonenobu K., Abumi K., Nagata K. i wsp. Interobserver and intraobserver reliability of the Japanese Orthopaedic Association scoring system for evaluation of cervical compression myelopathy. Spine (Phila Pa 1976) 2001; 26: 1890-1894 (dyskusja: 1895).
 • 21. Herdmann J., Linzbach M., Krzan M. i wsp.: The European myelopathy score. W: Baucher B.L., Brock M., Klinger M. (red.): Advances in Neurosurgery 1994. Springer, Berlin: 266-268.
 • 22. Prolo D., Oklund S.A., Butcher M.: Toward uniformity in evaluating results of lumbar spine operations. A paradigm applied to posterior lumbar interbody fusions. Spine 1986; 11: 601-606.
 • 23. Prabhu K., Babu K.S., Samuel S., Chacko A.G.: Rapid opening and closing of the hand as a measure of early neurologic recovery in the upper extremity after surgery for cervical spondylotic myelopathy. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2005; 86: 105-108.
 • 24. BenDebba M., Heller J., Ducker T.B., Eisinger J.M.: Cervical spine outcomes questionnaire: its development and psychometric properties. Spine (Phila Pa 1976) 2002; 27: 2116-2123 (dyskusja: 2124).
 • 25. Jordan A., Manniche C., Mosdal C., Hindsberger C.: The Copenhagen Neck Functional Disability Scale: a study of reliability and validity. J. Manipulative Physiol. Ther. 1998: 21: 520-527.
 • 26. Singh A., Crockard H.A.: Quantitative assessment of cervical spondylotic myelopathy by a simple walking test. Lancet 1999; 354: 370-373.
 • 27. Mihara H., Kondo S., Murata A. i wsp.: A new performance test for cervical myelopathy: the triangle step test. Spine (Phila Pa 1976) 2010; 35: 32-35.
 • 28. Kuhtz-Buschbeck J.P., Jöhnk K., Mäder S., Mehdorn M.: Analysis of gait in cervical myelopathy. Gait Posture 1999: 9: 184-189.
 • 29. Opara J, Dmytryk J, Ickowicz T Doniec J.: Wskaźnik funkcjonalny „Repty” dla oceny samodzielności chorych z paraplegią. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1997; 4: 445-449.
 • 30. Opara J.: Klinimetria w udarach mózgu. Wyd. II rozszerzone, Wyd. AWF Katowice, Katowice 2010.
 • 31. Opara J., Mehlich K., Bielecki A.: Zastosowanie Indeksu Chodzenia po Urazie Rdzenia Kręgowego - WISCI. Walking Index for Spinal Cord Injury. Ort. Traumat. Rebab. 2007; 2: 122-127.
 • 32. King J.T., McGinnis K.A., Roberts M.S.: Quality of life assessment with the medical outcomes study short-form-36 among patients with cervical spondylotic myelopathy. Neurosurgery 2003; 52: 113-121.
 • 33. Stoll T., Huber E., Bachmann S. i wsp.: Validity and sensitivity to change of the NASS questionnaire for patients with cervical spine disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29: 2851-2855.
 • 34. Singh A., Crockard H.A.: Comparison of seven different scales used to quantify severity of cervical spondylotic myelopathy and post-operative improvement. J. Outcome Meas. 2001-2002; 5: 798-818.
 • 35. Vitzthum H.E, Dalitz K.: Analysis of five specific scores for cervical spondylogenic myelopathy. Eur. Spine J. 2007; 16: 2096-2103.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-06205bd7-4237-4b5d-ac3f-c5fe64bdd097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.