PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 4 | 139-141
Article title

Rola kobaltu w ekosystemie – prawdopodobieństwo niepożądanego działania

Content
Title variants
EN
The role of cobalt in the ecosystem – likelihood of adverse effects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W środowisku naturalnym kobalt występuje w minerałach
siarczkowych, tlenkowych i arsenkowych. Jest pierwiastkiem
śladowym niezbędnym do syntezy witaminy
B12. Jest również nieodzowny dla prawidłowego rozwoju
zwierząt, planktonu i wzrostu roślin. Dieta jest głównym
źródłem dowozu kobaltu. Działanie toksyczne, w wyniku
narażenia komunalnego populacji generalnej, nie zostało
dotąd odnotowane z wyjątkiem kardiomiopatii u piwoszy.
Zanieczyszczona gleba w pobliżu emitorów przemysłowych
może stanowić zagrożenie zdrowotne dla małych dzieci.
EN
Cobalt occurs in nature primarily as arsenides, oxides
and sulphides. It is an essential element necessary for the
formation of vitamin B12. It is also indispensable for regular
growth of animals, plankton, and plants life. For the
general population the diet is the main source of exposure
to cobalt. The toxic effect due to environmental exposure
has not been detected so far with the exception of cardiomyopathy
in beer drinkers. Contaminated soils in the
vicinity of industrial emittors pose a particular threat to
children.
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Hamilton E.J.: The geobiochemistry of cobalt. Sci Total Environ, 1994; 150: 7-39.
 • 2. Bielański A.: Chemia ogólna I nieorganiczna. PWN Warszawa 1973.
 • 3. Toxicological Profile for Cobalt. US Departament of Health and Human Services Agency for toxic Substances and Diseases Registry 2004.
 • 4. Schrauzer G.N.: Cobalt in: E. Merian (ed.) Metals and their Compounds in the Environment, Occurance, Analysis and Biological Relevance VCH, Weinheim 2-8-1, 2-8-11.
 • 5. Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2011, red: A. Szczeklik ISBN 978-83-7430-288-3.
 • 6. Legget R.W.: The biokinetics of inorganic cobalt in human body Sci.Total Environ 2008; 389: 259-269.
 • 7. Hjalmarsson L., Smedberg I., Wennerberg A.: Material degradation in implant-retained cobalt-chrom and titanium frameworks. J. Oral Rehabilitation 2011; 38: 61-71.
 • 8. Loeuwerys R., Lison D.: Health risk associated with cobalt exposure – an overview. The Sci. Total Environ 1994; 150: 1-6.
 • 9. Simonsen L.O., Brown A.M. Harbak H., Kristensen B.I. Bennekou P.: Cobalt uptake and binding in human blood cells. Blood cells, Molecules and diseases 2011; 45: 266-276.
 • 10. Papis E., Gormati R., Ponti J., Prati M., Sabbioni E., Bernardini G.: Gene expression in nanotoxicology: A search for biomarkers of exposure to cobalt particles and ions. Nanotoxicology 2007; 1(3): 198-203.
 • 11. Byczkowski J.Z., Gearhart J.M., Fisher J.W.: Occupational exposure of infants to toxic chemicals via brest milk. Nutrition 1994; 10 (1): 43-48.
 • 12. Marek K., Choroba wywołana przez metale twarde. W : Choroby zawodowe red. K. Marek PZWL Warszawa 2001: 98 ISBN 83 – 200 -2572 – 9.
 • 13. Medycyna pracy Valentin H., Klosterköller W., Lehnert G., i wsp. PZWL Warszawa 1985; 242, ISBN 83-200-0953-7.
 • 14. Sapota A., Darago A.: Kobalt i jego związki nieorganiczne w przeliczeniu na Co. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego. Zatwierdzone przez Komisje ds. NDS i NDN: 3. 032010.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0615d7b9-d2ce-47fa-a1df-9d3a900e4f42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.