PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 282–285
Article title

Postawa ciała a obraz siebie i funkcjonowanie psychospołeczne w okresie adolescencji

Content
Title variants
EN
The impact of body posture on self-image and psychosocial functioning during adolescence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Adolescence is the time when not only the self-image and self-esteem, but also the physiological body posture is intensely formed. A self-image may be described as a mental construct used by an individual to perceive, describe, understand and present oneself. It is subject to changes throughout life; however, developmental changes (such as maturation, pregnancy, aging) and difficult situations (such as health conditions, psychological crises, accidents) have a particular impact on its development. Disturbances in the above-mentioned areas are of great importance for child’s development and entering into adulthood. The aim of this paper is to present the relationship between abnormal body posture, self-image, self-esteem and social functioning of adolescents. We used the available literature to describe the specifics of puberty and factors influencing physical and mental development of adolescents as well as to characterise the most common bone deformity in this group, i.e. idiopathic scoliosis. We also presented the results of scientific research confirming that the discussed spinal deformity and the method of treatment may have a great impact on the quality of life, body perception, mental state and self-esteem of patients. Therefore, we believe that rehabilitation of children with postural defects or deformities, such as scoliosis, should be comprehensive, including the presence of a psychologist in the therapeutic team. At the same time, it seems worth implementing correction and shaping of correct body posture among children with low self-esteem or lack of self-acceptance.
PL
Okres adolescencji to czas, w którym intensywnie kształtują się obraz siebie i samoocena, ale również fizjologiczna postawa ciała. Obraz siebie jest mentalnym konstruktem, jakim posługuje się człowiek w celu postrzegania, opisywania, rozumienia i prezentowania własnej osoby. Podlega on przemianom w trakcie całego życia, jednak szczególny wpływ na jego kształtowanie mają zmiany rozwojowe (np. dojrzewanie, ciąża, starzenie się) oraz sytuacje trudne (np. choroby, kryzysy psychiczne, wypadki). Nieprawidłowości w zakresie wymienionych obszarów mają ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka i jego wkraczania w dorosłe życie. Celem artykułu jest przedstawienie związku między nieprawidłową postawą ciała, jego obrazem i samooceną a funkcjonowaniem psychospołecznym młodzieży. Na podstawie dostępnej literatury opisano specyfikę okresu dojrzewania i czynniki wpływające na rozwój fizyczny oraz psychiczny adolescentów, scharakteryzowano również deformację kostną występującą najczęściej wśród młodzieży – skoliozę idiopatyczną. Przedstawiono wyniki badań naukowych potwierdzające, że omawiana deformacja kręgosłupa oraz sposób jej leczenia mogą mieć negatywny wpływ na jakość życia, postrzeganie swojego ciała, stan psychiczny i samoocenę chorych. W związku z powyższym autorki postulują, że rehabilitacja dzieci z wadami postawy czy też deformacjami, takimi jak skolioza, powinna mieć charakter kompleksowy, uwzględniający obecność psychologa w zespole terapeutycznym. Jednocześnie warto wdrożyć korekcję i kształtowanie prawidłowej postawy ciała wśród dzieci, które borykają się z niską samooceną czy też brakiem samoakceptacji.
Discipline
Publisher

Year
Volume
14
Issue
3
Pages
282–285
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska, monikabiernat@gmail.com
 • Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
References
 • 1. Kołodziej J, Kołodziej K, Momola I: Postawa ciała, jej wady i korekcja. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2004.
 • 2. Wolański N: Rozwój biologiczny człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • 3. Sedrez JA, da Rosa MI, Noll M et al.: [Risk factors associated with structural postural changes in the spinal column of children and adolescents]. Rev Paul Pediatr 2015; 33: 72–81.
 • 4. Kasperczyk T: Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004.
 • 5. Maciąg-Tymecka I (ed.): Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży. Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
 • 6. Kwiatkowski M, Mnich K, Karpiński M et al.: Ocena satysfakcji pacjentów z leczenia skoliozy idiopatycznej gorsetem piersiowo- -lędźwiowym. Ortop Traumatol Rehabil 2015; 17: 111–119.
 • 7. Lambert FM, Malinvaud D, Glaunès J et al.: Vestibular asymmetry as the cause of idiopathic scoliosis: a possible answer from Xenopus. J Neurosci 2009; 29: 12477–12483.
 • 8. Cash TF: Body image: past, present, and future. Body Image 2004; 1: 1–5.
 • 9. Waller G, Barnes J: Preconscious processing of body image cues. Impact on body percept and concept. J Psychosom Res 2002; 53: 1037–1041.
 • 10. Bąk-Sosnowska M: Między ciałem a umysłem. Otyłość i odchudzanie się w ujęciu integracyjnym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 • 11. Mandal E: Ciało jako proces – ciało jako obiekt. Obraz ciała u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich. Czas Psychol 2004; 10: 35–47.
 • 12. Bertamini M, Byrne C, Bennett KM: Attractiveness is influenced by the relationship between postures of the viewer and the viewed person. Iperception 2013; 4: 170–179.
 • 13. Tovée MJ, Tasker K, Benson PJ: Is symmetry a visual cue to attractiveness in the human female body? Evol Hum Behav 2000; 21: 191–200.
 • 14. Forbes GB, Adams-Curtis LE, Rade B et al.: Body dissatisfaction in women and men: the role of gender-typing and self-esteem. Sex Roles 2001; 44: 461–484.
 • 15. Branden N: 6 filarów poczucia własnej wartości. Wydawnictwo JK, Łódź 2016.
 • 16. Szpitalak M, Polczyk R: Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • 17. Biernat R: Troska o poczucie własnej wartości dzieci w rzeczywistości szkolnej – wymiar teoretyczny i praktyczne implikacje. Społeczeństwo. Edukacja. Język 2016; 4: 149–167.
 • 18. Borowiecki P: Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej literatury i badań własnych. Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania 2015; 2 (15): 109–126.
 • 19. Forman-Hoffman V, McClure E, McKeeman J et al.: Screening for major depressive disorder in children and adolescents: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2016; 164: 342–349.
 • 20. The WHOQOL Group: The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med 1995; 41: 1403–1409.
 • 21. Lindeman M, Behm K: Cognitive strategies and self-esteem as predictors of brace-wear noncompliance in patients with idiopathic scoliosis and kyphosis. J Pediatr Orthop 1999; 19: 493–499.
 • 22. Berliner JL, Verma K, Lonner BS et al.: Discriminative validity of the Scoliosis Research Society 22 questionnaire among five curve-severity subgroups of adolescents with idiopathic scoliosis. Spine J 2013; 13: 127–133.
 • 23. Rainoldi L, Zaina F, Villafañe JH et al.: Quality of life in normal and idiopathic scoliosis adolescents before diagnosis: reference values and discriminative validity of the SRS-22. A cross-sectional study of 1,205 pupils. Spine J 2015; 15: 662–667.
 • 24. Parent EC, Hill D, Mahood J et al.: Discriminative and predictive validity of the Scoliosis Research Society-22 questionnaire in management and curve-severity subgroups of adolescents with idiopathic scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 2009; 34: 2450–2457.
 • 25. Çolak TK, Akgül T, Çolak I et al.: Health related quality of life and perception of deformity in patients with adolescent idiopathic scoliosis. J Back Musculoskelet Rehabil 2017; 30: 597–602.
 • 26. Misterska E, Głowacki M, Latuszewska J et al.: Perception of stress level, trunk appearance, body function and mental health in females with adolescent idiopathic scoliosis treated conservatively: a longitudinal analysis. Qual Life Res 2013; 22: 1633–1645.
 • 27. Pellegrino LN, Avanzi O: Prospective evaluation of quality of life in adolescent idiopathic scoliosis before and after surgery. J Spinal Disord Tech 2014; 27: 409–414.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0604c251-88cf-4134-aadf-81bb7b7bede7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.