PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 182–187
Article title

Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola ruminacji

Content
Title variants
EN
Negative and positive effects of the experienced trauma – the role of rumination
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The occurrence of traumatic events is fairly common – approximately 70% of people experience them. The results of research conducted in recent years indicate that the experience of traumatic events entails the occurrence of adverse effects, among which all the symptoms of a posttraumatic stress disorder are mentioned, but also there are positive changes, expressed in the form of posttraumatic growth. Among the conditions of negative and positive consequences of experienced trauma, a special role is attributed to cognitive activity, including rumination. Rumination related to a specific event can play diverse roles. One of them, termed intrusive, are automatically appearing thoughts which a person is unable to control, and which are not linked to attempts to solve the problem. This type of rumination is similar to intrusion, although the concepts are not identical. On the other hand, rumination called reflective or intentional is of a constructive nature, serving to attempt to solve the problem. Intrusive rumination favours the occurrence of posttraumatic stress disorder symptoms, and deliberate rumination – posttraumatic growth. The article focuses on the role of rumination in the occurrence of negative, but mostly – due to the novelty of the technique – positive effects of the experienced trauma. Research indicating the associations of rumination both with the symptoms of posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth is presented. A revised model of posttraumatic growth has been presented, which emphasises the importance of rumination, both intrusive and deliberate. The article also contains consideration over further directions of research in this area and practical implications, related primarily to promote posttraumatic growth.
PL
Występowanie zdarzeń traumatycznych jest dość powszechne – doświadcza ich około 70% ludzi. Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach wskazują, że zdarzenia te wiążą się nie tylko z negatywnymi konsekwencjami, wśród których wymienia się przede wszystkim objawy stresu pourazowego, lecz także z pozytywnymi zmianami w postaci potraumatycznego rozwoju/wzrostu. Wśród uwarunkowań negatywnych i pozytywnych następstw traumy szczególną rolę przypisuje się aktywności poznawczej, w tym – ruminowaniu. Ruminacje odnoszące się do konkretnego wydarzenia mogą odgrywać zróżnicowaną rolę. Jedne, określane mianem natrętnych czy intruzywnych, to automatycznie pojawiające się myśli, których jednostka nie jest w stanie kontrolować i które nie są powiązane z próbami rozwiązania problemu. Ten rodzaj ruminacji jest zbliżony do intruzji, choć nie są to pojęcia tożsame. Z kolei ruminacje nazywane refleksyjnymi lub intencjonalnymi mają charakter konstruktywny – służą podejmowaniu prób rozwiązania problemu. Ruminacje natrętne przyczyniają się do występowania objawów stresu pourazowego, a refleksyjne sprzyjają rozwojowi po traumie. W artykule skupiono się na wpływie ruminacji na negatywne, ale przede wszystkim – ze względu na nowość tej problematyki – pozytywne skutki doświadczonej traumy. Przedstawiono badania wskazujące na związki ruminacji zarówno z objawami stresu pourazowego, jak i ze wzrostem po traumie. Zaprezentowano zrewidowany model potraumatycznego rozwoju, który akcentuje znaczenie ruminacji natrętnych i refleksyjnych. Artykuł obejmuje także rozważania nad dalszymi kierunkami badań w tym obszarze oraz implikacje praktyczne, dotyczące w szczególności promowania potraumatycznego rozwoju.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
182–187
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, tel.: +48 609 772 708
References
 • Calhoun LG, Tedeschi RG: The foundations of posttraumatic growth: an expanded framework. In: Calhoun LG, Tedeschi RG (eds.): Handbook of Posttraumatic Growth: Research and Practice. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 2006: 1–23.
 • Calhoun LG, Cann A, Tedeschi RG: The posttraumatic growth model: sociocultural considerations. In: Weiss T, Berger R (eds.): Posttraumatic Growth and Culturally Competent Practice. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ 2010: 1–14.
 • Cann A, Calhoun LG, Tedeschi RG et al.: Assessing posttraumatic cognitive processes: the Event Related Rumination Inventory. Anxiety Stress Coping 2011; 24: 137–156.
 • Carboon I, Anderson VA, Pollard A et al.: Posttraumatic growth following a cancer diagnosis: do world assumptions contribute? Traumatology 2005; 11: 269–283.
 • Chan MW, Ho SM, Tedeschi RG et al.: The valence of attentional bias and cancer-related rumination in posttraumatic stress and posttraumatic growth among women with breast cancer. Psychooncology 2011; 20: 544–552.
 • Ehlers A, Clark DM: A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behav Res Ther 2000; 38: 319–345.
 • Ehring T, Ehlers A: Does rumination mediate the relationship between emotion regulation ability and posttraumatic stress disorder? Eur J Psychotraumatol 2014; 5. DOI: 10.3402/ejpt.v5.23547.
 • Foa EB, Hembree EA, Olasov Rothbaum B: Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Emocjonalne przetwarzanie traumatycznych doświadczeń. Podręcznik terapeuty. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.
 • Gangstad B, Norman P, Barton J: Cognitive processing and posttraumatic growth after stroke. Rehabil Psychol 2009; 54: 69–75.
 • Horowitz M, Wilner N, Alvarez W: Impact of Event Scale: a measure of subjective stress. Psychosom Med 1979; 41: 209–218.
 • Janoff-Bulman R: Posttraumatic growth: three explanatory models. Psychol Inq 2004; 15: 30–34.
 • Lis-Turlejska M: Zdarzenia traumatyczne – sposoby definiowania, pomiar i rozpowszechnienie. In: Strelau J, Zawadzki B, Kaczmarek M (eds.): Konsekwencje psychiczne traumy. Uwarunkowania i terapia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009: 15–33.
 • Michael T, Halligan SL, Clark DM et al.: Rumination in posttraumatic stress disorder. Depress Anxiety 2007; 24: 307–317.
 • Morris BA, Shakespeare-Finch J: Rumination, post-traumatic growth, and distress: structural equation modelling with cancer survivors. Psychooncology 2011; 20: 1176–1183.
 • Nightingale VR, Sher TG, Hansen NB: The impact of receiving an HIV diagnosis and cognitive processing on psychological distress and posttraumatic growth. J Trauma Stress 2010; 23: 452–460.
 • Nolen-Hoeksema S: The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. J Abnorm Psychol 2000; 109: 504–511.
 • Ogińska-Bulik N: Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 • Ogińska-Bulik N: Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Ogińska-Bulik NJ: Ruminacje a negatywne i pozytywne skutki traumy u zakażonych HIV. Psychiatria 2016; 13: 8–16.
 • Ogińska-Bulik N: Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych zmian potraumatycznych u osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Psychoonkologia 2016c; 20: 1–8.
 • Ogińska-Bulik N: Ruminacje a negatywne i pozytywne skutki traumy u kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Roczniki Psychologiczne 2016; 19 (in press).
 • Ogińska-Bulik N, Ciechomska M: Posttraumatic growth of parents struggling with cancer disease of their child – the role of rumination. Postępy Psychiatr Neurol 2016; 25: 99–110.
 • Ogińska-Bulik N, Juczyński Z: Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory. Przegląd Psychologiczny 2015; 58: 383–400.
 • Ogińska-Bulik N, Juczyński Z: Ruminacje jako wyznaczniki negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych. Med Pr 2016; 67: 201–211.
 • Salsman JM, Segerstrom SC, Brechting EH et al.: Posttraumatic growth and PTSD symptomatology among colorectal cancer survivors: a 3-month longitudinal examination of cognitive processing. Psychooncology 2009; 18: 30–41.
 • Soo H, Sherman KA: Rumination, psychological distress and posttraumatic growth in women diagnosed with breast cancer. Psychooncology 2015; 24: 70–79.
 • Taku K, Calhoun LG, Cann A et al.: The role of rumination in the coexistence of distress and posttraumatic growth among bereaved Japanese university students. Death Stud 2008; 32: 428–444.
 • Tedeschi RG, Calhoun LG: Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. Psychol Inq 2004; 15: 1–18.
 • Williams RM, Davis MC, Millsap RE: Development of the Cognitive Processing of Trauma Scale. Clin Psychol Psychother 2002; 9: 349–360.
 • Wu X, Zhou X, Wu Y et al.: The role of rumination in posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among adolescents after the Wenchuan earthquake. Front Psychol 2015; 6: 1335.
 • Zawadzki B, Popiel A: Na rozstaju dróg: struktura objawów stresu pourazowego (PTSD) po DSM-5, a przed ICD-11. Nauka 2014; 4: 69–86.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-05f779fe-dd74-4b23-b2aa-eb36f7419ec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.