PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 2 | 82–88
Article title

Rola wskaźnika zrakowacenia otrzewnej (peritoneal carcinomatosis index) w leczeniu operacyjnym raka jajnika

Content
Title variants
EN
The role of peritoneal carcinomatosis index in the operative treatment of ovarian cancer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Skuteczność leczenia zaawansowanych postaci raka jajnika zależy od właściwej kwalifikacji, opartej na ocenie klinicznej oraz badaniach obrazowych i biochemicznych. Jednak z uwagi na rozsiew choroby powyższe metody często okazują się niewystarczające. Śródoperacyjna, ilościowa ocena stopnia zaawansowania nowotworu dokonywana za pomocą wskaźnika zrakowacenia otrzewnej (peritoneal carcinomatosis index), opracowanego przez Sugarbakera i opartego na punktowej ocenie uzależnionej od lokalizacji i wielkości zmian nowotworowych w jamie otrzewnowej, pozwala na precyzyjne oszacowanie możliwości przeprowadzenia operacji cytoredukcyjnej. Należy pamiętać, że w przypadkach zaawansowanego raka jajnika leczenie chirurgiczne jest zabiegiem wielonarządowym, wymagającym udziału zespołu wysoko wykwalifikowanych ginekologów i chirurgów onkologów. W licznych badaniach wykazano wyższość leczenia chirurgicznego przeprowadzanego przez kompetentne i doświadczone zespoły – efektem ich pracy jest optymalne zmniejszenie guza, co przekłada się na czas do nawrotu choroby oraz czas całkowitego przeżycia pacjentek. Natomiast zabiegi nieoptymalne, wynikające m.in. z niewłaściwej przed- i śródoperacyjnej oceny zaawansowania choroby, w sposób istotny te wyniki pogarszają. Określenie możliwości i stopnia resekcyjności nowotworu pozwala na podjęcie decyzji o adekwatnym leczeniu, czyli o pierwotnej lub wtórnej operacji – jak bowiem wiadomo, brak możliwości uzyskania co najmniej optymalnej cytoredukcji jest wskazaniem do chemioterapii neoadiuwantowej. Obiektywna ocena rozległości choroby poprzez obliczenie wskaźnika zrakowacenia otrzewnej może zatem być kluczowa w terapii zaawansowanego raka jajnika.
EN
The effectiveness of the treatment of advanced ovarian cancer depends on its proper qualification based on clinical assessment, imaging and biochemical studies. However, due to the dissemination of the disease, the methods given above often turn out to be insufficient. Intraoperative, quantitative assessment of the stage of the cancer, conducted with the use of the peritoneal carcinomatosis index developed by Sugarbaker, consisting in awarding points dependent on the location and the size of cancerous lesions in the peritoneal cavity, allows for precise estimation of the possibility of debulking surgery. It has to be kept in mind that in cases of advanced ovarian cancer surgical treatment is a multiorgan procedure, requiring the participation of a team of highly skilled gynecologists and oncological surgeons. Numerous studies have demonstrated the superiority of surgical treatment performed by competent and experienced teams – the result of their work is the optimal reduction in the size of the tumor, which is reflected by the length of time before the recurrence of the disease and the time of patient survival. Suboptimal treatments, on the other hand, caused, among others, by inadequate pre- and intraoperative assessment of the progress of the disease, significantly worsen the results. Determining the feasibility and the degree of the resection of the tumor allows to make a decision about the adequate treatment, that is, the primary or secondary surgery. It is well known, after all, that lack of possibility to achieve at least the optimal cytoreduction is an indication for neoadjuvant chemotherapy. An objective assessment of the extent of the disease by calculating the peritoneal carcinomatosis index can therefore be crucial in the treatment of advanced ovarian cancer.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
82–88
Physical description
Contributors
 • Katedra iKlinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
author
 • Katedra iKlinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra iKlinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Bristow RE, Tomacruz RS, Armstrong DK et al.: Survival effect of maximal cytoreductive surgery for advanced ovarian carcinoma during the platinum era: a meta-analysis. J Clin Oncol 2002; 20: 1248–1259.
 • 2. Luyckx M, Leblanc E, Filleron T et al.: Maximal cytoreduction in patients with FIGO stage IIIC to stage IV ovarian, fallopian, and peritoneal cancer in day-to-day practice: a retrospective French multicentric study. Int J Gynecol Cancer 2012; 22: 1337–1343.
 • 3. du Bois A, Reuss A, Pujade-Lauraine E et al.: Role of surgical outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: a combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3 multicenter trials: by the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Studiengruppe Ovarialkarzinom (AGO-OVAR) and the Groupe d’Investigateurs Nationaux Pour les Etudes des Cancers de l’Ovaire (GINECO). Cancer 2009; 115: 1234–1244.
 • 4. Khoury-Collado F, Chi DS: Recent surgical management of ovarian cancer. J Obstet Gynaecol Res 2011; 37: 379–382.
 • 5. Elattar A, Bryant A, Winter-Roach BA et al.: Optimal primary surgical treatment for advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011; (8): CD007565.
 • 6. Lopez-Lopez V, Cascales-Campos PA, Gil J et al.: Use of 18F-FDG PET/CT in the preoperative evaluation of patients diagnosed with peritoneal carcinomatosis of ovarian origin, candidates to cytoreduction and HIPEC. A pending issue. Eur J Radiol 2016; 85: 1824–1828.
 • 7. Odicino F: Gynaecological tumours. In: Wittekind C, Meyer HJ (eds.): TNM Classification of Malignant Tumours. Wiley-Blackwell, Weinheim 2010: 208–212.
 • 8. Heitz F, Harter P, Alesina PF et al.: Pattern of and reason for postoperative residual disease in patients with advanced ovarian cancer following upfront radical debulking surgery. Gynecol Oncol 2016; 141: 264–270.
 • 9. Kehoe S, Hook J, Nankivell M et al.: ASCO Annual Meeting, 2013. Chemotherapy or upfront surgery for newly diagnosed advanced ovarian cancer: results from the MRC CHORUS trial. J Clin Oncol (Meeting Abstracts) 2013; 31 (Suppl): Abstract 5500.
 • 10. Harter P, du Bois A, Hahmann M et al.; Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Committee; AGO Ovarian Cancer Study Group: Surgery in recurrent ovarian cancer: the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie (AGO) DESKTOP OVAR trial. Ann Surg Oncol 2006; 13: 1702–1710.
 • 11. Harter P, Sehouli J, Reuss A et al.: Prospective validation study of a predictive score for operability of recurrent ovarian cancer: the Multicenter Intergroup Study DESKTOP II. A project of the AGO Kommission OVAR, AGO Study Group, NOGGO, AGOAustria, and MITO. Int J Gynecol Cancer 2011; 21: 289–295.
 • 12. Eisenkop SM, Spirtos NM, Friedman RL et al.: Relative influences of tumor volume before surgery and the cytoreductive outcome on survival for patients with advanced ovarian cancer: a prospective study. Gynecol Oncol 2003; 90: 390–396.
 • 13. Fagotti A, Ferrandina G, Fanfani F et al.: A laparoscopy-based score to predict surgical outcome in patients with advanced ovarian carcinoma: a pilot study. Ann Surg Oncol 2006; 13: 1156–1161.
 • 14. Brun JL, Rouzier R, Uzan S et al.: External validation of a laparoscopic-based score to evaluate resectability of advanced ovarian cancers: clues for a simplified score. Gynecol Oncol 2008; 110: 354–359.
 • 15. Gilly FN, Carry PY, Sayag AC et al.: Regional chemotherapy (with mitomycin C) and intra-operative hyperthermia for digestive cancers with peritoneal carcinomatosis. Hepatogastroenterology 1994; 41: 124–129.
 • 16. Kajitani T: The general rules for the gastric cancer study in surgery and pathology. Part I. Clinical classification. Jpn J Surg 1981; 11: 127–139.
 • 17. Verwaal VJ, van Tinteren H, van Ruth S et al.: Predicting the survival of patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal origin treated by aggressive cytoreduction and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Br J Surg 2004; 91: 739–746.
 • 18. Jacquet P, Sugarbaker PH: Current methodologies for clinical assessment of patients with peritoneal carcinomatosis. J Exp Clin Cancer Res 1996; 15: 49–58.
 • 19. Chéreau E, Ballester M, Selle F et al.: Comparison of peritoneal carcinomatosis scoring methods in predicting resectability and prognosis in advanced ovarian cancer. Am J Obstet Gynecol 2010; 202: 178.e1–178.e10.
 • 20. Koppitsch C, Sebek M: [Peritoneal neoplasms: scoring systems and their informative value]. Interdisz Onkol 2012; 1: 12–16.
 • 21. Esquivel J, Sticca R, Sugarbaker P et al.; Society of Surgical Oncology Annual Meeting: Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in the management of peritoneal surface malignancies of colonic origin: a consensus statement. Society of Surgical Oncology. Ann Surg Oncol 2007; 14: 128–133.
 • 22. Jacquet P, Sugarbaker PH: Clinical research methodologies in diagnosis and staging of patients with peritoneal carcinomatosis. Cancer Treat Res 1996; 82: 359–374.
 • 23. Lampe B, Kroll N, Piso P et al.: Prognostic significance of Sugarbaker’s peritoneal cancer index for the operability of ovarian carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2015; 25: 135–144.
 • 24. Sugarbaker PH: Current indications for cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotherapy. In: Sugarbaker PH: Management of Peritoneal Surface Malignancy Using Intraperitoneal Chemotherapy and Cytoreductive Surgery. A Manual for Physicians and Nurses. The Ludann Company, Grand Rapids, MI 1998.
 • 25. Berthet B, Sugarbaker TA, Chang D et al.: Quantitative methodologies for selection of patients with recurrent abdominopelvic sarcoma for treatment. Eur J Cancer 1999; 35: 413–419.
 • 26. Elias D, Sideris L, Pocard M et al.: Efficacy of intraperitoneal chemohyperthermia with oxaliplatin in colorectal peritoneal carcinomatosis. Preliminary results in 24 patients. Ann Oncol 2004; 15: 781–785.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-05df5ba5-c59d-4262-a2e9-76bbe76998ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.