Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | XXV | 2 | 157–169

Article title

Coping strategies in adolescents in situations of social conflict and the locus of control

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Celem badań było ustalenie roli poczucia kontroli sytuacji w wyznaczaniu konstruktywnej (zadanie) i destruktywnej (agresja, unik, uległość) strategii radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego. W badaniach posłużono się Kwestionariuszem do Badania Poczucia Kontroli (KBPK) G. Krasowicz, A. Kurzyp-Wojnarskiej i Kwestionariuszem do badania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (KSMK) D. Boreckiej-Biernat. Badania empiryczne przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych. Objęły one 893 adolescentów (468 dziewcząt i 425 chłopców) w wieku 13–15 lat. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że silniejsze przekonanie o własnych możliwościach kontrolowania pozytywnych i/lub negatywnych następstw zdarzeń sprzyja nasileniu zadaniowej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Badania wskazują, że młodzież stosująca w sytuacji konfliktu społecznego strategie destruktywne jest w miarę jednorodna w zakresie przekonania o braku realnego wpływu na pozytywne i/lub negatywne rezultaty własnych działań.

Year

Volume

XXV

Issue

2

Pages

157–169

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-05a3ba14-a08a-4f46-9178-d5b8d4b520d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.