PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 56-61
Article title

Alergia pokarmowa a choroby skóry u niemowląt i małych dzieci

Content
Title variants
EN
Food allergy and skin diseases in infants and small children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The role of food allergy in etiopathogenesis of skin diseases is a controversial problem. The incidence of food allergy in general paediatric population is 3‑8%. The most common sensitising allergens are cow’s milk proteins as well as eggs’ and nuts’ allergens. Higher incidence of food allergy has been detected in children with atopic diseases. It seems that food allergy may be the earliest sign and symptom of atopy in the atopic march. Many parents are convinced about the problem of food allergy in their children because skin lesions do exacerbate after ingestion of certain alimentary allergen. Often doctors themselves are responsible for the over‑diagnosing of food allergy and administration of restricted elimination diet without obtaining a detailed anamnesis and without performing appropriate diagnostic procedures. It is known that in the early childhood gastrointestinal and immunological systems as well as skin are not properly matured. Therefore, certain non‑immunological and/or non‑allergic reactions in relation to the food ingestion may develop. Different mechanisms of these reactions result obviously in distinct characteristics of skin lesions, different course of the disease and an appropriate spectrum of diagnostic as well as therapeutical procedures should be selected. In case of suspected food allergy, detailed diagnostics should be performed and what should be stressed results need to be evaluated in terms of their clinical importance. It seems that unjustified introduction of unnecessary elimination diets may be reduced in this particular way.
PL
Znaczenie alergii pokarmowej w chorobach skóry jest problemem budzącym wiele kontrowersji. Częstość jej występowania określa się, według różnych źródeł, na 3‑8% ogólnej populacji dzieci. Najczęściej uczulającymi alergenami są białka mleka krowiego, alergeny jaj kurzych oraz orzechów. Częstsze występowanie alergii pokarmowej stwierdzone zostało w grupie dzieci cierpiących na schorzenia z kręgu chorób atopowych. Uważa się, że alergia pokarmowa bywa najwcześniejszą manifestacją zjawiska atopii i pierwszym etapem marszu alergicznego. Wielu rodziców jest przekonanych o problemie alergii pokarmowej u swoich dzieci. Wnioski takie wysuwają zwykle na podstawie pogorszenia stanu dermatologicznego, które wiążą ze spożyciem niektórych pokarmów. Niestety, często za błędne przekonania rodziców odpowiedzialni są sami lekarze, którzy bez przeprowadzenia szczegółowego wywiadu popartego wynikami odpowiedniej diagnostyki rozpoznają alergię pokarmową i wdrażają dietę eliminacyjną. W okresie wczesnego dzieciństwa, w związku z niedojrzałością wielu układów, w tym układu pokarmowego, immunologicznego oraz skóry, niektóre pokarmy mogą prowokować objawy, które nie zawsze słusznie określane są jako alergia pokarmowa. W praktyce klinicznej należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie mechanizmów prowadzących do rozwoju zmian skórnych po ekspozycji na produkty pokarmowe. Ma to ścisłe odzwierciedlenie w obrazie klinicznym zmian skórnych, w przebiegu procesu chorobowego i powinno stanowić podstawę do zaplanowania odpowiedniej diagnostyki i zaproponowania właściwego postępowania leczniczego. W przypadku podejrzenia alergii pokarmowej należy przeprowadzić dokładną diagnostykę alergologiczną oraz ustalić związek ekspozycji na uczulające pokarmy z występowaniem zmian skórnych. Takie podejście istotnie zmniejsza ryzyko nieuzasadnionego wprowadzania restrykcyjnych diet eliminacyjnych.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
56-61
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Dermatologii oraz Ośrodek Diagnostyki Chorób Alergicznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii: prof. dr hab. n. med. Wojciech Silny
 • Katedra i Klinika Dermatologii oraz Ośrodek Diagnostyki Chorób Alergicznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii: prof. dr hab. n. med. Wojciech Silny
References
 • 1. Johansson S.G., O’B Hourihane J., Bousquet J. i wsp.: A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force . Allergy 2001; 56: 813-824.
 • 2. Silny W, Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D. i wsp.: Alergia pokarmowa. Leksykon alergicznych chorób skóry i reakcji polekowych. Termedia, Poznań 2009: 17-19.
 • 3. Wąsowska-Królikowska K.: Alergia pokarmowa. Przegląd Alergologiczny 2004; 1: 49-51.
 • 4. Bindslev-Jansen C., Ballmer-Weber B.K., Bengtsson U. i wsp : Standardization of food challenges in patients with immediate reactions to foods - position paper from the European Academy of Allergology and Immunology. Allergy 2004; 59: 690-697.
 • 5. Wood R A : The natural history of food allergy Pediatrics 2003; 111: 1631-1637.
 • 6. Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E.: Układ immunologiczny jako modulator czynności motorycznej przewodu pokarmowego. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2003; 5: 237-240.
 • 7. Muraro A., Dreborg S., Halken S. i wsp.: Dietary prevention of allergic diseases in infants and small children . Part I: immunologic background and criteria for hypoallergenicity. Pediatr. Allergy Immunol. 2004; 15: 103-111.
 • 8. Novembre E., Vierucci A. Milk allergy/intolerance and atopic dermatitis in infancy and childhood. Allergy 2001; 56 (supl. 67): 105-108.
 • 9. Host A.: Frequency of cow’s milk allergy in childhood. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2002; 89 (supl. 1): 33-37.
 • 10. Sicherer S.H., Sampson H.A.: Food allergy. J. Allergy Clin. Immunol. 2006; 117 (supl. 2): S470-S475.
 • 11. Korol D., Kaczmarski M.: Positive family history of allergy in children with hypersensitivity to cow’s milk . Med . Sci. Monit. 2001; 7: 966-970.
 • 12. Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D.: Diagnostyka i leczenie pokrzywki. Alergia 2008; 2: 5-10.
 • 13. Church M.K., Weller K., Stock P. i wsp.: Chronic spontaneous urticaria in children: itching for insight Pediatr Allergy Immunol. 2011; 22: 1-8.
 • 14. Rudzki E.: Alergia pokarmowa. Część I - Mleko krowie. Post. Dermatol. Alergol 2005; 2: 77-80.
 • 15. Restani P, Gaiaschi A., Plebani A. i wsp.: Cross-reactivity between milk proteins from different animal species Clin. Exp. Allergy 1999; 29: 997-1004.
 • 16. Arshad S.H., Gant C.: Allergy to nuts: how much of a problem really is this? Clin. Exp. Allergy 2001; 31: 5-7.
 • 17. Pumphrey R.S., Wilson PB., Faragher E.B. i wsp.: Specific immunoglobulin E to peanut, hazelnut and brazil nut in 731 patients: similar patterns found at all ages . Clin. Exp. Allergy 1999; 29: 1256-1259.
 • 18. Silny W, Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D. i wsp.: Zespół alergii jamy ustnej. Leksykon alergicznych chorób skóry i reakcji polekowych. Termedia, Poznań 2009; 113-114.
 • 19. Rudzki E., Parapura K., Rebandel P.: Zespół lateksowo-owocowy. Alergia Astma Immunologia 2001; 6: 186-190.
 • 20. Miklaszewska M., Wąsik F.: Dermatozy wypryskowe u dzieci. Dermatologia pediatryczna. Tom I. Volumed, Wrocław, 1999: 297-312.
 • 21. Eigenmann PA., Calza A.M.: Diagnosis of IgE-mediated ford allergy among Swiss children with atopic dermatitis. Pediatr. Allergy Immunol. 2000; 11: 95-100.
 • 22. Sicherer S.H., Morrow E.H., Sampson HA: Dose-response in double-blind, placebo-controlled oral food challenges in children with atopic dermatitis . J. Allergy Clin. Immunol . 2000; 105: 582-586.
 • 23. Hill D.J., Hosking C.S., Heine R.G.: Clinical spectrum of food allergy in children in Australia and South-East Asia: identification and targets for treatment Ann Med 1999; 31: 272-281.
 • 24. Eigenmann P, Beyer K., Wesley Burks A. i wsp.: New visions for food allergy: an IPAC summary and future trends . Pfedi-atr. Allergy Immunol. 2008; 19 (supl. 16): 26-39.
 • 25. Burks A.W, James J.M, Hiegel A. i wsp.: Atopic dermatitis and food hypersensitivity reactions. J. Pediatr 1998; 132: 132-136 .
 • 26. Morgan J., Williams P., Norris F. i wsp.: Eczema and early solid feeding in preterm infants . Arch . Dis . Child . 2004; 89: 309-314.
 • 27. Rance F.: What is the optimal occlusion time for the atopy patch test in the diagnosis of food allergies in children with atopic dermatitis Pediatr Allergy Immunol 2004; 15: 93-96.
 • 28. Filipiak B., Zutavern A., Koletzko S. i wsp.: Solid food introduction in relation to eczema: results from a four-year prospective birth cohort study J . Pediatr. 2007; 151: 331-333.
 • 29. Weston S., Halbert A., Richmond P. i wsp.: Effects of probiotics on atopic dermatitis: a randomized controlled trial. Arch. Dis. Child. 2005; 90: 892-897.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-059c018a-35fa-41fc-9b08-746a5296150e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.