PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 3 | 55-61
Article title

Jan Sebastian Dembowski – epigon teorii atmosferycznego pochodzenia meteorytów

Content
Title variants
EN
Jan Sebastian Dembowski – the epigone of the theory of the atmospheric origin of meteorites
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Jan Sebastian Dembowski promoted the theory of the atmospheric origin of meteorites on the beginning 19th century. He wrote work representing arguments on the thing of this theory in 1826. The article represents the meaning of the work J. S. Dembowski.
Year
Volume
3
Pages
55-61
Physical description
Contributors
References
 • de Buffon G.-L.L., 1803. Epoki natury. Kraków.
 • Chamcówna M., Mrozowska K., 1965. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765–1850. tom II, cz. I, Kraków.
 • Dembowski J.S., 1809. Uwagi nad pismem O statystyce Polski. Kraków.
 • Dembowski J.S., 1826. Rosprawa o meteorytach czyli Aerolitach to jest o deszczu kamiennym. rękopis przygotowany dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 1–19 [wydana drukiem w 2011 r. przez autora niniejszego artykułu].
 • Grodek A., 1939–1946. Dembowski Jan Sebastian h. Jelita. [w:] Polski Słownik Bibliograficzny. PAU Kraków, 5, s. 91–92.
 • Kosiński J.W., 2012. Teorie pochodzenia meteorytów w Polsce w I połowie XIX w. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 3.
 • Kula E., 2002. Wieś i parafia Sancygniów. Zarys dziejów. Tuchów.
 • Majer J., 1858. Pogląd historyczny na Towarzystwo Naukowe Krakowskie z czasów jego związku z Uniwersytetem Jagiellońskim. Rocznik Cesarsko-Królewskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, 25, 2, s. 111.
 • Marvin U., 2006. Meteorites in history: an overview from the Renaissance to the 20th century. [w:] G.J.H. McCall, A.J. Bowden, R.J. Howart (red.), The History of Meteoritics and Key Meteorite Collections: Fireballs, Falls and Finds. Geological Society, Specjal Publications 256, London, s. 15–71.
 • Michalski J., 1977. Warunki rozwoju nauki polskiej w latach 1795–1862. [w:] J. Michalski (red.), Historia nauki polskiej. Tom III. 1795–1862. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 143–144.
 • Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego. 1829, XIII, Kraków, s. 9–10.
 • Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego. 1833, XV, Kraków.
 • Rolbiecki W., 1972. Towarzystwa naukowe w Polsce. WP, Warszawa.
 • Sears D.W., 1975. Sketches in the history of meteoritics 1: The birth of the Science. Meteoritics, 10, 3, s. 215–225.
 • Seredyński W., 1869. Rękopismy Towarzystwa Naukowego systematycznie zestawione. Kraków.
 • Tatarkiewicz W., 1977. Filozofia w latach 1795–1830. [w:] J. Michalski (red.), Historia nauki polskiej. Tom III. 1795–1862. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 370.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0583ca60-147e-4063-8829-6206103fa61c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.