PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 2 | 3 | 183-192
Article title

Zastosowanie echokardiografii w onkologii – uwagi praktyczne

Content
Title variants
EN
Application of echocardiography in oncology – practical remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia współczesne zastosowanie echokardiografii w wykrywaniu pierwotnych i przerzutowych nowotworów serca oraz w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z farmakologicznym i zabiegowym leczeniem nowotworów. Omówiono w nim rolę echokardiografii w kwalifikacji do perikardiocentezy, onkologicznych zabiegów operacyjnych oraz chemioterapii. Krytycznie przedstawiono dokładność echokardiograficznej oceny funkcji mięśnia sercowego w kontekście rozpoznawania kardiotoksyczności leczenia przeciwnowotworowego. Zestawiono historyczne i obowiązujące definicje jatrogennej dysfunkcji skurczowej serca. Przedstawiono obecnie obowiązujące polskie i zagraniczne rekomendacje dotyczące zastosowań echokardiografii u chorych z nowotworami.
EN
The paper presents the contemporary use of echocardiography in diagnosis of primary and metastatic tumors of the heart as well as in assessment of cardiovascular risk related to medical and interventional oncological therapy. Authors described the role of echocardiography in qualification for pericardiocentesis, cancer surgery and chemotherapy. The accuracy of echocardiography in evaluation of cardiac function was discussed in the context of recognizing cardiotoxicity of anticancer therapy. The historical and current definitions of iatrogenic myocardial damage and dysfunction were summarized. Finally, key recommendations derived from polish and foreign clinical guidelines for the use of echocardiography in patients with cancer were presented.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
183-192
Physical description
Contributors
 • Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
 • Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock; Klinika Onkologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
author
 • Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
References
 • Braunwald Choroby Serca. Edycja 7. Zipes D. (red.). Wyd. pol. 1. Elsevier Saunders, Wrocław 2007.
 • Kardiologia, cz. II. Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J. (red.). Medical Tribune Polska.
 • Feigenbaum’s Echocardiography Sixth Edition. Feigenbaum H., Armstrong W., Ryan T. (red.). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2005.
 • Mańczak R., Michałek P., Biegajło J.: Guz lewego przedsionka u chorej z napadowym migotaniem przedsionków. Kardiol. Pol. 2001; 54: 246-7.
 • Obrazowanie serca i naczyń. Bax J. (red.). Medipage, Warszawa 2008.
 • Lestuzzi C.: Massie myocardial infiltration by HIV-related non-Hodgkin lymphoma: echocardiographic aspects at diagnosis and follow-up. J. Cardiovasc. Med. 2012 [online].
 • Echokardiografia. Hoffman P. (red.). ViaMedica, Gdańsk 2004.
 • Grupa Robocza ESC do spraw oceny ryzyka sercowego oraz okołooperacyjnego postępowania kardiologicznego u pacjentów poddawanych zabiegom niekardiologicznym, we współpracy z Europejskim Towarzystwem Anestezjologicznym. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowego oraz okołooperacyjnego postępowania kardiologicznego u pacjentów poddawanych zabiegom niekardiologicznym. Kardiol. Pol. 2010; 68(3, supl. 2).
 • Kardiologia, cz. II. Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J. (red.). Medical Tribune Polska: 649-73.
 • Kardiologia cz. II. Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J. (red.). Medical Tribune Polska: 2.
 • Manisty C., Francis D.: Ejection fraction: a measure of desperation? Heart 2008; 94(4): 400-1.
 • Karanth N., Roy A., Joseph M. et al.: Utility of prechemotherapy echocardiographical assessment of cardiac abnormalities. Support Care Cancer 2011; 19: 2021-6.
 • The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology: Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal 2012; 33: 1787-1847.
 • Duchnowska R., Szmit S., Szczylik C., Opolski G.: Trudności w monitorowaniu echokardiograficznym leczenia trastuzumabem chorych na raka piersi – opis przypadku i przegląd zaleceń. Kardiol. Pol. 2008; 66(8): 895-8.
 • Stoodley P., Richards D., Meikle S.: The potential role of echocardiographyc strain imagina for evaluating cardiotoxicity due to cancer therapy. Heart Lung and Circ. 2011; 20: 3-9.
 • Stoodley P., Tanous D., Richards D. et al.: Trastuzumab-induced cardiotoxity: the role of two-dimentional myocardial strain in diagnosis and management. Echocardiography 2012; 29: E137-40.
 • Steinherz L., Graham T., Hurwitz R. et al.: Guidelines for cardiac monitoring of children during and after anthracycline therapy: Report of the Cardiology Committee of th Shildens Cancer Study Group. Pediatrics 1992; 89: 942-9.
 • Interna w obrazach ECHO. Płońska-Gościniak E. (red.). Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 61-70.
 • Yoon G., Telli M., Kao D. et al.: Left Ventricular Dysfunction in Patient Receiving Cardiotoxic Cancer Therapies – Are Clinicians Responding Optimally? J. Am. Coll. Cardiol. 2010 Nov 9; 56(20): 1644-50.
 • [online: http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm].
 • Procter M., Suter T.M., de Azambuja E., Dafni U., van Dooren V., Muehlbauer S., Climent M.A., Rechberger E., Liu W.T., Toi M., Coombes R.C., Dodwell D., Pagani O., Madrid J., Hall M., Chen S.C., Focan C., Muschol M., van Veldhuisen D.J., Piccart-Gebhart M.J.: Longer-term assessment of trastuzumab-related cardiac adverse events in the Herceptin Adjuvant (HERA) trial. J. Clin. Oncol. 2010 Jul 20; 28(21): 3422-8.
 • Perez E.A., Koehler M., Byrne J., Preston A.J., Rappold E., Ewer M.S.: Cardiac safety of lapatinib: pooled analysis of 3689 patients enrolled in clinical trials. Mayo Clin. Proc. 2008 Jun; 83(6): 679-86.
 • Marty M., Cognetti F., Maraninchi D., Snyder R., Mauriac L., Tubiana-Hulin M., Chan S., Grimes D., Antón A., Lluch A., Kennedy J., O’Byrne K., Conte P., Green M., Ward C., Mayne K., Extra J.M.: Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 study group. J. Clin. Oncol. 2005 Jul 1; 23(19): 4265-74.
 • Pegram M.D., Pienkowski T., Northfelt D.W., Eiermann W., Patel R., Fumoleau P., Quan E., Crown J., Toppmeyer D., Smylie M., Riva A., Blitz S., Press M.F., Reese D., Lindsay M.A., Slamon D.J.: Results of two open-label, multicenter phase II studies of docetaxel, platinum salts, and trastuzumab in HER2-positive advanced breast cancer. J. Natl. Cancer Inst. 2004 May 19; 96(10): 759-69.
 • Tripathy D., Seidman A., Keefe D., Hudis C., Paton V., Lieberman G.: Effect of cardiac dysfunction on treatment outcomes in women receiving trastuzumab for HER2-overexpressing metastatic breast cancer. Clin. Breast Cancer 2004 Oct; 5(4): 293-8.
 • Tarantini L., Gori S., Faggiano P., Pulignano G., Simoncini E., Tuccia F., Ceccherini R., Bovelli D., Lestuzzi C., Cioffi G.; on behalf of ICARO (Italian CARdio-Oncologic) Network: Adjuvant trastuzumab cardiotoxicity in patients over 60 years of age with early breast cancer: a multicenter cohort analysis. Ann. Oncol. 2012 [online].
 • Suter T.M., Procter M., van Veldhuisen D.J., Muscholl M., Bergh J., Carlomagno C., Perren T., Passalacqua R., Bighin C., Klijn J.G., Ageev F.T., Hitre E., Groetz J., Iwata H., Knap M., Gnant M., Muehlbauer S., Spence A., Gelber R.D., Piccart-Gebhart M.J.: Trastuzumab-associated cardiac adverse effects in the herceptin adjuvant trial. J. Clin. Oncol. 2007 Sep 1; 25(25): 3859-65.
 • Opolski G., Krzakowski M., Szmit S. et al.: Rekomendacje Krajowego Zespołu Nadzoru Kardiologicznego i Onkologicznego dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego u chorych na raka piersi. Zapobieganie i postępowanie w powikłaniach sercowo-naczyniowych w raku piersi. Grupa Robocza Konsultantów Krajowych w Dziedzinie Kardiologii i Onkologii Klinicznej ds. opracowania rekomendacji postępowania kardiologicznego u chorych na raka piersi. Kardiol. Pol. 2011; 69(5): 283-310.
 • Bovelli D., Plataniotis G., Roila F.; ESMO Guidelines Working Group: Cardiotoxicity of chemotherapeutic agents and radiotherapy-related heart disease: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann. Oncol. 2010 May; 21(Suppl 5): v277-82.
 • Wożakowska-Kapłon B., Szymczyk R., Buda S. et al.: Przebyta terapia onkologiczna – niedoceniany czynnik ryzyka choroby wieńcowej? Kardiol. Pol. 2008; 66: 415-19.
 • Ewer M., Lenihan D.: Left Ventricular Ejection Fraction and cardiotoxity: is our ear really to the ground? [online: www.jco.org] 2008.
 • Watts R.G., George M., Johnson W.H. Jr.: Pretreatment and Routine echocardiogram monitoring during chemotherapy for anthracycline-induced cardiotoxicity rarely identifies significant cardiac dysfunction or alters treatment decisions: a 5-year review at a single pediatric oncology center. Cancer 2012 Apr 1; 118(7): 1919-24.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-056edf05-0468-4a2b-9af8-cc226b118ac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.