PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | XIII | 2 | 96-105
Article title

Formalne i treściowe aspekty pojęcia aktywności ludzi starych

Content
Title variants
EN
Formal and essential aspects of old people’s activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Article shows that activity of individual in the last stage of life has a lot of meanings. Trying to understand this idea, theoretical areas were indicated. In this areas, activity of old people was shown in different ways. In literature, activity is treated as a development factor or indicator (Lerner & Hultsch, 1983). In theoretical perspective of a subjective human development, activity of old people is a goal of development (humanistic theories) and it is a context of development (spiritual development) (Gałdowa, 2000; Pietrasiński,1990). In some cases, activity of old people is treated as an effect of development (competence theory, social role theory, old age subculture theory) (Peterson i Rose, 1965; Worach-Kardas,1983; Baltes & Wilms,1995; Synak, 2000, 2003). Article includes empirical research of authors about old people activity, its forms and types.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Pages
96-105
Physical description
Contributors
 • Zakład Resocjalizacji i Psychologii Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Baltes, P. B., Wilms, H. U. (1995). Alltagkometenz im Alter. W: R. Oerter, L. Montada (red.) Entwicklungpsychologie Psychologie. Berlin: VellagsUnion.
 • Baltes, P. B., Glück, J., Kunzmann, U. (2002). Wisdom: Its structure and function insuccessful lifespan development. W: C. R. Snyder, S. J. Lopez (red.) Handbook of positive psychology (s. 327-350). New York: Oxford University Press.
 • Brzezińska, A. (2000). Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.) Wygotski i z Wygotskim w tle (s. 103-125) (w serii: Nieobecne dyskursy, cz. VI). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Buhler, Ch. (1999). Bieg życia ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerniawska, O. (1998). Style życia w starości. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Dyczewski, L. (1994). Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin: KUL .
 • Gałdowa, M. (1990) Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. Przegląd Psychologiczny, XXXIII , 1.
 • Gałdowa, M. (2000). Powszechność i wyjątek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Halicka, M. (2004). Satysfakcja życiowa ludzi starych. Białystok: Wydawnictwo Akademii Medycznej w Białymstoku.
 • Halicki, J., Halicka, M. (2003). Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych. W: B. Synak (red.) Polska starość (s. 210-218). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jałowiecki, S. (1973). Przejście na emeryturę jako proces zmian w aktywności społecznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kamiński, A. (1989). Czas wolny osób starszych. W: I. Borsowa (red.) Encyklopedia seniora. Warszawa: PWN.
 • Larson, R. (1978). Thirty Years of Research on the Subiective Well-Being of Older Americans. Journal of Gerontology, 33, 109-125.
 • Lerner, R. M., Hultsch D. F. (1983). Human Development: A Life-Spean Perspective. New York: McGraw-Hill.
 • Mayer, K. U., Baltes, P. B., Baltes, M. M., Borchelt, M., Delius, J., Helmchen, H. (1999). What do we know about old age and aging? Conclusions from the Berlin Aging Study. W: P. B. Baltes, K. U. Mayer (red.) The Berlin Aging Study: Aging from 70 to 100 (s. 475-519). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Niewiedział, D. (2007). Typy aktywności a poczucie jakości życia ludzi starych. W: B. Bugajska (red.) Życie w starości. Szczecin: Zapol.
 • Peterson, W. A., Rose A. M. (red.) (1965). Older people and their social world (s. 3-16). Philadelphia.
 • Pędich, W. (red.) (2001). Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku. Materiały X Euroforum Ludzi Starszych. Białystok 2000.
 • Pitrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Przetacznikowa, M. (1973). Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa: PZ WS.
 • Reale, G. (2005). Historia filozofii starożytnej. Lublin: KUL .
 • Straś-Romanowska, M. (1992). Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Straś-Romanowska, M. (2001). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 263-293). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wydanie II ).
 • Synak, B. (red.) (2003). Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Synak, B. (2000). Ludzie starzy w warunkach transformacji systemowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Tahahasi, K., Tamura, J., Tokoro, K. (1997). Patterns of Social Relationshib and Psychological Well-Being among Elderly. The International Society for the Study of Behavioural Development, 417-430.
 • Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: Wiedza Powszechna „Omega”.
 • Trempała, J. (2000). Modele rozwoju człowieka. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe AB.
 • Tyszkowa, M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Wagner, M., Schütze, Y., Lang, F. R. (1999). Social relationships in old age. W: P. B. Baltes, K. U. Mayer (red.) The Berlin Aging Study: Aging from 70 to 100 (s. 282-301). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Worach-Kardas, D. (1983). Wiek a pełnienie ról społecznych. Warszawa: PWN.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-04d779ee-f5e5-4063-9242-e74b4c9b22fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.