PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 4 | 379–385
Article title

Noworodek z trzepotaniem przedsionków

Content
Title variants
EN
A newborn with atrial flutter
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Trzepotanie przedsionków jest nawrotną tachyarytmią nadkomorową, która w populacji pediatrycznej występuje głównie u dzieci z wrodzoną wadą serca. Może pojawić się również u pacjentów ze zdrowym morfologicznie sercem, szczególnie u noworodków – wówczas rozpoznanie ustalane jest zazwyczaj już w okresie prenatalnym. Przebieg kliniczny zależy od częstotliwości pracy komór; możliwa jest szybko postępująca niewydolność serca. Opracowanie zawiera dane epidemiologiczne, obraz kliniczny oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w trzepotaniu przedsionków w okresie płodowym i u noworodków. W celu szybkiego przywrócenia rytmu zatokowego u noworodków skutecznym postępowaniem jest kardiowersja elektryczna. W profilaktyce nawrotów arytmii stosuje się leki antyarytmiczne, czasem w skojarzonej, wielolekowej terapii. W pracy prezentujemy noworodka z morfologicznie zdrowym sercem, z opornym na leczenie, nawracającym trzepotaniem przedsionków. W przebiegu arytmii obserwowano upośledzenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego, skutkujące zwolnieniem rytmu komór i objawami niewydolności serca. W okresie noworodkowym czterokrotnie nawróciło trzepotanie przedsionków – dziecko trzykrotnie wymagało kardiowersji elektrycznej. W profilaktyce arytmii zastosowano trzylekową farmakoterapię.
EN
Atrial flutter is a supraventricular tachyarrhythmia seldom, in the paediatric population occurs mainly in children with congenital heart disease. It may also exist in children with normal heart, especially in newborns. It can be diagnosed in the prenatal period. Symptoms are dependent on the heart rate, the rapid progressive heart failure is possible. The paper contains main data of epidemiology, diagnosis and treatment of atrial flutter in foetus and newborns. In restoring the sinus rhythm an electrical cardioversion is recommended. In the prevention of recurrence of arrhythmia antiarrhythmic drugs should be use, multidrug therapy may be required. This paper presents a newborn with normal heart and recurrent atrial flutter. During the arrhythmia symptoms of the heart failure appeared, due to slow atrioventricular conduction and decreasing heart rate. In the neonatal period four recurrences of the arrhythmia were observed, the child required three electrical cardioversions and she needed three antiarrhythmic drugs.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
379–385
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
author
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej, Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
References
 • 1. Kleinman C.S., Copel J.A., Weinstein E.M. i wsp.: Treatment of fetal supraventricular tachyarrhythmias. J. Clin. Ultrasound 1985; 13: 265–273.
 • 2. Jaeggi E., Fouron J.C., Drblik S.P.: Fetal atrial flutter: diagnosis, clinical features, treatment, and outcome. J. Pediatr. 1998; 132: 335–339.
 • 3. Drago F., Mazza A., Garibaldi S. i wsp.: Isolated neonatal atrial flutter: clinical features, prognosis and therapy. G. Ital. Cardiol. 1998; 28: 365–368.
 • 4. Peng C.C., Chen M.R., Hou C.J. i wsp.: Atrial flutter in the neonate and early infancy. Jpn. Heart J. 1998; 39: 287–295.
 • 5. Kleinman C.S., Neghme R., Copel J.A. i wsp.: Fetal cardiac arrhythmias: diagnosis and therapy. W: Creasy R.K., Resnik R. (red.): Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice. Saunders, Philadelphia 1999: 301.
 • 6. Till J., Wren C.: Atrial flutter in the fetus and young infant: an association with accessory connections. Br. Heart J. 1992; 67: 80–83.
 • 7. Deal B.J., Wolff G.S., Gelband H. (red.): Current Concepts in Diagnosis and Management of Arrhythmias in Infants and Children. Futura Publishing Company, New York 1998: 128–131.
 • 8. Rooth G., Huch A., Huch R.: Guidelines for the use of fetal monitoring. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1987; 25: 159.
 • 9. Texter K.M., Kertesz N.J., Friedman R.A., Fenrich A.L. Jr: Atrial flutter in infants. J. Am. Coll. Cardiol. 2006; 48: 1040–1046.
 • 10. Casey F.A., McCrindle B.W., Hamilton R.M., Gow R.M.: Neonatal atrial flutter: significant early morbidity and excellent long-term prognosis. Am. Heart J. 1997; 133: 302–306.
 • 11. Mendelsohn A., Dick M. 2nd, Serwer G.A.: Natural history of isolated atrial flutter in infancy. J. Pediatr. 1991; 119: 386–391.
 • 12. Rhodes L.A., Walsh E.P., Saul J.P.: Conversion of atrial flutter in pediatric patients by transesophageal atrial pacing: a safe, effective, minimally invasive procedure. Am. Heart J. 1995; 130: 323–327.
 • 13. Konak M., Alp H., Tarakçı N. i wsp.: Successful treatment of atrial flutter with propafenone and synchronized cardioversion in a newborn. Indian J. Pediatr. 2013; 9.
 • 14. Ouarda F., M’Saad H., Chaker L. i wsp.: Atrial flutter in neonates and infants: diagnosis and treatment. Tunis Med. 2002; 80: 764–768.
 • 15. Kleinman C.S., Copel J.A., Weinstein E.M. i wsp.: Treatment of fetal supraventricular tachyarrhythmias. J. Clin. Ultrasound 1985; 13: 265–273.
 • 16. Kothari D.S., Skinner J.R.: Neonatal tachycardias: an update. Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. 2006; 91: F136–F144.
 • 17. Batra A.S., Hasan B.S., Hurwitz R.A.: Efficacy of biphasic waveform compared to monophasic waveform for cardioversion of atrial flutter in pediatric patients. Pediatr. Cardiol. 2006; 27: 230–233.
 • 18. Garson A. Jr, Bink-Boelkens M., Hesslein P.S. i wsp.: Atrial flutter in the young: a collaborative study of 380 cases. J. Am. Coll. Cardiol. 1985; 6: 871–878.
 • 19. Mendelsohn A., Dick M. 2nd, Serwer G.A.: Natural history of isolated atrial flutter in infancy. J. Pediatr. 1991; 119: 386–391.
 • 20. Jaeggi E., Fouron J.C., Drblik S.P.: Fetal atrial flutter: diagnosis, clinical features, treatment, and outcome. J. Pediatr. 1998; 132: 335–339.
 • 21. Silverman N.H., Enderlein M.A., Stanger P. i wsp.: Recognition of fetal arrhythmias by echocardiography. J. Clin. Ultrasound 1985; 13: 255–263.
 • 22. Strasburger J.F.: Fetal arrhythmias. Prog. Pediatr. Cardiol. 2000; 11: 1–17.
 • 23. Saemundsson Y., Johansson C., Wenling S., Gudmundsson S.: Hepatic venous Doppler in the evaluation of fetal extrasystoles. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2011; 37: 179–183.
 • 24. Naheed Z.J., Strasburger J.F., Deal B.J. i wsp.: Fetal tachycardia: mechanisms and predictors of hydrops fetalis. J. Am. Coll. Cardiol. 1996; 27: 1736–1740.
 • 25. Luewan S., Sittiwangkul R., Srisupundit K., Tongsong T.: Perinatal treatment of refractory atrial flutter with hydrops fetalis: a case report. J. Med. Assoc. Thai. 2011; 94: 878–881.
 • 26. Kleinman C.S., Nehgme R.A.: Cardiac arrhythmias in the human fetus. Pediatr. Cardiol. 2004; 25: 234–251.
 • 27. Lisowski L.A., Verheijen P.M., Benatar A.A. i wsp.: Atrial flutter in the perinatal age group: diagnosis, management and outcome. J. Am. Coll. Cardiol. 2000; 35: 771–777.
 • 28. Allan L.D., Crawford D.C., Anderson R.H., Tynan M.: Evaluation and treatment of fetal arrhythmias. Clin. Cardiol. 1984; 7: 467–473.
 • 29. Amano K., Hirano S., Maeda M., Nishijima M.: Should C-section be applied to fetal arrhythmia? Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1997; 72: S73–S79.
 • 30. Hahurij N.D., Blom N.A., Lopriore E. i wsp.: Perinatal management and long-term cardiac outcome in fetal arrhythmia. Early Hum. Dev. 2011; 87: 83–87.
 • 31. Simpson J.M., Sharland G.K.: Fetal tachycardias: management and outcome of 127 consecutive cases. Heart 1998; 79: 576–581.
 • 32. Moodley S., Sanatani S., Potts J.E., Sandor G.G.: Postnatal outcome in patients with fetal tachycardia. Pediatr. Cardiol. 2013; 34: 81–87.
 • 33. Simpson L.L.: Fetal supraventricular tachycardias: diagnosis and management. Semin. Perinatol. 2000; 24: 360–372.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-046bbda2-05e4-41db-9b2e-d25d41cde524
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.