PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 224–233
Article title

Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa

Content
Title variants
EN
Evaluation of rheological and mucoadhesive properties of selected nasal spray preparations with mometasone furoate
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Intranasal preparations with mometasone furoate are recognised to be highly efficient and safe in both adults and children. Commercially available nasal sprays are characterised by thixotropic and mucoadhesive properties – factors ensuring effortless drug dosing followed by prolonged retention time in the nasal cavity. Thixotropy and mucoadhesiveness is not a constant value and it is determined by the presence of proper excipients in the preparation’s composition. The aim of the study was to compare rheological and mechanical properties of selected nasal spray formulations with mometasone furoate. In addition, these preparations were investigated for their ex vivo mucoadhesive behaviour to the porcine nasal mucosa. These experiments revealed differences in viscosity and thixotropic properties between nasal sprays depending on the measurement temperature. All analysed preparations possessed mucoadhesive properties in ex vivo conditions. Viscosity and mechanical measurements of the analysed preparations were found to be correlated with the mucoadhesive behaviour in contact with porcine nasal mucosa. An important role of the agitation process on the formulations’ hardness and consistency was also demonstrated.
PL
Preparaty donosowe z mometazonu furoinianem uważane są za wysoce skuteczne i bezpieczne w stosowaniu zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Dostępne aerozole do nosa charakteryzują się właściwościami tiksotropowymi i mukoadhezyjnymi, umożliwiającymi łatwą aplikację leku oraz wydłużającymi czas jego przebywania w jamie nosa. Zdolność do tiksotropii czy mukoadhezji nie jest wielkością stałą, lecz uwarunkowaną obecnością odpowiednich substancji pomocniczych w składzie preparatu. Celem pracy było porównanie właściwości reologicznych i mechanicznych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa. Preparaty te zostały ponadto poddane badaniom właściwości mukoadhezyjnych ex vivo – w tym celu wykorzystano świńską błonę śluzową nosa. W przeprowadzonych doświadczeniach wykazano różnice w lepkości i właściwościach tiksotropowych poszczególnych preparatów w zależności od temperatury pomiaru. Wszystkie analizowane preparaty w warunkach ex vivo charakteryzowały się zdolnością do mukoadhezji. Zaobserwowano zależność między lepkością i strukturą preparatów a ich właściwościami przylegania do świńskiej błony śluzowej nosa. Wykazano istotny wpływ procesu wstrząsania na twardość i spoistość preparatów.
Discipline
Publisher

Year
Volume
13
Issue
2
Pages
224–233
Physical description
Contributors
 • Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka
 • Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka, katarzyna.winnicka@umb.edu.pl
References
 • 1. Hayward G, Heneghan C, Perera R et al.: Intranasal corticosteroids in management of acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med 2012; 10: 241–249.
 • 2. Arcimowicz M: Glikokortykosteroidy donosowe: fakty i mity. Alergoprofil 2016; 12: 113–121.
 • 3. Derendorf H, Meltzer EO: Molecular and clinical pharmacology of intranasal corticosteroids: clinical and therapeutic implications. Allergy 2008; 63: 1292–1300.
 • 4. Mazurek-Wądołkowska E, Pałka J: Molekularny mechanizm przeciwzapalnego działania glikokortykosteroidów. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 2008; 5 (4): 17–20.
 • 5. Grad A, Bartoszewicz L, Kalicki B et al.: Rozpoznanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa. Pediatr Med Rodz 2008; 4: 154–158.
 • 6. Mösges R, Bachert C, Rudack C et al.: Efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray in the treatment of chronic rhinosinusitis. Adv Ther 2011; 28: 238–249.
 • 7. Berlucchi M, Salsi D, Valetti L et al.: The role of mometasone furoate aqueous nasal spray in the treatment of adenoidal hypertrophy in the pediatric age group: Preliminary results of a prospective, randomized study. Pediatrics 2007; 119: e1392–e1397.
 • 8. Markland P, Yang VC: Biodegradable polymers as drug carriers. In: Swarbrick J (ed.): Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. 3rd ed., vol. 1, Informa Healthcare, New York 2007: 176–193.
 • 9. Produkt leczniczy Metmin® . Available from: http://bipold. aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2016/098/AW/098_ AW_OT_4350_6_Metmin_AKL_2016.06.04.pdf [cited 15 March 2017].
 • 10. Charakterystyka produktu leczniczego Momester. Available from: http://www.polpharma.pl/products/2015/07/smpc-memotasone-2015-06pl.pdf [cited 15 March 2017].
 • 11. Charakterystyka produktu leczniczego Nasometin. Available from: http://www.leki-informacje.pl/sites/default/files/chpl_ nasometin_0.pdf [cited 15 March 2017].
 • 12. Charakterystyka produktu leczniczego Pronasal. Available from: http://leki.urpl.gov.pl/files/31_Pronasal_50mcg_aerozol.pdf [cited 23 March 2017].
 • 13. Farmakopea Polska X. Vol. 1, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Warszawa 2014.
 • 14. Mezger TG: Rotational tests. In: Zorll U (ed.): The Rheology Handbook: For Users of Rotational and Oscillatory Rheometers. Vincentz Verlag, Hannover 2002: 55–68.
 • 15. Wróblewska M, Winnicka K: The effect of cationic polyamidoamine dendrimers on physicochemical characteristics of hydrogels with erythromycin. Int J Mol Sci 2015; 16: 20277–20289.
 • 16. Szymańska E, Winnicka K, Amelian A et al.: Vaginal chitosan tablets with clotrimazole-design and evaluation of mucoadhesive properties using porcine vaginal mucosa, mucin and gelatine. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2014; 62: 160–167.
 • 17. Farid RM, Etman MA, Nada AH et al.: Formulation and in vitro evaluation of salbutamol sulphate in situ gelling nasal inserts. AAPS PharmSciTech 2013; 14: 712–718.
 • 18. Carvalho FC, Campos ML, Peccinini RG et al.: Nasal administration of liquid crystal precursor mucoadhesive vehicle as an alternative antiretroviral therapy. Eur J Pharm Biopharm 2013; 84: 219–227.
 • 19. Sharpe SA, Sandweiss V, Tuazon J et al.: Comparison of the flow properties of aqueous suspension corticosteroid nasal sprays under differing sampling conditions. Drug Dev Ind Pharm 2003; 29: 1005–1012.
 • 20. Ugwoke MI, Agu RU, Verbeke N et al.: Nasal mucoadhesive drug delivery: background, applications, trends and future perspectives. Adv Drug Deliv Rev 2005; 57: 1640–1665.
 • 21. Koźmiński M, Kupczyk M: Thixotropy of nasal medications – its role in clinical practice. Pneumonol Alergol Pol 2015; 83: 157–163.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0413009c-1b11-488e-b867-036e9bc4213e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.