PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 46-54
Article title

Assessment of risk perception connected with exposure to indoor air pollution in the group of inhabitants of Silesian Voivodeship

Content
Title variants
PL
Ocena percepcji zagrożeń związanych z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza wnętrz w grupie mieszkańców województwa śląskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction. Population increasingly draws attention
to the issues concerning the environment degraded
by the progress of civilization and the impact of this
process on health. However, public awareness of the
risk exposure to indoor contaminants is lagging a long
way behind knowledge regarding outdoor environmental
hazards. The aim of the study was to assess the risk
perception related to exposure to indoor environmental
factors in the population of Silesia.
Materials and methods. In this study the electronic
version of a questionnaire survey – downloaded on the
website www.moja-ankiety.pl. was used. During the
3-months duration of the project 552 subjects participated
in the survey. In the study participated the Silesian
Voivodeship inhabitants such as chat rooms users, newsgroups
and online forum participants. Data analysis
was performed by using statistical program – STATA
Version 8 SE [9], where the Kruskall-Wallis test and χ
2
test were applied. Statistical significance was assessed
at p value *0.05.
Results. Despite the low perception of environmental
health hazards inside the dwellings, the majority of
respondents were able to indentify health effects and
ways to reduce exposure to indoor air pollution. Both
gender, place of residence, education level and age significantly
affected the level of perception of respondents
on the risk connected with exposure to indoor air pollution.
Conclusion. It is necessary to continuously work on
raising public awareness of environmental health
hazards in confined spaces, the causes of their occurrence,
types, effects and above all the ways to counter
these threats.
PL
Wstęp. Populacja mieszkańców zwraca coraz większą
uwagę na kwestie związane z degradacją środowiska
w wyniku postępu cywilizacyjnego i skutku tego procesu
na zdrowie. Jakkolwiek ich świadomość narażenia
na zanieczyszczenia wnętrz jest znacznie mniej zaawansowana
w stosunku do zagrożeń środowiskowych z zewnątrz.
Celem tego badania była ocena ryzyka
związanego z narażeniem na czynniki środowiskowe
wnętrz u mieszkańców województwa śląskiego.
Materiały i metody. W tym badaniu zastosowano
ankietę w wersji elektronicznej umieszczonej na stronie
internetowej www.moja-ankiety.pl. W czasie trzymiesięcznych
badań udział wzięło 552 uczestników,
mieszkańców województwa śląskiego takich jak:
użytkownicy czatów, grup dyskusyjnych i forów internetowych.
Analiza danych była przeprowadzona przy
użyciu programu statystycznego STATA Version 8 SE [9],
gdzie zastosowano testy Kruskall-Wallis i χ
2. Istotność
statystyczna była oceniona na poziomie wartości
p*0,05.
Wyniki. Pomimo niskiej percepcji odnośnie zdrowotnych
zagrożeń środowiskowych wewnątrz pomieszczeń,
większość respondentów była w stanie ocenić skutki
zdrowotne i sposoby ograniczenia narażenia na
zanieczyszczenia powietrza wnętrz. Zarówno płeć,
miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia jak i wiek
wywierały znaczny wpływ na poziom percepcji respondentów
co do ryzyka związanego z narażeniem na
zanieczyszczenie powietrza wewnątrz.
Wnioski. Koniecznym jest stałe podnoszenie
społecznej świadomości dotyczącej środowiskowych
zagrożeń zdrowia w pomieszczeniach zamkniętych,
przyczyn ich powstawania, rodzajów, skutków i przede
wszystkim sposobów zwalczania tych zagrożeń.
Contributors
 • PdD Studies at the Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine, Medical University of Silesia
author
 • PdD Studies at the Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine, Medical University of Silesia; Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Medical University of Silesia
 • Department of Environmental Health, Faculty of Public Health, Medical University of Silesia
References
 • 1. World Health Organization – Regional Office for Europe: WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. Denmark. December, 2010. ISBN 97892 89002134.
 • 2. McMichael E.G.: Population, environment, disease and survival: past patterns, uncertain futures. Lancet. 2002; 359:1145-1148.
 • 3. Dunn C.: Indoor Air Quality: Causes Of, Testing, and Monitoring Indoor Air Pollution. Corvallis, OR,USA, Science & Technology. 2007.
 • 4. Desai M.A., Mehta S., Smith K.R.: Indoor smoke from solid fuels: assessing the environmental burden of disease at national and local levels. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2004. (Environmental Burden of Disease Series, no. 4). ISBN 9241591358.
 • 5. National Multi-disciplinary Organization: Children’s Environmental Health Network. Air Quality. USA, Washington 2004.
 • 6. World Health Organization – Regional Office for Europe: New guidelines for selected indoor chemicals establish targets at which health risks are significantly reduced. Fact sheet, 15 December 2010.
 • 7. Główny Urząd Statystyczny: Mały rocznik statystyczny Polski 2010. Warszawa 2010.
 • 8. Kędzior Z., Wolny R., Stolecka A., Kucia M.: Diagnoza rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie śląskim– Raport z badań. Centrum badań i ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Katowice 2008.
 • 9. STATA Statistical Software. StataCorp., Release 8,0 College Station, Tx, USA, 2003.
 • 10. World Health Organization: Indoor air pollution and health. Fact sheet N° 292, June 2005.
 • 11. Indoor Air Quality – American Lung Association’s State of the Air. Report 2004. [http://www.austinpureair.com/index. php?option=com_content&view=article&catid=21:indoor- air-quality-info&id=152:indoor-air-quality-americanlung association].
 • 12. World Health Organization – Regional Office for Europe. Health aspects of air pollution with particulate matter, ozone and nitrogen dioxide. Report on a WHO working group. Germany, Bonn 2003.
 • 13. Brunekreef B., Holgate S.: Air pollution and health. Lancet. 2002; 360(9341): 1233-1242.
 • 14. Fang L., Clausen G., Fanger P.O.: Impact of Temperature and Humidity on the Perception of Indoor Air Quality. Indoor air. 2004; 22:80-90.
 • 15. Wargocki, P., Wyon, D.P., Baik, Y.K., Clausen, G. and Fanger, P.O.: Perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity in an office with two different pollution loads. Ind. Air. 1999; 9:165–179.
 • 16. Wargocki P., Wyon D.P., Sundell J., Clausen G., Fanger P.O.: The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity. Ind. Air. 2000; 10:222–236.
 • 17. Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN, Warszawa 2008.
 • 18. Fiedler H., Hutzinger O., Welsch-Pausch K., Schmiedinger A.: Evaluation of the Occurrence of PCDD/PCDF and POPs in Wastes and Their Potential to Enter the Foodchain. Study on behalf of the European Commission, DG Environment. Final Report. 30 September 2000.
 • 19. Osagbemi G.K., Adebayo Z.B., Aderibigbe S.A.: Awareness, attitude and practice towards indoor air pollution (iap) amongst residents of Oke – Oyi in Ilorin. The Internet Journal of Epidemiology. 2010; 8(2). ISSN:1540-2614; [http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-epidemiology/ volume-8-number-2/awareness-attitude-andpractice- towards-indoor-air-pollution-iap-amongst-residents- of-oke-oyi-in-ilorin.html].
 • 20. Jośko J., Kucelman J., Lau K.: Świadomość zagrożeń zdrowia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych w populacji kobiet w Polsce. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91(1):k-45.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-03cb5a0f-eb1d-4d61-b9ac-22d9240ef967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.