PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 1–7
Article title

Rokowanie chorych z wczesną miażdżycą tętnic wieńcowych w 4-letniej obserwacji

Content
Title variants
EN
Early-stage coronary artery atherosclerosis patients in 4-year follow-up
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Choroby układu krążenia, powodowane głównie miażdżycą i jej powikłaniami, są najczęstszą przyczyną chorobowości i śmiertelności na świecie. Miażdżyca rozwija się już we wczesnym wieku dziecięcym, a u około 50% młodych osób występują cechy miażdżycy tętnic wieńcowych. W związku z tym podejmuje się wiele działań zmierzających do wczesnego jej wykrywania i identyfikacji osób o podwyższonym ryzyku powikłań sercowo-naczyniowych, u których wdrożenie zasad prewencji może zapobiegać progresji choroby oraz rozwojowi powikłań. Subkliniczna miażdżyca to wczesny etap rozwoju choroby z obecnością niewielkich zmian w ścianie tętnic wieńcowych. Wykazano związek wczesnej miażdżycy ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej i występowaniem powikłań w postaci zgonów z przyczyn wieńcowych, zawałów serca niezakończonych zgonem oraz objawowej dławicy piersiowej. Celem pracy była obserwacja odległa osób z wczesną miażdżycą tętnic wieńcowych. MATERIAŁ I METODY: Z pierwotnej grupy 45 chorych (100%) we wczesnym etapie zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych – obejmującej pacjentów, u których w koronarografii uwidoczniono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych lub jedynie drobne zmiany przyścienne, natomiast w 64-rzędowej tomografii komputerowej wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych był dodatni (CACS powyżej 0) – obserwacji odległej poddano 29 osób (64,5%). WYNIKI: W analizowanej grupie 29 chorych w 48-miesięcznej obserwacji stwierdzono dobre rokowanie ogólne. Nie występowały zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych ani poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe niezakończone zgonem. Ponadto chorzy dobrze współpracowali w zakresie procesu terapeutycznego, stosowali się do zaleceń oraz kontrolowali choroby współistniejące. U większości badanych doszło do poprawy w zakresie objawowości niedokrwienia mięśnia sercowego. WNIOSKI: Uzyskane dane pozwalają uznać subpopulację pacjentów we wczesnym etapie zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych za obarczoną pośrednim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
EN
Introduction: Cardiovascular disease, induced mainly by atherosclerosis, is the leading global cause of morbidity and mortality. Atherosclerosis develops in early childhood and coronary artery atherosclerosis can be found in about 50% of young people. As a result a great deal of effort is made to detect and identify people at increased risk of cardiovascular complications. Implementing preventive principles can prevent disease progression and the development of complications. Subclinical atherosclerosis is an early stage of the disease with only minor lesions in coronary arteries. Strong evidence supports the association between subclinical atherosclerosis and increased risk of coronary artery disease, fatal and non-fatal myocardial infarction as well as symptomatic angina. The aim of the study was to investigate the medium-term outcomes of patients with early-stage coronary atherosclerosis. Material and methods: From the initial group of patients with early-stage coronary artery disease (n = 45; 100%), in which coronary angiography showed no or only minor atherosclerotic lesions and in which the coronary artery calcium score assessed with 64-raw multislice computed tomography was positive (CACS > 0), 29 persons (64.5%) were enrolled in the study. Results: In the analyzed group of patients, satisfactory general prognosis was found. There were no cardiovascular deaths or serious non-fatal cardiovascular events. In addition, a high level of compliance, regular use of recommended treatment and satisfactory control of comorbidities and risk factors during the 48-month follow-up were observed in the studied patients. Improvement in the advancement of angina symptoms was also seen. Conclusion: The subpopulation of patients with early-stage coronary artery disease is burdened with moderate cardio-vascular risk in an intermediate term observation.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
1–7
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. WHO Global status report on noncommunicable diseases. WHO (2014) [online], http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1.
 • 2. McGill H.C. Jr, McMahan C.A., Herderick E.E., Malcom G.T., Tracy R.E., Strong J.P. Origin of atherosclerosis in childhood and adolescence. Am. J. Clin. Nutr. 2000; 72 (5 Suppl): 1307S–1315S, doi: 10.1093/ajen/72.5.1307s. 3. Marzilli M., Merz C.N., Boden W.E., Bonow R.O., Capozza P.G., Chilian W.M., DeMaria A.N., Guarini G., Huqi A., Morrone D., Patel M.R., Weintraub W.S. Obstructive coronary atherosclerosis and ischemic heart disease: an elusive link! J. Am. Coll. Cardiol. 2012; 60(11): 951–956, doi: 10.1016/j.jacc.2012.02.082.
 • 4. Budoff M.J., Achenbach S., Blumenthal R.S., Carr J.J., Goldin J.G., Greenland P., Guerci A.D., Lima J.A., Rader D.J., Rubin G.D., Shaw L.J., Wiegers S.E. Assessment of coronary artery disease by cardiac computed tomography: a scientific statement from the American Heart Association Committee on Cardiovascular Imaging and Intervention, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, and Committee on Cardiac Imaging, Council on Clinical Cardiology. Circulation 2006; 114(16): 1761–1791.
 • 5. Peters S.A., den Ruijter H.M., Bots M.L., Moons K.G. Improvements in risk stratification for the occurrence of cardiovascular disease by imaging subclinical atherosclerosis: a systematic review. Heart 2012; 98(3): 177–184, doi: 10.1136/heartjnl-2011-300747.
 • 6. Kuller L., Borhani N., Furberg C., Gardin J., Manolio T., O’Leary D., Psaty B., Robbins J. Prevalence of subclinical atherosclerosis and cardiovascular disease and association with risk factors in the Cardiovascular Health Study. J. Am. J. Epidemiol. 1994; 139(12): 1164–1179.
 • 7. Schmermund A., Erbel R. Unstable Coronary Plaque and Its Relation to Coronary Calcium. Circulation 2001; 104(14): 1682–1687.
 • 8. Lubanski M.S., Vanhecke T.E., Chinnaiyan K.M., Franklin B.A., McCul-lough P.A. Subclinical coronary atherosclerosis identified by coronary compu-ted tomographic angiography in asymptomatic morbidly obese patients. Heart Int. 2010; 5(2): e15, doi: 10.4081/hi.2010.e15.
 • 9. Bittner D.O., Klinghammer L., Marwan M., Schmid J., Layritz C., Hoffmann U., Achenbach S., Pflederer T. Influence of Cardiovascular Risk Factors on the Prevalence of Coronary Atherosclerosis in Patients with Angiographically Normal Coronary Arteries. Acad. Radiol. 2017; 24(5): 580–586, doi: 10.1016/j.acra.2016.12.005.
 • 10. Hoffmann A., Natoli G., Ghosh G. Transcriptional regulation via the NF-κB signaling module. Oncogene 2006; 25(51): 6706–6716.
 • 11. Kolodgie F.D., Burke A.P., Nakazawa G., Virmani R. Is Pathologic Intimal Thickening the Key to Understanding Early Plaque Progression in Human Atherosclerotic Disease? Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2007; 27(5): 986––989.
 • 12. Bild D.E., Bluemke D.A., Burke G.L., Detrano R., Diez Roux A.V., Folsom A.R., Greenland P., Jacob D.R. Jr, Kronmal R., Liu K., Nelson J.C., O’Leary D., Saad M.F., Shea S., Szklo M., Tracy R.P. Multi-ethnic study of atherosclerosis: objectives and design. Am. J. Epidemiol. 2002; 156(9): 871–881.
 • 13. Chow B.J., Small G., Yam Y., Chen L., McPherson R., Achenbach S., Al-Mallah M., Berman D.S., Budoff M.J., Cademartiri F., Callister T.Q., Chang H.J., Cheng V.Y. et al. Prognostic and therapeutic implications of statin and aspirin therapy in individuals with nonobstructive coronary artery disease: results from the CONFIRM (COronary CT Angiography EvaluatioN For Clinical Outcomes: an InteRnational Multicenter registry) registry. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2015; 35(4): 981–989, doi: 10.1161/ATVBAHA.114.304351.
 • 14. Shepherd J., Cobbe S.M., Ford I., Isles C.G., Lorimer A.R., MacFarlane P.W., McKillop J.H., Packard C.J. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. N. Engl. J. Med. 1995; 333(20): 1301–1307.
 • 15. Pedersen T.R., Kjekshus J., Berg K., Haghfelt T., Faergeman O., Faergeman G., Pyörälä K., Miettinen T., Wilhelmsen L., Olsson A.G., Wedel H. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). 1994. Atheroscler. Suppl. 2004; 5(3): 81–87.
 • 16. Min J.K., Dunning A., Lin F.Y., Achenbach S., Al-Mallah M., Budoff M.J., Cademartiri F., Callister T.Q., Chang H.J., Cheng V., Chinnaiyan K. i wsp. Age- and sex-related differences in all-cause mortality risk based on coronary computed tomography angiography findings results from the International Multicenter CONFIRM (Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomes: an International Multicenter Registry) of 23,854 patients without known coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2011; 58(8): 849–860, doi: 10.1016/j.jacc.2011.02.074.
 • 17. Min J.K., Shaw L.J., Devereux R.B., Okin P.M., Weinsaft J.W., Russo D.J., Lippolis N.J., Berman D.S., Callister T.Q. Prognostic value of multidetector coronary computed tomographic angiography for prediction of all-cause mortality. J. Am. Coll. Cardiol. 2007; 50(12): 1161–1170.
 • 18. Abdulla J., Asferg C., Kofoed K.F. Prognostic value of absence or presence of coronary artery disease determined by 64-slice computed tomography coronary angiography a systematic review and meta-analysis. Int. J. Cardiovasc. Imaging 2011; 27(3): 413–420, doi: 10.1007/s10554-010-9652-x.
 • 19. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., Albus C., Brotons C., Catapano A.L., Cooney M.-T., Corrà U., Cosyns B., Deaton C., Graham I. i wsp. Kardiol. Pol. 2016; 74(9): 821–936, doi: 10.5603/KP.2016.0120.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-031c27e3-ba08-45a8-a039-74b3e9f1d6da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.