PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 62 | 326-331
Article title

The value of ultrasound in the diagnosis of limited scleroderma – a case report

Content
Title variants
PL
Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce twardziny ograniczonej – opis przypadku klinicznego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Systemic sclerosis, popularly referred to as scleroderma, is a chronic connective tissue disease with present autoantibodies against platelet-derived growth factor receptor. These antibodies activate directly fibroblasts causing the dermis and internal organs’ fibrosis and vascular damage. Additionally, calcific collections, including hydroxyapatite crystals, may develop in subcutaneous tissue and juxta-articular soft tissue. Herein, we report a case of a 72-year-old woman, referred by a rheumatologist for plain radiography and ultrasound examination of hands due to pain and swelling of the fourth finger of the left hand. Dermal induration affecting hands, especially fourth finger on the left side and the Raynaud phenomenon were observed on physical examination. Furthermore, the patient had noticed periodic discharge with a toothpaste consistency from a tiny fistula localised in the vicinity of the fourth finger alterations. The paper emphasises a possible application of the twinkling artefact and MicroPure option on ultrasound examination in differential diagnosis of soft tissue calcifications. Making the correct diagnosis can attribute to precise planning of surgical treatment.
PL
Twardzina układowa (systemic sclerosis, SSc), potocznie zwana sklerodermą, jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej, w której występują autoprzeciwciała skierowane przeciwko receptorom płytkowego czynnika wzrostu, odpowiedzialne za bezpośrednią aktywację fibroblastów, a co za tym idzie – postępujące włóknienie skóry i narządów wewnętrznych oraz uszkodzenie naczyń krwionośnych. Oprócz tego w tkance podskórnej i tkankach miękkich okołostawowych mogą odkładać się sole wapnia, w tym kryształy hydroksyapatytów. Przedstawiamy przypadek 72-letniej kobiety skierowanej na badanie radiograficzne i ultrasonograficzne rąk przez reumatologa z powodu bólu i obrzęku palca czwartego ręki lewej. W badaniu fizykalnym stwierdzono pogrubienie skóry palców rąk, zwłaszcza palca czwartego ręki lewej, oraz objaw Raynauda. Ponadto chora zgłaszała obecność periodycznie pojawiającej się przetoki na wysokości zmian zlokalizowanych w tym palcu, z której obserwowała okresowy wyciek gęstej treści o konsystencji pasty do zębów. Praca podkreśla przydatność nadal mało znanego zjawiska artefaktu migotania oraz opcji MicroPure w badaniu ultrasonograficznym w diagnostyce różnicowej zwapnień w tkankach miękkich na przykładzie twardziny ograniczonej. Dokładna diagnostyka zmian pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegu operacyjnego.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
62
Pages
326-331
Physical description
Contributors
  • Department of Radiology, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland
  • Department of Radiology, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland
  • Department of Radiology, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland
  • Department of Radiology, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland. Department of Diagnostic Imaging, Second Faculty, Warsaw Medical University, Poland
References
  • Antczak A, Myśliwiec M, Pruszczyk P: Wielka interna, Tom 9. Reumatologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2011.
  • van den Hoogen F, Khanna D, Fransen J, Johnson SR, Baron M, Tyndall A et al.: 2013 classification criteria for systemic sclerosis: an American college of rheumatology/European league against rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2013; 72: 1747–1755.
  • Sahar MM, Lamia A: Characterization and guided-procedures of breast suspicious microcalcifications: can MicroPure ultrasound do it? Egyptian Society of Radiology and Nuclear Medicine 2012, 43: 499–505.
  • Resnick D, Kransdorf MJ: Bone and Joint Imaging, 3rd edition, Saunders Elsevier, Philadelphia 2005.
  • Weissman BN: Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease, Saunders Elsevier, Philadelphia 2009.
  • Yin L, Zhu J, Xue Q, Wang N, Hu Z, Huang Y et al.: MicroPure imaging for the evaluation of microcalcifications in gouty arthritis involving the first metatarsophalangeal joint: a preliminary study. PLoS One 2014; 9: e95743.
  • Placzyńska M, Wachnicka-Bąk A, Jung A: Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej. Pediatr Med Rodz 2013, 9: 46–49.
  • Lu W, Sapozhnikov OA, Bailey MR, Kaczkowski PJ, Crum LA: Evidence for trapped surface bubbles as the cause for the twinkling artifact in ultrasound imaging. Ultrasound Med Biol 2013, 39: 1026–1038.
  • Su B, Tang Y, Tang Y, Qiu L: Hydroxyapatite crystal deposition forming para-articular multiple large masses: a case report and literature review. Rheumatol Int. 2013; 33: 3099–3102.
  • Smereczyński A, Lubiński J, Gałdyńska M, Bojko S, Deręgowska A: Kolorowy artefakt migotania – mało znana sprawa. Ultrasonografi a 2006; 27: 53–58.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-03086c22-507d-4f9b-b2d4-2ceacb48482e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.