PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 58 | 273-279
Article title

Współczynnik żyła główna dolna/aorta w ocenie nawodnienia – porównawcza ocena wyników pomiarów doświadczonych i niedoświadczonych badaczy w grupie młodych dorosłych

Content
Title variants
EN
Inferior vena cava/aorta diameter index in the assessment of the body fluid status – a comparative study of measurements performed by experienced and inexperienced examiners in a group of young adults
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The assessment of the body fluid status is one the most challenging tasks in clinical practice. Although there are many methods to assess the body fluid status of patients, none of them is fully satisfactory in contemporary medical sciences. In the article below, we compare the results of measurements performed by experienced and inexperienced examiners based on the inferior vena cava/aorta diameter index in a sonographic hydration assessment. The study enrolled 50 young students at the age of 19–26 (the median age was 22.95) including 27 women and 23 men. The volunteers were examined in the supine position with GE Logiq 7 system and a convex transducer with the frequency of 2–5 MHz. The measurements were performed in the longitudinal and transverse planes by two inexperienced examiners – the authors of this paper, following a four-hour training conducted by an experienced sonographer. The longitudinal values of the inferior vena cava/aorta diameter index obtained in this study were similar to those found in the literature. The reference value for the inferior vena cava/aorta index determined by Kosiak et al., which constituted 1.2 ± 2 SD, for SD = 0.17, was similar to the values obtained by the authors of this paper which equaled 1.2286 ± 2 SD, for SD = 0.2. The article presented below proves that measuring the inferior vena cava/aorta diameter index is not a complex examination and it may be performed by physicians with no sonographic experience. Furthermore, the paper demonstrates that the inferior vena cava/aorta diameter index measured in the transverse plane is similar to the inferior vena cava/aorta diameter index determined in the longitudinal plane. Thus, both measurements may be used interchangeably to assess the hydration status of patients.
PL
Ocena stanu nawodnienia jest jednym z najtrudniejszych zadań dla lekarzy klinicystów. Pomimo istnienia wielu metod oceniających stan nawodnienia pacjentów żadna z procedur nie jest w pełni satysfakcjonująca w obecnej dobie nauk medycznych. W przedstawionym poniżej artykule porównano wyniki pomiarów wykonanych przez doświadczonych i niedoświadczonych badaczy w ultrasonograficznej ocenie stanu gospodarki wodnej, bazując na określeniu współczynnika żyła główna dolna/aorta. Badaniami objęto 50 młodych studentów, w wieku od 19 do 26 lat (mediana wieku – 22,95 roku), w tym 27 kobiet oraz 23 mężczyzn. Ochotników badano w pozycji leżącej na plecach, aparatem GE Logiq 7, głowicą typu convex o częstotliwości 2–5 MHz. Pomiary zostały w ykonane w projekcji podłużnej i poprzecznej przez dwóch niedoświadczonych badających, autorów pracy, po wcześniejszym czterogodzinnym przeszkoleniu przez doświadczonego lekarza ultrasonografistę. W badanej grupie stwierdzono podobne wyniki współczynnika żyła główna dolna/aorta w projekcji podłużnej do podawanych w piśmiennictwie. Norma dla współczynnika żyła główna dolna/ aorta wyznaczona przez zespół Kosiaka i wsp., która wyniosła 1,2 ± 2 odchylenia standardowe, dla odchylenia standardowego 0,17, była zbliżona do wartości współczynnika uzyskanego przez autorów, wynoszącego 1,2286 ± 2 odchylenia standardowe, dla odchylenia standardowego 0,2. W przedstawionym artykule udowodniono, że pomiar współczynnika żyła główna dolna/aorta jest badaniem nieskomplikowanym, możliwym do wykonywania przez lekarzy niemających praktyki ultrasonograficznej. Ponadto wykazano, że współczynnik żyła główna dolna/aorta uzyskany w pomiarach w projekcji poprzecznej jest podobny do współczynnika żyła główna dolna/aorta w pomiarach w projekcji podłużnej – oba pomiary mogą być wykorzystywane zamiennie do oceny stopnia nawodnienia pacjentów.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
58
Pages
273-279
Physical description
Contributors
author
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland. Kaja Durajska, Sadowa 6, 81-640 Gdynia, tel.: +48 692 375 620
 • Ultrasound Student Association at the Laboratory of Diagnostic Ultrasound and Biopsy, Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Department of Pediatrics, Diabetology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
 • Department of Pediatrics, Diabetology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdańsk, Gdańsk, Poland
References
 • 1. Kosiak W, Świętoń D, Czarniak P, Kujawa M, Piskunowicz M: [Usefulness of ultrasound examination in evaluation of body fluid status]. Ultrasonografia 2008; 8 (32): 12–14.
 • 2. Yu SJ, Kim DH, Oh DJ, Yu SH, Kang ET: Assessment of fluid shifts of body compartments using both bioimpedance analysis and blood volume monitoring. J Korean Med Sci 2006; 21: 75–80.
 • 3. Książek A, Załuska WT, Mozul S, Szeliga-Król J: Ocena stanu nawodnienia jako czynnika rokowniczego za pomocą techniki bioimpedancji elektrycznej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Postępy Nauk Med 2009; 10: 789–793.
 • 4. Fansan Z, Levin NW: Dry weight and measurements methods. In: Penido MG (ed.): Hemodialysis – Different Aspects. InTech, Rijeka 2011: 263–284.
 • 5. Ishibe S, Peixoto AJ: Methods of assessment of volume status and intercompartmental fluid shifts in hemodialysis patients: implications in clinical practice. Semin Dial 2004; 17: 37–43.
 • 6. Steiner MJ, DeWalt DA, Byerley JS: Is this child dehydrated? JAMA 2004; 291: 2746–2754.
 • 7. Cushen SE, Turkyilmaz I: Impact of operator experience on the accuracy of implant placement with stereolithographic surgical templates: an in vitro study. J Prosthet Dent 2013; 109: 248–254.
 • 8. Yamada K, Fukuda T, Yamashita S, Takahashi H, Tanaka M: [Glidescope performance in tracheal intubation by novice laryngoscopists: a manikin study]. Masui 2012; 61: 1386–1390.
 • 9. Özden MG, Maier T, Bek Y, Ruzicka T, Berking C: Cytodiagnosis of erosive melanoma and basal cell carcinoma of the skin using cutaneous tissue smear. Clin Exp Dermatol 2013; 38: 251–261.
 • 10. Lammek J, Stefek M: Kaniulacja naczyń. In: Wujtewicz M, Kwiecińska B (eds.): Intensywna terapia dla studentów. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2005: 63–69.
 • 11. Togashi K, Nandate K, Hoaglan C, Sherman B, Bowdle A: A multicenter evaluation of a compact, sterile, single-use pressure transducer for central venous catheter placement. Anesth Analg 2013; 116: 1018–1023.
 • 12. Chen L, Kim Y, Santucci KA: Use of ultrasound measurement of the inferior vena cava diameter as an objective tool in the assessment of children with clinical dehydration. Acad Emerg Med 2007; 14: 841–845.
 • 13. Missaka H, Leão F, Cantarelli LH, Dallava PV, Almeida JEE, Figueiredo PC et al.: Ultrassonography at bedside in emergency ICU: a powerful diagnostic tool. Crit Ultrasound J 2012; 4 (Suppl 1): 3.
 • 14. Krause I, Birk E, Davidovits M, Cleper R, Blieden L, Pinhas L et al.: Inferior vena cava diameter: a useful method for estimation of fluid status in children on haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 2001;16: 1203–1206.
 • 15. Sridhar H, Mangalore P, Chandrasekaran VP, Manikam R: Caval aorta index and central venous pressure correlation in assessing fluid status! “Ultrasound bridging the gap”. ISRN Emergency Medicine 2012. DOI: 10.5402/2012/828626.
 • 16. Prencipe M, D’Amelio A, Aucella F, Granata A, Fiorini F: [Ultrasonography in the hyperhydrated patient]. G Ital Nefrol 2012; 29: 58–64.
 • 17. Yanagawa Y, Nishi K, Sakamoto T, Okada Y: Early diagnosis of hypovolemic shock by sonographic measurement of inferior vena cava in trauma patients. J Trauma 2005; 58: 825–829.
 • 18. Pasquero P, Albani S, Sitia E, Castagno F, D’Antico S, Porta M: Inferior vena cava diameters and collapsibility index changes reveal early volume depletion in a healthy donor model. Crit Ultrasound J 2012; 4 (Suppl 1): 13.
 • 19. Hatanaka K, Yanagawa Y, Sakamoto T, Okada Y: Predicting the development of anemia by measuring the diameter of the inferior vena cava of patients with spinal cord injury. Am J Emerg Med 2008; 26: 446–449.
 • 20. Kosiak W: Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej: mit czy rzeczywistość? Część 1. Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej płuc. Anestezjol Ratown 2010; 4: 99–106.
 • 21. Jakubowski W: Ultrasonografia w medycynie ratunkowej i stanach zagrożenia życia – stan na 2010 rok. Ultrasonografia 2009; 9 (39): 9–12.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-02d97c57-8ae7-475e-b2c3-9e09066a1719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.