Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | XXV | 2 | 238–257

Article title

Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze związku

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Celem badania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu zgodność pomiędzy psychiczną kobiecością i męskością partnerów oraz partnera idealnego i realnego wiąże się z satysfakcją ze związku. Dodatkowo weryfikowano, jaki typ płci psychologicznej partnera i partnerki w związku wskazywany jest jako idealny. W badaniu udział wzięło 60 par heteroseksualnych. Do pomiaru płci psychologicznej realnej i idealnej użyto Skali Męskości i Kobiecości (Lipińska-Grobelny, Gorczycka, 2011), a do oceny satysfakcji ze związku użyto Kwestionariusza Jakości Związku (Acker, Davis, 1992). Analizy wykazały, że satysfakcja ze związku była większa, jeśli istniała zgodność między płcią psychologiczną partnerów w związku oraz partnera realnego i idealnego. Niemniej najsilniejszym, ujemnym predyktorem satysfakcji u kobiet okazał się czas trwania związku, podczas gdy u mężczyzn – predyktorem dodatnim – natężenie ich psychologicznej męskości. Jako partnerzy idealni najczęściej wskazywane były osoby o tożsamości androgynicznej, a najmniej preferowanym typem płci psychologicznej u partnera idealnego była płeć nieokreślona i krzyżowo określona.

Year

Volume

XXV

Issue

2

Pages

238–257

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-02cd14fd-9e6a-4a87-aad3-56b7876e1bc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.