PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 415-419
Article title

Zakażenia pałeczkami Legionella pneumophila – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Legionella pneumophila infections – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Legionella pneumophila is an intracellular pathogen which lives in the water environment. It invades human bodies through water aerosol inhalation, rarely through aspiration. It spreads out in the organism by blood, lymphatic system or through continuity. There are two forms of Legionella infections legionnaires disease and Pontiac fever. Extrapulmonary forms occur very rarely. Complications may occur as atelectasis, pleural effusion, adhesions, lung abscesses, pleural empyema, bronchopulmonary fistulas and in consequence even multiorgan failure. In the diagnosis of a Legionella infection isolation and microbial cultures, genetic methods and serological tests are used. In the treatment macrolides and in severe form fluorochinolons are efficient. Trimethoprim + sulfamethoxazole is an alternative treatment. In the article 14 years old boy case was presented. The child was admitted to hospital due to high fever, weakness, vomiting, headache and abdominal pain. Series of tests were performed to explain the cause of the ailments. Series of tests were performed to explain the cause of his complaints. High level of inflammation markers as well as leukopenia and thrombocytopenia were detected. Next there was a sudden onset of severe cough and a maculopapular rash. In additional tests involvement of the cardiovascular system was suspected. Due to suspected atypical infection macrolide was applied. The condition improvement and resolution of symptoms were achieved. Later the result for Legionella pneumophila infection was received and it indicated the possibility of this aetiology.
PL
Legionella pneumophila jest wewnątrzkomórkowym patogenem zasiedlającym środowiska wodne. Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu, rzadziej poprzez aspirację. Rozprzestrzenianie się zachodzi drogą krwionośną, limfatyczną i przez ciągłość. Choroba rozwija się w postaci dwóch klinicznie odrębnych zespołów: choroby legionistów i gorączki Pontiac. Pozapłucne postaci legionelozy spotyka się niezmiernie rzadko. Powikłania mogą występować w postaci niedodmy, wysięku, zrostów, ropni płuc, ropniaków opłucnej, przetok oskrzelowo-opłucnowych, a w konsekwencji mogą prowadzić do niewydolności wielonarządowej. W diagnostyce zakażenia Legionella pneumophila stosuje się izolację i hodowlę bakterii uzyskanych z tkanek chorego na specjalnych podłożach, metody genetyczne bądź też testy serologiczne. W leczeniu skuteczne są antybiotyki z grupy makrolidów, a w ciężkiej postaci choroby także fluorochinolony. Leczeniem alternatywnym jest kombinacja trimetoprym + sulfametoksazol. W artykule przedstawiono opis przypadku 14-letniego chłopca, który został przyjęty do Kliniki z powodu gorączki, osłabienia, wymiotów, bólów brzucha i głowy. U dziecka wykonano serię badań wyjaśniających przyczynę dolegliwości. Stwierdzono podwyższone wykładniki stanu zapalnego z towarzyszącą leukopenią i trombocytopenią. W przebiegu choroby pojawiły się kaszel i wysypka. W badaniach dodatkowych wysunięto podejrzenie zajęcia układu sercowo-naczyniowego. Podejrzewając zakażenie atypowe, do leczenia dołączono makrolid, po którym uzyskano poprawę stanu klinicznego i ustąpienie objawów. Otrzymany później wynik badania w kierunku Legionella pneumophila wskazywał na możliwość zakażenia o tej etiologii.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
415-419
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Pawińska A., Milczewska J., Książyk J. i wsp.: Charakterystyka zakażeń pałeczkami Legionella. Standardy Medyczne 2006; 5: 464-471.
 • 2. Sabria M., Campins M.: Legionnaires’ disease: update on epidemiology and management options. Am. J. Respir. Med. 2003; 2: 235-243.
 • 3. Kajfasz P.: Legionellozy. W: Dziubek Z. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa 2003: 148-151.
 • 4. Manos J., Di Salvo A.: Legionellaceae, Mycoplasmataceae, Actinomycetaceae i inne podobne drobnoustroje. W: Virella G. (red.): Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban & Partner, Wrocław 2000: 213-219.
 • 5. Hilbi H., Jarraud S., Hartland E., Buchrieser C.: Update on Legionnaires’ disease: pathogenesis, epidemiology, detection and control. Mol. Microbiol. 2010; 76: 1-11.
 • 6. Krenke K., Lange J.: Zapalenia płuc. W: Kulus M. (red.): Choroby układu oddechowego u dzieci. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010: 146-177.
 • 7. Kołodyński J., Jankowski S.: Legionella pneumophila - epidemiologia i chorobotwórczość. Adv. Clin. Exp. Med. 2004; 13: 645-649.
 • 8. Szafraniec S., Grzesiowski P: Zakażenia Legionella spp. u dzieci - diagnostyka i terapia. Klinika Pediatryczna 2003; 3: 323-326.
 • 9. Winn WC. Jr: Legionella. W: Baron S. (red.): Medical Microbiology. Wyd. 4, University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston 1996.
 • 10. Marrie T.J., Garay J.R., Weir E.: Legionellosis: why should I test and report. CMAJ 2010; 182: 1538-1542.
 • 11. Blyth C.C., Adams D.N., Chen S.C.: Diagnostic and typing methods for investigating Legionella infection. NSW Public Health Bull. 2009; 20: 157-161.
 • 12. Rokosz N., Rastawicki W, Zasada A. i wsp.: Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez pałeczki Legionella pneumophila. Pneumonoi. Alergol. Pol. 2010; 78: 54-59.
 • 13. Stypułkowska-Misiurewicz H., Pancer K.: Legioneloza - nowe zagrożenie w Polsce. Przegl. Epidemiol. 2002; 56: 567-576.
 • 14. Zarogoulidis P., Alexandropoulou I., Romanidou G. i wsp.: Community - acquired pneumonia due to Legionella pneumophila, the utility of PCR, and review of the antibiotics used. Int. J. Gen. Med. 2011; 4: 15-19.
 • 15. Sabria M., Pedro-Botet M.L., Gómez J.: Fluoroquinolones vs macrolides in the treatment of Legionnaires disease. Chest 2005; 128: 1401-1405.
 • 16. Pedro-Botet M.L., Yu V.L.: Treatment strategies for Legionella infection. Expert Opin. Pharmacother. 2009; 10: 1109-1121.
 • 17. Klein N.C., Cunha B.A.: Treatment of legionnaires’ disease. Semin. Respir. Infect. 1998; 13: 140-146.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-02aa2d28-ffb8-4faa-bbbc-3ea11dc12d6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.