PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 4 | 187–191
Article title

Sudden neurological states encountered in the line of work of Emergency Medical Service in Rybnik

Content
Title variants
PL
Nagłe stany neurologiczne spotykane w pracy zespołów ratownictwa medycznego w Rybniku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: Sudden neurologic states of various aetiology are the major reason for medical teams to be dispatched and often result in hospitalization of the patient. The purpose of this work was the analysis of the aforementioned neurologic states and pinpointing the type of patients the Emergency Medical Service teams have encountered in Rybnik with respect to the said states. Method: Analysed material consisted of Medical Emergency Action cards that were used by Emergency Medical Service Independent Public Healthcare District Hospital No. 3 in Rybnik in the year 2013. Five hundred and twenty-three cases were selected as consistent with sudden neurologic states. Result: A higher incidence of studied diseases was noted among male patients, whereas in females presenting with these states, the age was higher, with the exception of syncope. The analysis revealed the presence of characteristic symptoms in relevant emergency conditions. During the evaluation of psychomotor abilities, a prevalence of patients whose state qualified as normal, and in the case of stroke as “slowed down” was recorded. Brain damage in all states except for stroke was classified as mild. The study noted high blood glucose level disparities between measurements. Conclusion: Strokes occurred most often in patients over 60 years old. The observed signs were consistent with those described in the literature. Blood glucose test results in some patients allowed suspicion of diabetes, or ruled out hypoglycaemia. The majority of studied patients revealed mild brain injury. Alcohol had a significant effect on the incidence of head injuries and seizures.
PL
Cel: Nagłe stany neurologiczne o wieloetiologicznym charakterze są głównym powodem zgłoszeń dla medycznych zespołów ratownictwa medycznego i niejednokrotnie bezpośrednią przyczyną hospitalizacji pacjenta. Celem pracy była analiza wyżej wymienionych stanów neurologicznych oraz charakterystyka grup pacjentów zespołów ratownictwa medycznego w Rybniku w odniesieniu do wspomnianych stanów. Metoda: Analizowanym materiałem badawczym były karty akcji wykorzystywane w 2013 roku przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego nr 3 w Rybniku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostały wybrane 523 przypadki jako stany podobne do nagłych stanów neurologicznych. Wyniki: Większą częstość występowania chorób notowano wśród starszych mężczyzn niż kobiet. Analizy ujawniły, że charakterystyczne objawy ujawniają się w określonych warunkach. Przy ocenie zdolności psychomotorycznych większość pacjentów cechowała się normalnym stanem, a w przypadku niewielkiej ich części zdolności psychomotoryczne były spowolnione. W badaniu odnotowano duże dysproporcje poziomu glukozy u pacjentów pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Wnioski: Udary występowały najczęściej u osób powyżej 60. roku życia. Obserwowane objawy były zgodne z tymi, które opisano w literaturze. Ocena glukozy u niektórych pacjentów pozwoliła na podejrzenie cukrzycy lub wykluczenie hipoglikemii. Większość respondentów miała łagodne uszkodzenie mózgu. Alkohol w znaczący sposób wpływał na występowanie urazów głowy i drgawki.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
187–191
Physical description
Contributors
author
 • College of Strategic Planning in Dąbrowa Górnicza, Department of Emergency Medicine. Head of the Department: Leszek Stefański, MD, PhD
 • College of Strategic Planning in Dąbrowa Górnicza, Department of Emergency Medicine. Head of the Department: Leszek Stefański, MD, PhD
References
 • Członkowska A: Nowa definicja udaru. Med Prakt Neurol 2013; (5): 36–40.
 • Ćwiok E: Stany zagrożenia życia związane z ośrodkowym układem nerwowym. In: Misiołek H, Knapik P (eds.): Pierwsza pomoc medyczna z elementami postępowania specjalistycznego. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2005: 60.
 • Henry GL, Little N, Jagoda A et al.: Stany nagłe w neurologii – od objawu do rozpoznania. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003: 241, 244, 246, 298, 325–326.
 • Kowalski K: Napad padaczkowy – objaw choroby czy stan zagrożenia życia? Twój Przegląd Stomatologiczny 2012; (4): 66–67.
 • Kozera G, Raniszewska E, Gąsecki D et al.: Pierwsza pomoc u pacjentów z udarem mózgu. Forum Med Rodz 2007; 1: 11–16.
 • Lelonek M: Nagła utrata świadomości – praktyczny przewodnik. Terapia 2011; 19 (3, z. 2): 6–11.
 • Leńska-Mieciek M: Omdlenia w obrazie chorób neurologicznych. Przew Lek 2008; 11 (5): 10–13.
 • Mańka I, Pierzchała K: Stan padaczkowy. Obraz kliniczny i postępowanie. Aktualn Neurol 2010; 10: 194–201.
 • Nowacki P, Bajer-Czajkowska A: Przejściowe ataki niedokrwienne – sygnał do natychmiastowego działania. Lekarz 2009; (12): 44–51.
 • Terczyński A: Co powinniśmy wiedzieć o padaczce. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2008; (7): 41–44.
 • Zalisz M: Postępowanie przedszpitalne z chorym na udar mózgu (w aspekcie leczenia trombolitycznego). Pol Ann Med 2009; 16: 160–167.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0297adca-1487-4b1c-9321-f84f8bd0d4dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.