PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 186-198
Article title

Postępowanie z chorym po zawale serca

Content
Title variants
EN
Treatment of patient after myocardial infarction
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Coronary artery disease (CAD) or ischaemic heart disease caused by atherosclerosis is the most common form of cardiovascular disease. CAD leads to acute coronary syndrome which is the clinical syndrome caused by new or growing interruption or occlusion of blood supply to a part of the heart, causing heart cells to die and myocardial infarction. Patient after myocardial infarction is at great cardiovascular risk and has high possibility of next cardiovascular incidents, such as myocardial infarction, stroke or cardiovascular death. Correct treatment of patient after myocardial infarction facilitates cardiovascular risk reduction and improves the prognosis. Secondary prevention after myocardial infarction includes non-pharmacological management – modification of life style – and pharmacological treatment. The most important is elimination of risk factors: smoking cessation, proper control of blood pressure, normalization of cholesterol level, reduction of overweight and regular physical activity. Patient awareness and physician commitment are essential for achieving beneficial effects of secondary prevention after myocardial infarction. This paper describes the recommendations for patient after myocardial infarction as far as non-pharmacologic and pharmacologic treatment according to contemporary guidelines are concerned. There are specific situations, such as concomitant diseases: hypertension, diabetes, left ventricle dysfunction and heart failure, chronic kidney disease, chronic obstructive pulmonary disease that require modified approach.
PL
Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, stanowi niezwykle istotny problem kliniczny. Jej bezpośrednim i często nieuchronnym następstwem jest zawał mięśnia serca. Zawał najczęściej jest spowodowany zamknięciem tętnicy wieńcowej w wyniku uszkodzenia blaszki miażdżycowej (jej pęknięcia lub erozji) z następowym wytworzeniem dystalnego zakrzepu i powoduje zniszczenie prawidłowo działającego mięśnia sercowego. Chory po przebytym zawale mięśnia serca należy do grupy pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a więc zagrożony jest wystąpieniem kolejnych incydentów, takich jak zawał, udar mózgu i zgon. Prawidłowe postępowanie po przebytym zawale pozwala na istotną redukcję ryzyka i korzystnie wpływa na rokowanie. Prewencja wtórna po zawale serca obejmuje postępowanie niefarmakologiczne, czyli modyfikację stylu życia, i leczenie farmakologiczne. Największe znaczenie ma wyeliminowanie czynników ryzyka, tj. zaprzestanie palenia papierosów, prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego i normalizacja poziomu cholesterolu, a także redukcja nadwagi i systematyczna aktywność fizyczna. Świadomość pacjentów i zaangażowanie lekarzy są decydujące dla osiągnięcia korzystnych efektów prewencji wtórnej po zawale serca. Artykuł przedstawia zasady, którym powinien podlegać każdy chory po zawale mięśnia serca, uwzględnia zalecenia dotyczące postępowania niefarmakologicznego, wytyczne dotyczące odpowiedniej farmakoterapii według aktualnych standardów. W pracy uwzględniono również zasady postępowania z chorym po zawale w sytuacjach szczególnych, jakimi są choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dysfunkcja lewej komory i niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
186-198
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
References
 • 1. Thygesen K , Alpert J.S . , White H.D . i wsp Universal definition of myocardial infarction . Joint eSc/ACCF/AHA/ WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction: Universal definition of myocardial infarction . Eur. Heart J. , 2007; 28: 2525-2538; Circulation, 2007; 116: 2634-2653; J. Am . Coll . Cardiol . , 2007; 50: 2173-2195.
 • 2. Budaj A., Beręsewicz A., Undas A. i wsp.: Choroba niedokrwienna serca . W: Szczeklik A . (red . ): Choroby Wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Wyd. 2, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 157-205.
 • 3. Rosengren A. , Wallentin L. , Simoons M. i wsp .: Cardiovascular risk factors and clinical presentation in acute coronary syndromes . Heart 2005; 91: 1141-1147 .
 • 4. Aberg A. , Bergstrand R. , Johansson S . i wsp .: Cessation of smoking after myocardial infarction . Effects on mortality after 10 years . Br. Heart J. 1983; 49: 416-422 .
 • 5. Adres: http://www.poradnikzdrowie .pl/zdrowie/uklad-krwionosny/9-przykazan-dla-zawaowca_35903 . html .
 • 6. Taylor R.S., Brown A., Ebrahim S. i wsp.: Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials . Am . J. Med. 2004; 116: 682-692.
 • 7. Smith S.C. Jr., Allen J., Blair S.N. i wsp.: AHA/ACC Guidelines for Secondary Prevention for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease: 2006 Update Endorsed by the National Heart, Lung, and Blood Institute . J. Am. Coll. Cardiol . 2006; 47: 2130-2139.
 • 8. Tardif G.S.: Sexual activity after a myocardial infarction. Arch. Phys . Med . Rehabil. 1989; 70: 763-766.
 • 9. Haczyński J., Gil R.: Stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 u pacjentów przyjmujących azotany. Seksuologia Polska 2003; 1: 73-78.
 • 10. Antithrombotic Trialists’ Collaboration: Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients . BMJ 2002; 324: 71-86 .
 • 11. Bhatt D.L., Fox KA., Hacke W i wsp.: Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events . N Engl. J. Med . 2006; 354: 1706-1717.
 • 12. Yusuf S., Zhao F., Mehta S.R. i wsp.: Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation . N. Engl . J .Med . 2001; 345: 494-502 .
 • 13. Ong A T , Hoye A , Aoki J i wsp : Thirty-day incidence and six-month clinical outcome of thrombotic stent occlusion after bare-metal, sirolimus, or paclitaxel stent implantation. J. Am. Coll . Cardiol. 2005; 45: 947-953 .
 • 14. Iakovou I. , Schmidt T, Bonizzoni E . i wsp .: Incidence, predictors, and outcome of thrombosis after successful implantation of drug-eluting stents . JAMA 2005; 293: 2126-2130.
 • 15. McFadden E . P., Stabile E . , Regar E . i wsp .: Late thrombosis in drug-eluting coronary stents after discontinuation of antiplatelet therapy Lancet 2004; 364: 1519-1521.
 • 16. Karjalainen PP, Porela P, Ylitalo A. i wsp.: Safety and efficacy of combined antiplatelet-warfarin therapy after coronary stenting. Eur. Heart. J. 2007; 28: 726-732.
 • 17. Rubboli A. , Milandri M. , Castelvetri C . , Cosmi B .: Metaanalysis of trials comparing oral anticoagulation and aspirin versus dual antiplatelet therapy after coronary stenting . Clues for the management of patients with an indication for long-term anticoagulation undergoing coronary stenting . Cardiology 2005; 104: 101-106.
 • 18. Heart Protection Study Collaborative Group: MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial Lancet 2002; 360: 7-22
 • 19. LaRosa J.C., Grundy S.M., Waters D.D. i wsp.: Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease . N. Engl. J. Med . 2005; 352: 1425-1435.
 • 20. Rapezzi C., Biagini E., Branzi A.: Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: the task force for diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes of European Society of Cardiology Eur. Heart J . 2008; 29: 277-278 .
 • 21. Smith S . C . Jr. , Allen J. , Blair S . N. i wsp .: AHA/ACC guidelines for secondary prevention for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 update: endorsed by the National Heart, Lung, and Blood Institute . Circulation 2006; 113: 2363-2372 .
 • 22. Silber S., Albertsson P, Aviles F.F. i wsp.: Guidelines for percutaneous coronary interventions . The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology Eur. Heart J . 2005; 26: 804-847.
 • 23. Ridker P M. , Cannon C . P., Morrow D . i wsp .: C-reactive protein levels and outcomes after statin therapy N. Engl . J. Med . 2005; 352: 20-28 .
 • 24. Rubins H.B., Robins S.J., Collins D. i wsp.: Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol . Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. N. Engl. J. Med. 1999; 341: 410-418 .
 • 25. Gordon D.J., Knoke J., Probstfield J.L. i wsp.: High-density lipoprotein cholesterol and coronary heart disease in hyper-cholesterolemic men: the Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial. Circulation 1986; 74: 1217-1225.
 • 26. Miller N. E. , Thelle D .S . , Forde O . H, Mjos O . D . : The Troms0 heart-study High-density lipoprotein and coronary heart-disease: a prospective case-control study Lancet 1977; 1: 965-968 .
 • 27. 27. Freemantle N., Cleland J., Young P i wsp.: Beta Blockade after myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis . BMJ 1999; 318: 1730-1737.
 • 28. López-Sendón J., Swedberg K., McMurray J. i wsp.: Expert consensus document on beta-adrenergic receptor blockers . Eur. Heart J. 2004; 25: 1341-1362.
 • 29. Budaj A. , Undas A. , Pasierski T. i wsp: Choroba niedokrwienna serca . W: Szczeklik A. , Tendera M . (red . ): Kardiologia. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009: 346-351.
 • 30. The Acute Infarction Ramipril Efficacy (AIRE) Study Investigators: Effect of ramipril on mortality and morbidity of survivors of acute myocardial infarction with clinical evidence of heart failure . Lancet 1993; 342: 821-828.
 • 31. Torp-Pedersen C. , K0ber L: Effect ofACE inhibitor trandolapril on life expectancy of patients with reduced left-ventricular function after acute myocardial infarction TRACE Study Group. Trandolapril Cardiac Evaluation. Lancet 1999; 354: 9-12.
 • 32. Yusuf S., Sleight P., Pogue J. i wsp.: Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N. Engl . J. Med . 2000; 342: 145-153 .
 • 33. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’infarto Miocardico: GISSI-3. Effects of lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together on 6-week mortality and ventricular function after acute myocardial infarction. Lancet 1994; 343: 1115-1122.
 • 34. ACE-Inhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group: Indications for ACE inhibitors in the early treatment of acute myocardial infarction: systematic overview of individual data from 100,000 patients in randomized trials . Circulation 1998; 97: 2202-2212 .
 • 35. Fox K., Ferrari R., Yusuf S., Borer J.S.: Should angiotensin-converting enzyme-inhibitors be used to improve outcome in patients with coronary artery disease and ‘preserved’ left ventricular function? Eur. Heart J . 2006; 27: 2154-2157 .
 • 36. Dickstein K , Kjekshus J .: Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial . Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet 2002; 360: 752-760.
 • 37. Pfeffer M .A. , McMurray J J . , Velazquez E J . i wsp .: Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N. Engl. J. Med . 2003; 349: 1893-1906.
 • 38. Smith N.L., Reiber G.E., Psaty B.M. i wsp.: Health outcomes associated with beta-blocker and diltiazem treatment of unstable angina J Am Coll Cardiol 1998; 32: 1305-1311.
 • 39. Gibson R.S., Young P.M., Boden WE. i wsp.: Prognostic significance and beneficial effect of diltiazem on the incidence of early recurrent ischemia after non-Q-wave myocardial infarction: results from the Multicenter Diltiazem Reinfarction Study Am. J. Cardiol . 1987; 60: 203-209 .
 • 40. Held P.H., Yusuf S., Furberg C.D.: Calcium channel blockers in acute myocardial infarction and unstable angina: an overview. BMJ 1989; 299: 1187-1192.
 • 41. Parodi O . , Simonetti I . , Michelassi C . i wsp .: Comparison of verapamil and propranolol therapy for angina pectoris at rest: a randomized, multiple-crossover, controlled trial In the coronary care unit. Am. J. Cardiol. 1986; 57: 899-906
 • 42. Yusuf S., Held P, Furberg C.: Update of effects of calcium antagonists in myocardial infarction or angina in light of the second Danish Verapamil Infarction Trial (DAVIT-II) and other recent studies Am J Cardiol 1991; 67: 1295-1297
 • 43. Kaplan K, Davison R, Parker M. i wsp.: Intravenous nitroglycerin for the treatment of angina at rest unresponsive to standard nitrate therapy Am. J. Cardiol. 1983; 51: 694-698.
 • 44. Roubin G.S., Harris P.J., Eckhardt I. i wsp.: Intravenous nitroglycerine In refractory unstable angina pectoris Aust. N. Z . J. Med . 1982; 12: 598-602 .
 • 45. Pitt B . , Remme W , Zannad F. i wsp .: Eplerenone, a selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction N Engl J Med 2003; 348: 1309-1321.
 • 46. McAlister F.A. , Wiebe N. , Ezekowitz J .A. i wsp. : Metaanalysis: beta-blocker dose, heart rate reduction, and death in patients with heart failure Ann Intern Med 2009; 150: 784-794.
 • 47. Swedberg K , Komajda M. , Bohm. M i wsp . : Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study Lancet 2010; 376: 875-885.
 • 48. Taegtmeyer H : Cardiac metabolism as a target for the treatment of heart failure . Circulation 2004, 110: 894-896.
 • 49. Gao D., Ning N., Niu X. i wsp.: Trimetazidine: a metaanalysis of randomised controlled trials in heart failure Heart 2011; 97: 278-286.
 • 50. Mancia G., De Backer G., Dominiczak A. i wsp.: 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J . Hypertens . 2007; 25: 1105-1187.
 • 51. Mancia G., Laurent S., Agabiti-Rosei E. i wsp.: Journal of Hypertension: Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document . J . Hypertens . 2009; 27: 2121-2158 .
 • 52. Czech A , Cypryk K , Czupryniak L i wsp : Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego . Diabetologia Praktyczna 2011; tom 12, supl . A.
 • 53. Dickstein K., Cohen-Solal A., Filippatos G. i wsp.: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) . Eur. Heart J. 2008; 29: 2388-2442
 • 54. Dickstein K , Vardas P. E . , Auricchio A i wsp .: 2010 Focused Update of ESC Guidelines on device therapy in heart failure: an update of the 2008 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC guidelines for cardiac and resynchronization therapy Developed with the special contribution of the Heart Failure Association and the European Heart Rhythm Association Eur Heart J 2010; 31: 2677-2687
 • 55. Go A.S., Chertow G.M., Fan D. i wsp.: Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N. Engl. J. Med . 2004; 351: 1296-1305.
 • 56. Coca S.G., Krumholz H.M., Garg A.X., Parikh C.R.: Underrepresentation of renal disease in randomized controlled trials of cardiovascular disease . JAMA 2006; 296: 1377-1384
 • 57. Dahlstrom U . : Frequent non-cardiac comorbidities in patients with chronic heart failure Eur J Heart Fail 2005; 7: 309-316.
 • 58. Kałużna-Oleksy M., Straburzyńska-Migaj E.: Chory z niewydolnością serca i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Kardiologia Polska 2011; 10: 52-59.
 • 59. Salpeter S . R , Ormiston T. M . , Salpeter E . E . i wsp .: Car-dioselective beta-blockers for chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis . Respir. Med . 2003; 97: 1094-1101.
 • 60. Hirono O , Kubota I , Minamihaba O i wsp : Left ventricular diastolic dysfunction In patient with bronchial asthma with long-term oral beta2-adrenoceptor agonists Am .Heart J . 2001; 142: E11.
 • 61. Singh S., Loke Y.K., Furberg C.: Inhaled anticholinergics and risk of major adverse cardiovascular events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis . JAMA 2008; 300: 1439-1450.
 • 62. Decramer M . , Celli B . , Kesten S . i wsp .: Effect of tiotroprium on outcomes In patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomized controlled trial . Lancet 2009; 374: 1171-1178.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0288ebf8-7482-4bff-ab31-e3d0a96517a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.