PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 1 | 78-101
Article title

Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych: czy sześcioletnie dzieci są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Artykuł stanowi raport z badań własnych dotyczących problematyki gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. W pierwszym kroku analizowano, jaki jest poziom kompetencji szkolnych sześciolatków mierzonych Skalami Inteligencji i Rozwoju (IDS). Drugi etap obejmował sprawdzenie, jak kompetencje odpowiadające wymiarom podskal IDS_SR oceniają matki badanych dzieci przy zastosowaniu Kwestionariusza Gotowości Szkolnej Dziecka przez Rodziców (KGSD-R) i w jakim stopniu oceny te korelują z wynikami pomiaru skalą IDS. Badania objęły 68 matek i 68 ich dzieci. Kryterium włączenia dziecka do próby stanowił wiek, tj. ukończone sześć lat (6; 0-6; 11). Dobór do próby odbywał się przy użyciu metody „kuli śnież- nej”. Na podstawie uzyskanych rezultatów można wnioskować, że badane dzieci prezentują przeciętny poziom gotowości szkolnej, wystarczający do podjęcia nauki szkolnej. Ponadto generalnie im dzieci są starsze, tym wyższe wyniki uzyskują w podskalach IDS_SR. Subiektywne oceny matek w umiarkowanym stopniu korelują z wynikami pomiaru obiektywnego, a zastosowane narzędzie natomiast wymaga dalszego doskonalenia. Słowa kluczowe: gotowość szkolna, oceny rodziców, dzieci sześcioletnie
Year
Volume
Issue
1
Pages
78-101
Physical description
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-022e7201-b5f9-4ed9-8106-feeb46f296aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.