PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 224-229
Article title

Użyteczność punktacji Apfel w przewidywaniu pooperacyjnych nudności i wymiotów – doświadczenia jednego ośrodka

Content
Title variants
EN
Usefulness of Apfel score to predict postoperative nausea and vomiting – single-center experiences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Pooperacyjne nudności i wymioty (postoperative nausea and vomiting – PONV) wpływają na pogorszenie komfortu pacjenta, przedłużają hospitalizację i mogą prowadzić do poważnych powikłań. Przewidywanie, u którego pacjenta ryzyko wystąpienia PONV jest duże, może pomóc lekarzowi w podjęciu decyzji o zastosowaniu profilaktyki przeciwwymiotnej. MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono prospektywną obserwację w grupie 101 pacjentów (w tym 54 kobiet; mediana wieku 64 lata; 51 ASA3+), poddanych zabiegom operacyjnym w okresie od 01.2017 r. do 03.2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zebrano niezbędne dane demograficzne i kliniczne, oszacowano ryzyko w skali Apfel. Za ostateczny wynik przyjęto wystąpienie PONV w pierwszej dobie po zabiegu. WYNIKI: Średni czas znieczulenia wynosił 216 ± 121 min. Większość pacjentów (n = 86) była hospitalizowana na oddziale chirurgii przewodu pokarmowego. Profilaktykę antyemetyczną zastosowano u 68 osób. Mediana skali Apfel wynosiła 2 pkt (IQR 2–3). Wynik maksymalny w skali Apfel uzyskało 14 pacjentów, natomiast PONV wystąpiły u 9. Chociaż żaden z pojedynczych czynników ryzyka nie był w stanie przewidzieć z dobrą skutecznością wystąpienia PONV, to całkowity wynik skali Apfel był przydatny w ¾ przypadków (AUC = 0,734; 95% CI 0,636–0,817; p < 0,01). Zastosowanie leków przeciwwymiotnych spowodowało 65% redukcję występowania PONV (OR = 0,35; 95% CI 0,08–1,4; p = 0,1). WNIOSKI: Skala Apfel z dość dobrą skutecznością pozwoliła przewidzieć, u kogo wystąpią PONV, jednak potrzebne są dalsze badania nad identyfikacją pacjentów, u których powinno się zastosować profilaktykę przeciwwymiotną.
EN
INTRODUCTION: Postoperative nausea and vomiting (PONV) are uncomfortable for patients, can prolong hospita-lization and can lead to more serious complications, including inadequate pain control or respiratory failure. Accura-tely predicting which patients are at risk of PONV can help physicians decide when to recommend prophylactic anti-emetics. The aim of the study was verify whether the Apfel score is useful in predicting postoperative nausea and vo-miting. MATERIAL AND METHODS: A prospective observation was performed in a group of 101 patients (54F; median age 64y; 51 ASA3+) who underwent surgery between 01.2017 and 03.2017 in a high-volume university hospital. Demographic and clinical data was recorded and the Apfel score was calculated. For the final result, the occurrence of PONV on the first day after surgery was accepted. RESULTS: The mean time of anesthesia was 216 ± 121 min. Most patients (n = 86) underwent gastro-intestinal surgery. Antiemetic prophylaxis was given to 68 persons. The median Apfel score was 2 (IQR 2–3). An Apfel score of 4 pts was found in 14 subjects. Postoperative nausea and vomiting occurred in 9 patients. Although none of the individual components of the Apfel scale predicted PONV in bivariate comparisons, the total score was useful in predicting PONV (AUC = 0.734; 95% CI 0.636–0.817; p < 0.01). Antiemetic treatment resulted in a 65% reduction in the occurrence of PONV (OR = 0.35; 95% CI 0.08–1.4; p = 0.1). CONCLUSIONS: Although the Apfel score helps recognize patients at risk of PONV, identifying patients who should receive prophylactic antiemetics needs further investigation.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
224-229
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Shaikh S.I., Nagarekha D., Hegade G., Marutheesh M. Postoperative nausea and vomiting: A simple yet complex problem. Anesth. Essays Res. 2016; 10(3): 388–396, doi: 10.4103/0259-1162.179310.
 • 2. Gan T.J., Diemunsch P., Habib A.S., Kovac A., Kranke P., Meyer T.A., Watcha M., Chung F., Angus S., Apfel C.C., Bergese S.D. i wsp. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth. Analg. 2014; 118(1): 85–113, doi: 10.1213/ANE.0000000000000002.
 • 3. Hill R.P., Lubarsky D.A., Phillips-Bute B., Fortney J.T., Creed M.R., Glass P.S., Gan T.J. Cost-effectiveness of prophylactic antiemetic therapy with ondansetron, droperidol, or placebo. Anesthesiology 2000; 92(4): 958–967.
 • 4. Apfel C.C., Läärä E., Koivuranta M., Greim C.A., Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers. Anesthesiology 1999; 91: 693–700.
 • 5. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza; Rozdz. 4 (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152). Dostęp: http://isap.sejm.gov.pl/
 • 6. Pechhold M., Walldén J. Is PONV still a problem? Eur. J. Anaesthesiol. 2013; 30(e-Suppl. 51): 8(1AP1-6).
 • 7. Horn C.C., Wallisch W.J., Homanics G.E., Williams J.P. Pathophysio-logical and neurochemical mechanisms of postoperative nausea and vomiting. Eur. J. Pharmacol. 2014; 722: 55–66, doi: 10.1016/j.ejphar.2013.10.037.
 • 8. Apfel C.C., Heidrich F.M., Jukar-Rao S., Jalota L., Hornuss C., Whelan R.P., Zhang K., Cakmakkaya O.S. Evidence-based analysis of risk factors for postoperative nausea and vomiting. Br. J. Anaesth. 2012; 109(5): 742–753, doi: 10.1093/bja/aes276.
 • 9. Sawatzky J.A., Rivet M., Ariano R.E., Hiebert B., Arora R.C. Post-operative nausea and vomiting in the cardiac surgery population: who is at risk? Heart Lung. 2014; 43(6): 550–554, doi: 10.1016/j.hrtlng.2014.07.002.
 • 10. Rodseth R.N., Gopalan P.D., Cassimjee H.M., Goga S. Reduced inci-dence of postoperative nausea and vomiting in black South Africans and its utility for a modified risk scoring system. Anesth. Analg. 2010; 110(6): 1591––1594, doi: 10.1213/ANE.0b013e3181da9005.
 • 11. Pierre S., Benais H., Pouymayou J. Apfel’s simplified score may fa-vourably predict the risk of postoperative nausea and vomiting. Can. J. Anaesth. 2002; 49(3): 237–242, doi: 10.1007/BF03020521.
 • 12. Weilbach C., Rahe-meyer N., Raymondos K., Weissig A., Scheinichen D., Piepenbrock S. Postoperative nausea and vomiting (PONV): usefulness of the Apfel-score for identification of high risk patients for PONV. Acta Anaesthesiol. Belg. 2006; 57(4): 361–363.
 • 13. Eberhart L.H., Högel J., Seeling W., Staack A.M., Geldner G., Georgieff M. Evaluation of three risk scores to predict postoperative nausea and vomiting. Acta Anaesthesiol. Scand. 2000; 44(4): 480–488.
 • 14. Smith C.A., Ruth-Sahd L. Reducing the Incidence of Postoperative Nausea and Vomiting Begins With Risk Screening: An Evaluation of the Evidence. J. Perianesth. Nurs. 2016; 31(2): 158–171, doi: 10.1016/j.jopan.2015.03.011.
 • 15. Kappen T.H., Moons K.G., van Wolfswinkel L., Kalkman C.J., Ver-gouwe Y., van Klei W.A. Impact of risk assessments on prophylactic antie-metic prescription and the incidence of postoperative nausea and vomiting: a cluster-randomized trial. Anesthesiology 2014; 120(2): 343–354, doi: 10.1097/ALN.0000000000000009.
 • 16. Eger E.I. 2nd, Bowland T., Ionescu P., Laster M.J., Fang Z., Gong D., Sonner J., Weiskopf R.B. Recovery and kinetic characteristics of desflurane and sevoflurane in volunteers after 8-h exposure, including kinetics of degradation products. Anesthesiology 1997; 87(3): 517–526.
 • 17. Matsuura H., Inoue S., Kawaguchi M. The risk of postoperative nausea and vomiting between surgical patients received propofol and sevoflurane anesthesia: A matched study. Acta Anaesthesiol. Taiwan 2016; 54(4): 114–120, doi: 10.1016/j.aat.2016.09.002.
 • 18. Apfel C.C., Stoecklein K., Lipfert P. PONV: a problem of inhalational anaesthesia? Best Pract. Res. Clin. Anaesthesiol. 2005; 19(3): 485–500.
 • 19. Bilgin T.E., Birbicer H., Ozer Z., Doruk N., Tok E., Oral U. A compara-tive study of the antiemetic efficacy of dexamethasone, ondansetron, and metoclopramide in patients undergoing gynecological surgery. Med. Sci. Monit. 2010; 16(7): CR336–341.
 • 20. Sun R., Klein K.W., White P.F. The effect of timing of ondansetron administration in outpatients undergoing otolaryngologic surgery. Anesth. Analg. 1997; 84(2): 331–336.
 • 21. Tang J., Wang B., White P.F., Watcha M.F., Qi J., Wender R.H. The effect of timing of ondansetron administration on its efficacy, cost-effecti-veness, and cost-benefit as a prophylactic antiemetic in the ambulatory setting. Anesth. Analg. 1998; 86(2): 274–282.
 • 22. Horosz B., Nawrocka K., Malec-Milewska M. Anaesthetic perioperative management according to the ERAS protocol. Anaesthesiol. Intensive Ther. 2016; 48(1): 49–54, doi: 10.5603/AIT.2016.0006.
 • 23. Rüsch D., Eberhart L.H., Wallenborn J., Kranke P. Nausea and vomiting after surgery under general anesthesia: an evidence-based review concerning risk assessment, prevention, and treatment. Dtsch. Arztebl. Int. 2010; 107(42): 733–741, doi: 10.3238/arztebl.2010.0733.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-01efd1b1-9f96-4568-92ac-6b5039b1cf9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.