PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 115–119
Article title

Depresja psychotyczna

Content
Title variants
EN
Psychotic depression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Depresja psychotyczna jest ciężkim zaburzeniem afektywnym, często o niejednorodnym i zmiennym obrazie klinicznym. Od dawna wielu klinicystów zadaje sobie pytanie, czy jest ona odmianą depresji, czy może ze względu na swój przebieg i objawy psychopatologiczne powinna być uznawana za odrębną jednostkę chorobową. Depresja psychotyczna charakteryzuje się poczuciem winy, brakiem dobowych wahań nastroju, spowolnieniem psychomotorycznym lub agitacją; często towarzyszy jej wysoki poziom zaburzeń poznawczych, lęku, poczucia beznadziejności oraz hipochondrii i skarg somatycznych. Epizody depresji psychotycznej są dłuższe i wiążą się ze znacznym upośledzeniem funkcjonowania pacjenta. Wykazano, że około 30% osób, które w przebiegu choroby miały objawy psychotyczne, będzie je miało również w kolejnych nawrotach. Niezwykle ważnym zagadnieniem – ze względu na zachowania samobójcze – jest epizod depresji psychotycznej u kobiet w okresie połogu. Okazuje się, że samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci kobiet w ciągu roku po urodzeniu dziecka; aż 70% pacjentek z przebytą psychozą poporodową odbiera sobie życie. Próbuje się to tłumaczyć gwałtownym spadkiem poziomu estrogenów i progesteronu, który może wpływać negatywnie na szlaki związane z regulacją nastroju. Leczenie depresji psychotycznej wiąże się z gorszą odpowiedzią na przyjmowane leki. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych farmakoterapia powinna obejmować stosowanie leku przeciwdepresyjnego w połączeniu z lekiem przeciwpsychotycznym, a ich wybór powinien być poprzedzony oceną stanu somatycznego, symptomów dominujących u danego pacjenta oraz możliwych interakcji z innymi lekami. W niektórych przypadkach klinicznych najskuteczniejszą formą leczenia są zabiegi elektrowstrząsowe.
EN
Psychotic depression is a severe affective disorder often of heterogeneous and variable psychopathology. It is still debated whether it is a variation of depression, or should be considered as a separate disease entity because of its clinical course and psychopathology. Psychotic depression is characterised by feelings of guilt, a lack of daily mood swings, psychomotor slowing or agitation, often accompanied by a high level of cognitive disorders, anxiety, hopelessness, hypochondria and somatic complaints. Episodes of psychotic depression are longer, and are associated with significant impairment of the patient’s functioning. It has been shown that approximately 30% of patients with psychotic symptoms will also suffer them in subsequent relapses. An extremely important issue is psychotic depression in women during the postpartum period, due to suicidal behaviour. Suicide is the leading cause of death for women within one year after childbirth. As many as 70% of women with a history of postpartum psychosis take away their life within that period. The sudden drop in the levels of estrogen and progesterone, which can adversely affect the pathways associated with mood regulation, has been suggested as the likely cause. Treatment of psychotic depression is associated with poor response to medication. Pharmacological treatment should combine the use of antidepressant and antipsychotic drugs, with their choice preceded by a careful assessment of a given patient’s physical condition and dominant symptomatology as well as possible interactions with other drugs. Electroconvulsive therapy has been shown to be the most effective form of treatment in some clinical cases.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
115–119
Physical description
Contributors
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska
 • MEDSOLVER Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna, Łódź, Polska
References
 • American Psychiatric Association: Practice Guideline for the Treatment of Patients with Bipolar Disorder. Second Edition. 2010. Available from: http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_guidelines/guidelines/bipolar.pdf [cited: 18.07.2016].
 • American Psychiatric Association: Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder. Third Edition. 2010. Available from: https://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/ sitewide/practice_guidelines/guidelines/mdd.pdf [cited: 18.07.2016].
 • Bauer M, Pfennig A, Severus E et al.; World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Task Force on Unipolar Depressive Disorders: World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, Part 1: Update 2013 on the acute and continuation treatment of unipolar depressive disorders. World J Biol Psychiatry 2013; 14: 334–385.
 • Bergink V, Burgerhout KM, Koorengevel KM et al.: Treatment of psychosis and mania in the postpartum period. Am J Psychiatry 2015; 172: 115–123.
 • Berrios GE, Luque R: Cotard’s delusion or syndrome? A conceptual history. Compr Psychiatry 1995; 36: 218–223.
 • Birkenhäger TK, van den Broek WW, Wijkstra J et al.: Treatment of unipolar psychotic depression: an open study of lithium addition in refractory psychotic depression. J Clin Psychopharmacol 2009; 29: 513–515.
 • Coryell W, Winokur G, Shea T et al.: The long-term stability of depressive subtypes. Am J Psychiatry 1994; 151: 199–204.
 • Czernikiewicz A: Z perspektywy redaktora naczelnego: Czy depresja psychotyczna jest tylko depresją? Curr Probl Psychiatry 2012; 13: 155–156.
 • Endicott J, Nee J, Coryell W et al.: Schizoaffective, psychotic, and nonpsychotic depression: differential familial association. Compr Psychiatry 1986; 27: 1–13.
 • Goodwin GM; Consensus Group of the British Association for Psychopharmacology: Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised second edition – recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2009; 23: 346–388.
 • Grunze H, Vieta E, Goodwin GM et al.: The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Bipolar Disorders: Update 2010 on the treatment of acute bipolar depression. World J Biol Psychiatry 2010; 11: 81–109.
 • Jarema M (ed.): Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. 2nd ed., Via Medica, Gdańsk 2015.
 • Kennedy SH, Lam RW, Parikh SV et al.: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. Introduction. J Affect Disord 2009; 117 Suppl 1: S1–S2.
 • Koukopoulos A, Sani G, Koukopoulos AE et al.: Duration and stability of the rapid-cycling course: a long-term personal follow-up of 109 patients. J Affect Disord 2003; 73: 75–85.
 • Melancholia: beyond DSM, beyond neurotransmitters. Proceedings of a conference, May 2006, Copenhagen, Denmark. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; (433): 4–183.
 • Merk W, Kucia K, Marszałek M et al.: Skuteczność elektrowstrząsów podtrzymujących w leczeniu lekoopornej depresji psychotycznej – opis przypadku. Postępy Psychiatr Neurol 2010; 19: 173–176.
 • Meyers BS: Psychotic depression. Psychiatr Ann 2006; 36: 7–9.
 • National Institute for Health and Care Excellence: Depression in adults: recognition and management. Clinical guideline. Published: 28 October 2009. Last updated: April 2016. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg90/resources/depression-inadults-recognition-and-management-975742636741.
 • Ohayon MM, Schatzberg AF: Prevalence of depressive episodes with psychotic features in the general population. Am J Psychiatry 2002; 159: 1855–1861.
 • Østergaard SD, Waltoft BL, Mortensen PB et al.: Environmental and familial risk factors for psychotic and non-psychotic severe depression. J Affect Disord 2013; 147: 232–240.
 • Rothschild AJ: Unipolar major depression with psychotic features: acute treatment. 2016. Available from: http://www.uptodate.com/ contents/unipolar-major-depression-with-psychotic-featuresacute-treatment.
 • Rothschild AJ, Winer J, Flint AJ et al.; Study of Pharmacotherapy of Psychotic Depression (STOP-PD) Collaborative Study Group: Missed diagnosis of psychotic depression at 4 academic medical centers. J Clin Psychiatry 2008; 69: 1293–1296.
 • Sit D, Rothschild AJ, Wisner KL: A review of postpartum psychosis. J Womens Health (Larchmt) 2006; 15: 352–368.
 • Taylor MA, Fink M: Melancholia: The Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment of Depressive Illness. Cambridge University Press, Cambridge 2006. Wijkstra J, Lijmer J, Burger H et al.: Pharmacological treatment for psychotic depression. Cochrane Database Syst Rev 2015; (7): CD004044.
 • Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV et al.: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) collaborative update of CANMAT guidelines for the management of patients with bipolar disorder: update 2013. Bipolar Disord 2013; 15: 1–44.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-01e19447-7dab-459e-ab68-ba738a15d2cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.