PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 61 | 227–230
Article title

Nieprawidłowe widmo przepływu z żyły wrotnej wskazówką do rozpoznania zaciskającego zapalenia osierdzia – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Abnormal portal vein waveform as an indicator of constrictive pericarditis – a case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
We report a case of a 17-year-old patient referred to our outpatient Doppler Department due to clinical suspicion of liver cirrhosis. The patient presented with non-specific symptoms, such as malaise, pain in the right subcostal region, peripheral oedema. Until then, diagnostic imaging, including echocardiography was inconclusive. We performed the Doppler sonography of the portal system, which revealed normal diameter of the portal vein with abnormal, phasic and markedly pulsatile waveform. Hepatic veins distention with pathological reverse flow during systole was reported. Additionally, inferior vena cava was dilated and remained unchanged through the respiratory cycle. Basing on the above image a heart disease, which had not been taken into differential diagnosis before, was suggested. The following echocardiography, together with computed tomography, enabled a diagnosis of constrictive pericarditis. Successful pericardiotomy was performed. Such a complicated diagnostics happened to demonstrate an uncommon example of the use of portal vein waveform in making the proper cardiologic diagnosis.
PL
Przedstawiamy przypadek 17-letniego pacjenta skierowanego do naszej Pracowni Badań Dopplerowskich z podejrzeniem marskości wątroby. Pacjent wykazywał niespecyficzne objawy, takie jak osłabienie, bóle w prawym podżebrzu, obrzęki obwodowe. Wykonane do tej pory badania diagnostyczne, w tym echokardiografia, nie pozwalały na postawienie rozpoznania. W wykonanej przez nas sonografii dopplerowskiej układu wrotnego uwidoczniona została żyła wrotna o prawidłowej średnicy, z której zarejestrowano wybitnie nieprawidłowe, fazowe i pulsacyjne widmo przepływu o kierunku dowątrobowym. Żyły wątrobowe były poszerzone, a ich widma dopplerowskie nieprawidłowe – wykazywały wsteczny przepływ podczas skurczu komór. Żyła główna dolna była również poszerzona i nie zmieniała swej średnicy w cyklu oddechowym. Na podstawie tego obrazu wysunięto podejrzenie niebranej dotąd pod uwagę choroby serca. Ponowna echokardiografia, a w ślad za nią tomografia komputerowa, pozwoliły ustalić rozpoznanie zaciskającego zapalenia osierdzia. Pacjent przeszedł pomyślnie zabieg perikardiotomii. Skomplikowana droga diagnostyczna przedstawianego pacjenta ukazuje niecodzienny przykład przydatności analizy widma dopplerowskiego z żyły wrotnej dla postawienia trafnej diagnozy kardiologicznej.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
61
Pages
227–230
Physical description
Contributors
  • Department of Internal Medicine, Autoimmune and Metabolic Diseases, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Medyków 14, 40-752 Katowice, Poland, tel. +48 32 789 43 03
  • Department of Cardiology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
  • Department of Internal Medicine, Autoimmune and Metabolic Diseases, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
References
  • 1. Ścieszka J: Znaczenie sonografii dopplerowskiej w diagnostyce nadciśnienia wrotnego o różnej etiologii. Rozprawa habilitacyjna. Katowice, 1997.
  • 2. Abu-Yousef MM, Milam SG, Farner RM: Pulsatile portal vein flow: a sign of tricuspid regurgitation on Doppler duplex sonography. AJR Am J Roentgenol 1990; 155: 785–788.
  • 3. Görg C, Wollenberg B, Beyer J: Reversed portal vein pulsatility on Doppler ultrasound secondary to an iatrogenic mediastinal haematoma. Br J Radiol 2001; 74: 962–964.
  • 4. Bathla G, Singh S, Khandelwal G, Maller V: Pulsatile portal vein sign – an indication of underlying tricuspid regurgitation with congestive failure. The Internet Journal of Radiol 2008; 9.
  • 5. Gallix BP, Taourel P, Dauzat M, Bruel JM, Lafortune M: Flow pulsatility in the portal venous system: a study of Doppler sonography in healthy adults. AJR Am J Roentgenol 1997; 169: 141–144.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-019f1678-08c3-41b4-a4b8-2a220b4a6112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.