PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 438–445
Article title

Zastosowanie dożylnych ultrasonografi cznych środków kontrastujących w porównaniu z innymi metodami obrazowymi u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej

Content
Title variants
EN
Intravenous ultrasound contrast agents versus other imaging methods in pediatric patients with neoplastic diseases – a comparison
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The lack of registration of ultrasound contrast agents for use in patients below the age
of 18 is a signifi cant limitation of their usage. Despite this, examinations with the use
of contrast agents are conducted in numerous centers, mainly as part of the diagnostic
process of vesicoureteral refl ux. Examinations after an intravenous administration of contrast
agents are conducted rarely. The reason for this is not only the lack of registration,
but also the lack of studies on their safety profi le in paediatric patients or no guidelines
concerning the dosage. It seems that imaging with the use of such agents could help solve
certain clinical problems when other diagnostic methods fail. The paper presents selected
cases of pediatric patients treated in oncological departments, in whom the examination
with the use of ultrasound contrast agents had a considerable infl uence on the diagnostic
and therapeutic process.
PL
Istotnym ograniczeniem stosowania ultrasonografi cznych środków kontrastujących
w populacji pediatrycznej jest brak ich rejestracji dla osób poniżej 18. roku życia. Mimo
to w wielu ośrodkach wykonywane są badania z ich użyciem, głównie w diagnostyce
refl uksu pęcherzowo-moczowodowego. Badania po dożylnym podaniu środków kontrastujących
przeprowadzane są sporadycznie. Wynika to nie tylko z ograniczeń rejestracyjnych,
ale również braku prac oceniających profi l bezpieczeństwa ultrasonografi cznych
środków kontrastujących u dzieci czy też braku schematów dawkowania. Wydaje się, że
obrazowanie z ich zastosowaniem mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów klinicznych
w sytuacjach, gdy zawodzą inne metody diagnostyczne. W pracy zaprezentowano
wybrane przypadki kliniczne dzieci leczonych na oddziale onkologii, u których badanie
z użyciem ultrasonografi cznych środków kontrastujących istotnie wpłynęło na proces
diagnostyczny lub leczniczy.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
438–445
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Dziecięcej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
author
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Dziecięcej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Dziecięcej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Zakład Radiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
References
 • 1. Lucignani G, De Palma D: PET/CT in paediatric oncology: clinical usefulness and dosimetric concerns. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011; 38: 179–184.
 • 2. Strobel D, Seitz K, Blank W, Schuler A, Dietrich CF, von Herbay A et al.: Tumor-specifi c vascularization pattern of liver metastasis, hepatocellular carcinoma, hemangioma and focal nodular hyperplasia in the differential diagnosis of 1,349 liver lesions in contrast-enhanced ultrasound (CEUS). Ultraschall Med 2009; 30: 376–382.
 • 3. Seitz K, Bernatik T, Strobel D, Blank W, Friedrich-Rust M, Strunk H et al.: Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) for the characterization of focal liver lesions in clinical practice (DEGUM Multicenter Trial): CEUS vs. MRI – a prospective comparison in 269 patients. Ultraschall Med 2010; 31: 492–499.
 • 4. Piskunowicz M, Kosiak W, Irga N: Primum non nocere? Why can’t we use second generation ultrasound contrast agents for the examination of children? Ultraschall Med 2011; 32: 83–86.
 • 5. Darge K; CEUS task force of the Society for Pediatric Radiology: Contrast-enhanced US (CEUS) in children: ready for prime time in the United States. Pediatr Radiol 2011; 41: 1486–1488.
 • 6. Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, Wanders J, Kaplan RS, Rubinstein L et al.: New guidelines to evaluate the response to treatment insolid tumors. European Organization for Research and Treatment of Cancer, National Cancer Institute of the United States, National Cancer Institute of Canada. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 205–216.
 • 7. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, Schwartz LH, Sargent D, Ford R et al.: New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009; 45: 228–247.
 • 8. Barnacle AM, McHugh K: Limitations with the response evaluation criteria in solid tumors (RECIST) guidance in disseminated pediatric malignancy. Pediatr Blood Cancer 2006; 46: 127–134.
 • 9. McHugh K, Kao S: Response evaluation criteria in solid tumours (RECIST): problems and need for modifi cations in paediatric oncology? Br J Radiol 2003; 76: 433–436.
 • 10. Piskunowicz M, Kosiak W, Batko T, Piskunowicz M, Piankowski A: Czy ultrasonografi czne środki kontrastujące II generacji wykorzystywane są w diagnostyce pediatrycznej? Ultrasonografi a 2012; 12 (48): 58–64.
 • 11. Pandolfi ni C, Bonati M: A literature review on off-label drug use in children. Eur J Pediatr 2005; 164: 552–558.
 • 12. Prandstetter C, Tamesberger M, Wagner O, Weissensteiner M, Wiesinger- Eidenberger G, Weidinger I et al.: [Medical prescriptions to premature and newborn infants in an Austrian neonatal intensive care unit]. Klin Pediatr 2009; 221: 312–317.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-00f3517f-ee6a-4db8-b1eb-3c5a6925ecd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.