PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 276-280
Article title

Zamrożony mięsień sercowy jako prawdopodobna przyczyna komorowej arytmii u 17-letniego pacjenta – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Hibernating myocardium as a probable cause of ventricular arrhythmia in a 17-year-old male patient – a case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ventricular arrhythmias represent one of the most essential problem in paediatric cardiology because of different aetiology and hemodynamic consequences, sometimes leading to cardiac sudden death. Premature ventricular contractions are often caused by an underlying disease e.g. myocarditis, cardiomyopathy, tumours of heart, myocardial ischemia, congenital and acquired heart diseases. Ventricular arrhythmia is common after cardiac surgery, particularly in specific cardiac abnormalities, such as tetralogy of Fallot. Simple ventricular arrhythmia may be seen in routine resting electrocardiograms in children with normal cardiac findings. There are usually isolated monomorphic premature ventricular contractions, sometimes in the form of couplet-triplet but even nonsustained ventricular tachycardia can be recorded. This paper presents case of asymptomatic ventricular arrhythmias in a 17-year-old male patient with signs of hibernating myocardium in myocardial perfusion scintigraphy.Authors pay attention that even though ventricular arrhythmia seems to be innocent, arrhythmogenic substratum always should be searched.
PL
Komorowe zaburzenia rytmu serca nierzadko stanowią istotny problem kliniczny z uwagi na swoją różnorodną etiologię, często uzależnioną od wieku, a także następstwa hemodynamiczne, w skrajnych przypadkach niosące ze sobą ryzyko nagłej śmierci sercowej. Arytmie te mogą być objawem strukturalnej choroby serca, np. zapalenia mięśnia sercowego, kardiomiopatii, guzów serca, niedokrwienia mięśnia sercowego, wad wrodzonych i nabytych, ale mogą także występować u osób bez klinicznych objawów choroby układu krążenia. Odosobnione komorowe zaburzenia rytmu najczęściej mają postać pojedynczych jednoogniskowych pobudzeń przedwczesnych, choć niekiedy mogą mieć charakter złożonych arytmii. Pomimo braku jednoznacznych dowodów tła organicznego tego rodzaju zaburzeń rytmu serca (najczęściej mamy do czynienia z założeniami opartymi na wynikach ogólnie dostępnych badań biochemicznych i obrazowych) nie można wykluczyć, że przynajmniej część z nich rozwija się w wyniku mikrouszkodzeń mięśnia sercowego. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek złożonej asymptomatycznej arytmii komorowej u 17-letniego pacjenta, u którego poszerzona diagnostyka obrazowa układu krążenia ujawniła zmiany w miokardium lewej komory określane jako zamrożenie mięśnia sercowego. Autorzy zwracają uwagę, że nawet w przypadku zaburzeń rytmu o cechach wskazujących na ich łagodny charakter (zależność od napięcia układu autonomicznego, ustępowanie w czasie wysiłku) wskazane jest podjęcie próby ustalenia przyczyny arytmii.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
276-280
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Stańczyk J., Kierzkowska B.: Zaburzenia rytmu serca u dzieci od okresu prenatalnego do młodzieńczego. Ped. Prakt. 2002: 10: 25-29.
 • 2. Kavey R.E., Blackman M.S., Sondheimer H.M., Byrum CJ.: Ventricular arrhythmias and mitral valve prolapse in childhood. J. Pediatr. 1984; 105: 885-890.
 • 3. Campbell R.W: Ventricular rhythm disturbances in normal heart. Eur. Heart J. 1992; supl. H: 139-143.
 • 4. Yabek S.M.: Ventricular arrhythmias in children with an apparently normal heart. J. Pediatr. 1991; 119: 1-10.
 • 5. Cagda§ D., Celiker A., Ozer S.: Premature ventricular contractions in normal children. Turk. J. Pediatr. 2008; 50: 260-264.
 • 6. Pfammatter J.P., Paul T., Kallfelz H.C.: Recurrent ventricular tachycardia in asymptomatic young children with an apparently normal heart. Eur. J. Pediatr. 1995; 154, 7: 513-517.
 • 7. Jacobsen J.R, Garson A. Jr., Gillette EC. McNamara D.G.: Premature ventricular contractions in normal children. J. Pediatr. 1978; 92, 1: 36-38.
 • 8. Kaneko M., Hayashi H., Kobayashi A. i wsp.: Stunned myocardium and oxygen free radicals - sarcolemmal membrane damage due to oxygen free radicals. Jpn. Circ. J. 1991; 55: 885-892.
 • 9. Slezak J., Tribulova N., Okruhlicova L. i wsp.: Hibernating myocardium: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Can. J. Physiol. Pharmacol. 2009; 87: 252-265.
 • 10. Plewka M., Drożdż J.: Ocena żywotności mięśnia sercowego. Forum Kardiologów 1996; 1: 11-14.
 • 11. Rahimtoola S.H.: The hibernating myocardium. Am. Heart J. 1989; 117: 211-221.
 • 12. Pach J., Hubalewska-Hoła A., Szybiński Z., Pach D.: New possibilities in scintigraphy detection of carbon monoxide cardiotoxicity. Przegl. Lek. 2001; 58: 182-184.
 • 13. Wani S., Glatz K., Suter Y. i wsp.: ‘Apical ballooning” - what is the cause? J. Invasive Cardiol. 2008; 20: 599-602.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-00e79cfc-5184-48ee-9e5b-ac107700c2ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.