PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 13 | 4 | 34
Article title

Adverse drug reactions and the road safety

Title variants
PL
Wpływ niepożądanych działań leków na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosowanie wielu grup leków może niekorzystnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów. Z praktycznego punktu widzenia wynika, że jedną z grup leków, które są często przyczyną upośledzenia sprawności psychofizycznej kierowców są leki stosowane w farmakoterapii bólu. Leki te mogą wywoływać sedację, zaburzenia uwagi oraz wydłużenie czasu reakcji, które to działania niepożądane mogą redukować zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych.
EN
Driving ability may be altered by the consumption of various drugs. The most frequently are reported drugs used in pain pharmacotherapy. One of the classes of drugs that are often the cause of impaired drivers’ psychophysical efficiency are drugs for pain medication. These drugs can cause sedation, impaired attention and reaction time, which may lead to a decreased fitness to drive safely.
Keywords
Discipline
Journal
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
34
Physical description
Contributors
  • Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i Geriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Zakład Badania i L eczenia Bólu, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji, Kraków, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-00e2f77d-6776-44f7-a97e-084dbf179d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.