PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 50-56
Article title

Azytromycyna w leczeniu zapalenia gardła i migdałków. Spojrzenie bakteriologa oraz klinicysty

Content
Title variants
EN
Azithromycin in the treatment of pharyngitis and tonsillitis. From the point of view of bacteriologist and clinician
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spojrzenie bakteriologa i klinicysty na infekcje bywa różne. W pracy zaprezentowano opinie obu specjalistów na temat bakteryjnego zapalenia gardła i migdałków. Charakterystyka: Bakteriolog: Ostre zapalenie gardła i migdałków (OZGM) głównie wywołują wirusy (rynowirusy, adenowirusy, wirusy grypy i paragrypy, RSV). Tylko 10–30% przypadków ma etiologię bakteryjną. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym bakteryjnego zapalenia jest Streptococcus pyogenes. Za złoty standard diagnostyczny uchodzi badanie bakteriologiczne – posiew wymazu z gardła z antybiogramem. Klinicysta: Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą kropelkową, okres inkubacji wynosi od 12 godzin do 4 dni. Rozpoznanie ustala się głównie na podstawie objawów: bólu gardła, gorączki, bólów głowy, złego samopoczucia, niewielkiego powiększenia węzłów chłonnych szyi. W badaniu przedmiotowym stwierdza się obrzękniętą i przekrwioną błonę śluzową gardła, czasami z nalotami. Postępowanie: Bakteriolog: Prawidłowe pobranie materiału do badania bakteriologicznego ma zasadniczy wpływ na całość procesu diagnostycznego. Wymaz pobiera się z powierzchni lub krypt migdałków. Pobrany wymaz jest posiewany i inkubowany w temperaturze 35–37°C. Pierwszą ocenę przeprowadza się po 18–24 godzinach. W ambulatorium pomocne mogą być szybkie testy diagnostyczne (RADT) wykrywające antygen paciorkowcowy. Klinicysta: Kluczowe jest ograniczenie szerzenia się zakażenia (wyeliminowanie kontaktu), leczenie objawowe. W OZGM o etiologii S. pyogenes lekiem pierwszego rzutu jest fenoksymetylopenicylina (p.o. lub i.v.). W przypadku nadwrażliwości należy zastosować makrolidy. Azytromycyna: Bakteriolog: To makrolid, obejmujący w spektrum działania najczęstsze patogeny wywołujące OZGM. Klinicysta: Skuteczny lek w OZGM, stosowany w dawce: u dzieci 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni, u dorosłych 1×500 mg przez 3 dni. Ostatnie badania sugerują lepsze działanie podwójnej dawki antybiotyku (dawka kumulacyjna – 20 mg/kg/raz na dobę przez 3 dni). Podsumowując, należy stwierdzić, że te dwa spojrzenia – klinicysty i bakteriologa – uzupełniają się.
EN
Bacteriologist’s and clinician’s point of view to infection is variable. What about bacterial infection throat and tonsil? Characteristic: Bacteriologist: Acute pharyngitis and tonsillitis (APT) mainly caused by viruses (rhinovirus, adenovirus, influenza and parainfluenza viruses, RSV). Bacterial etiology is only in 10–30%. The most common bacterial etiologic factor is Streptococcus pyogenes. The gold diagnostic standard is the throat swab culture with antibiogram. Clinician: The infection usually occurs through droplets. The incubation period continues from 12 hours to 4 days. The diagnosis is based on symptoms: sore throat, fever, headache, malaise, slight enlargement of the cervical lymph nodes. On clinical examination: swollen and congested mucous membrane of the throat. Treatment: Bacteriologist: Correct swabbing the throat has a major impact on the entire diagnostic process. We take the swab from the surface or tonsil crypts. Swab is seeded and incubated at 35–37°C. The first assessment is in 18–24 hours. In the GP practice the rapid diagnostic tests (RADT) streptococcal antigen detection clinic may be helpful. Clinician: the first step is limiting the spread of infec‑tion (elimination of contact), second – symptomatic treatment, if there is S. pyogenes etiology, the first-line treatment is fenoksymetylpenicylina (p.o. or .iv.) In case of hypersensitivity, macrolides should be used. Azithromycin: Bacteriologist: Azithromycin is macrolide, and including the spectrum of the most common pathogens causing pharyngitis and tonsillitis. Clinician: Azithromycin is an effective drug in APT, commonly used at a dose: in children (10 mg/kg once daily for three days), and adults (1×500 mg – three days). Recent studies suggest a better antibiotic activity double dose (cumulative dose – 60 mg/kg/treatment). These two approaches (bacteriologist and clinician) complement each other.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
50-56
Physical description
Contributors
 • Pracownia Bakteriologii i Wirusologii, CSK MSW w Warszawie. Kierownik: dr n. biol. Krzysztof Filczak
 • Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, WUM. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, CSK MSW w Warszawie. Ordynator: dr n. med. Adam J. Sybilski
References
 • 1. Schappert S.M., Rechtsteiner E.A.: Ambulatory medical care utilization estimates for 2006. Natl Health Stat. Report. 2008; (8): 1–29.
 • 2. Armstrong G.L., Pinner R.W.: Outpatient visits for infectious diseases in the United States, 1980 through 1996. Arch. Intern. Med. 1999; 159: 1531–1536.
 • 3. Gunnarsson R.K., Holm S.E., Söderström M.: The prevalence of beta-haemolytic streptococci in throat specimens from healthy children and adults: implications for clinical value of throat cultures. Scand. J. Prim. Health Care 1997; 15: 149–155.
 • 4. Mackenzie A., Fuite L.A., Chan F.T. i wsp.: Incidence and pathogenicity of Arcanobacterium haemolyticum during a 2-year study in Ottawa. Clin. Infect. Dis. 1995; 21: 177–181.
 • 5. Carlson P., Kontianinen S., Renkonen O.V. i wsp.: Arcanobacterium haemolyticum and streptococcal pharyngitis in army conscripts. Scand. J. Infect. Dis. 1995; 27: 17–18.
 • 6. Hryniewicz W., Ozorowski T., Radzikowski A. i wsp.: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2010: 25–36.
 • 7. Centor R.M., Witherspoon J.M., Dalton H.P. i wsp.: The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room. Med. Decis. Making 1981; 1: 239–246.
 • 8. McIsaac W.J., Goel V., To T., Low D.E.: The validity of a sore throat score in family practice. CMAJ 2000; 163: 811–815.
 • 9. Shulman S.T., Bisno A.L., Clegg H.W. i wsp.: Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin. Infect. Dis. 2012; 55: e86–e102.
 • 10. Randolph M.F., Gerber M.A., DeMeo K.K., Wright L.: Effect of antibiotic therapy on the clinical course of streptococcal pharyngitis. J. Pediatr. 1985; 106: 870–875.
 • 11. Tanz R.R., Gerber M.A., Kabat W. i wsp.: Performance of a rapid antigen-detection test and throat culture in community pediatric offices: implications for management of pharyngitis. Pediatrics 2009; 123: 437–444.
 • 12. Ray W.A., Murray K.T., Hall K. i wsp.: Azithromycin and the risk of cardiovascular death. N. Engl. J. Med. 2012; 366: 1881–1890.
 • 13. Svanström H., Pasternak B., Hviid A.: Use of azithromycin and death from cardiovascular causes. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1704–1712.
 • 14. Casey J.R., Pichichero M.E.: Higher dosages of azithromycin are more effective in treatment of group A streptococcal tonsillopharyngitis. Clin. Infect. Dis. 2005; 40: 1748–1755.
 • 15. Foulds G., Chan K.H., Johnson J.T. i wsp.: Concentrations of azithromycin in human tonsillar tissue. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1991; 10: 853–856.
 • 16. Trivedi N.A., Shah P.C.: A meta-analysis comparing the safety and efficacy of azithromycin over the alternate drugs used for treatment of uncomplicated enteric fever. J. Postgrad. Med. 2012; 58: 112–118.
 • 17. Lakoš A.K., Pangerčić A., Gašparić M. i wsp.: Safety and effectiveness of azithromycin in the treatment of respiratory infections in children. Curr. Med. Res. Opin. 2012; 28: 155–162.
 • 18. Langley J.M., Halperin S.A., Boucher F.D., Smith B.; Pediatric Investigators Collaborative Network on Infections in Canada (PICNIC): Azithromycin is as effective as and better tolerated than erythromycin estolate for the treatment of pertussis. Pediatrics 2004; 114: e96–e101.
 • 19. Lin K.J., Mitchell A.A., Yau W.P. i wsp.: Safety of macrolides during pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 2013; 208: e1–e8.
 • 20. Charakterystyka Produktu Leczniczego. Sumamed. TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., 2010. http://leki.urpl.gov.pl/files/Sumamed_250_CAP.
 • 21. Cohen R.: Defining the optimum treatment regimen for azithromycin in acute tonsillopharyngitis. Pediatr. Infect. Dis. J. 2004; 23 (2 supl.): S129–S134.
 • 22. Cohen R., Reinert P., De La Rocque F. i wsp.: Comparison of two dosages of azithromycin for three days versus penicillin V for ten days in acute group A streptococcal tonsillopharyngitis. Pediatr. Infect. Dis. J. 2002; 21: 297–303.
 • 23. Koga T., Rikimaru T., Tokunaga N. i wsp.: Evaluation of short-term clinical efficacy of 3-day therapy with azithromycin in comparison with 5-day cefcapene-pivoxyl for acute streptococcal tonsillopharyngitis in primary care. J. Infect. Chemother. 2011; 17: 499–503.
 • 24. Devasia R.A., Jones T.F., Collier B., Schaffner W.: Compliance with azithromycin versus erythromycin in the setting of a pertussis outbreak. Am. J. Med. Sci. 2009; 337: 176–178.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-00c90db5-4901-4a5d-9fad-496a2c24d5e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.