PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 38 | 2 | 167-176
Article title

Is rectoperineal fistula in anorectal malformations an ectopic anal canal with an internal anal sphincter?

Content
Title variants
PL
Czy przetoka odbytniczo-kroczowa w wadach odbytu i odbytnicy jest ektopowym kanałem odbytu ze zwieraczem wewnętrznym odbytu?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Authors tried to determine the role of an internal anal sphincter (IAS) in patients with rectoperineal fistula undergoing PSARP, with or without IAS-saving procedure. Materials and methods: 20 girls and 6 boys with rectoperineal fistula undergoing PSARP between 1993-2008 were included in the study. An IAS-saving operation was performed in 19 children (73.1%), 17 girls and 2 boys, while 7 children underwent regular PSARP with resection of narrowed distal portion of fistula. Results: Functional postoperative result according to the „10” score was good (8-10 pts.) in all 26 children. There was no significant difference in RAP (16.3 vs. 16.9 vs. 17.2 cmH2O) and ACL (1.7 vs. 1.7 vs. 1.9 cm) values between children with and without preserved IAS and the reference group. Positive RAIR was observed in 13 of 19 children with preserved IAS, and in 2 of 7 patients after resection of IAS, but this incidence did not differ statistically (p = 0.095). The major functional disorder in the examined children was constipation, observed in 9 children after sphincter-saving procedure and in 2 patients after regular PSARP, but the difference was not significant (p = 0.658). Conclusions: An IAS is important, but not a decisive factor in fecal continence and IAS-saving procedures are associated with high incidence of constipation. Authors suggest that IAS can be spared, wherever it was possible, i.e. the fistula is wide (at least 8 mm) and it will not impair function of the neoanus.
PL
Autorzy podjęli próbę oceny roli zwieracza wewnętrznego odbytu (ZWO) u pacjentów z przetoką odbytniczo-kroczową po operacji wady odbytu metodą PSARP, z wycięciem lub oszczędzeniem ZWO. Materiały i metody: Badaniami objęto grupę 20 dziewczynek i 6 chłopców z przetoką odbytniczo-kroczową operowanych metodą PSARP w latach 1993-2008. Operację oszczędzającą ZWO przeprowadzono u 19 dzieci (73,1%), 17 dziewczynek i 2 chłopców, natomiast u 7 pacjentów wykonano operację PSARP z wycięciem zwężonego, dystalnego odcinka przetoki. Wyniki: Pooperacyjny wynik czynnościowy wg skali „10” był dobry (8-10 pkt.) u wszystkich 26 dzieci. Nie stwierdzono istotnej różnicy w wartościach RAP (16,3 vs. 16,9 vs. 17,2 cmH2O) i ACL (1,7 vs. 1,7 vs. 1,9 cm) u dzieci z i bez ZWO oraz grupą referencyjną. RAIR wywołano u 13 spośród 19 dzieci z zachowanym ZWO oraz u 2 spośród 7 pacjentów bez ZWO, bez różnicy statystycznej (p = 0,095). Najpoważniejszym zaburzeniem czynnościowym u dzieci były zaparcia obserwowane u 9 pacjentów z zachowanym ZWO i u 2 dzieci po klasycznej operacji PSARP, bez różnicy statystycznej (p = 0,658). Wnioski: ZWO jest ważnym, ale nie decydującym czynnikiem w mechanizmie trzymania stolca, a operacjom oszczędzającym ZWO towarzyszy wysoki odsetek zaparć w okresie pooperacyjnym. Autorzy sugerują oszczędzenie ZWO, jeżeli jest to możliwe, tzn. ujście przetoki jest szerokie (co najmniej 8 mm) i nie upośledza to czynności nowego odbytu.
Discipline
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
167-176
Physical description
Contributors
 • Department of Pediatric Surgery and Urology
author
 • Department of Pathology of the Age of Development, Konopnicka Memorial Hospital, Medical University of Lodz, Poland
References
 • de Vries PA, Peña A. Posterior sagittal anorectoplasty. J Pediatr Surg. 1982; 17: 638-643.
 • Niedzielski J. Wyniki leczenia chirurgicznego wad odbytu i odbytnicy u dzieci – 16 lat doświadczeń. Chir Pol. 2008; 10: 16-29.
 • Niedzielski J. Posterior Sagittal Anorectoplasty versus other corrective procedures in treatment of anorectal malformations in children. Surg Childh Intern. 2001; IX, 3: 139-145.
 • Stephens FD, Smith ED. Anorectal malformations in children. Year Book Medical Publishers Inc., London-New York, 1971.
 • Penninckx FMA, Kerremans RPJ. Internal sphincter saving in imperforate anus with or without fistula. Int J Colorect Dis. 1986; 1: 28-32.
 • Frenckner B, Husberg B. Internal anal sphincter function after correction of imperforate anus. Pediatr Surg Int. 1991; 6: 202-206.
 • Husberg B, Lindahl H, Rintala R, Frenckner B. High and intermediate imperforate anus: results after surgical correction with special respect to internal sphincter function. J Pediatr Surg. 1992; 27: 185-189.
 • Niedzielski J. Zmodyfikowana punktowa skala oceny czynności kanału odbytniczo-odbytowego u dzieci. Przegl Pediatr. 1997; 27: 327-330.
 • Niedzielski J. Anorectal manometry in diagnostics of colon motility disorders in children. Ann Acad Med Lodz. 1993; 34, 1-2: 45-47.
 • Reicher M, Łasiński W. Jelito grube. W: Anatomia człowieka, Bochenek A, Reicher M (red.), tom 2, wyd. 7, PZWL, 1992: 239-268.
 • Duthie HL, Watts JM. Contribution of the external sphincter to the pressure zone In the anal canal. Gut. 1965; 6: 64-68.
 • Lambrecht W, Lierse W. The internal sphincter in anorectal malformations: morphologic investigation in neonatal pigs. J Pediatr Surg. 1987; 12: 1160-1168.
 • Taylor I, Duthie HL, Zachari RB. Anal continence following surgery for imperforate anus J Pediatr Surg. 1973; 8: 497-503.
 • Hedlund H, Peña A. Does the distal rectal muscle in anorectal malformation have the functional properties of sphincter? J Pediatr Surg. 1990; 25: 985-989.
 • Rintala R, Lindahl H, Sariola H, Rapola J, Louhimo I. The rectourogenital connection in anorectal malformations is an ectopic anal canal. J Pediatr Surg. 1990; 6: 665-668.
 • Nixon HH, Puri P. The results of treatment on anorectal anomalies: a thirteen to twenty year follow-up. J Pediatr Surg. 1977; 12: 27-37.
 • Lin CL, Chen CC. The rectoanal relaxation reflex and continence in repaired anorectal malformations with and without an internal sphincter-saving procedure. J Pediatr Surg. 1996; 5: 630-633.
 • Yoo SY, Bae KS, Kang SJ Kim SY, Hwang EH. How important is the role of the internal anal sphincter in fecal continence? An experimental study in dogs. J Pediatr Surg. 1995; 5: 687-691.
 • Frenckner B. Use of the recto-urethral fistula for reconstruction of the anal canal in high anal atresia. Z Kinderchir. 1985; 40: 312-314.
 • Hedlund H, Peña A, Rodriguez G, Maza J. Long-term anorectal function in imperforate anus treated by posterior sagittal anorectoplasty: manometric investigation. J Pediatr Surg. 1992; 27: 906-909.
 • Rintala R, Lindahl H, Louhimo I. Anorectal malformations results in treatment and long-term follow-up in 208 patients. Pediatr Surg Int. 1991; 6: 36-41.
 • Rintala R, Lindahl H, Marttinen E, Sariola H. Constipation is a major functional complication after internal sph9incter-saving posterior sagittal anorectoplasty for high and intermediate anorectal malformations. J Pediatr Surg. 1993; 8: 1054 1058.
 • Cheu HW, Grosfeld JL. The atonic baggy rectum: a cause of intractable obstipation after imperforate anus repair. J Pediatr Surg. 1992; 27: 1071-1074.
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-00b5b048-8a58-490f-935d-e7d4318c1eb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.