PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 74 | 94-105
Article title

Callus Culture of common thyme (Thymus vulgaris L.)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to investigate the influence of plant growth regulators on callus culture of common thyme (Thymus vulgaris L.) and the possibility of using such callus cultures to obtain rosmarinic acid. The explants used to initiate shoot culture were the seeds of common thyme. The seeds were individually placed into test tubes with MS culture media of macro- and micro-element content according to Murashige and Skoog (1962). For the purpose of initiation of cultures, leaves dissected along the vascular bundle were used. The leaves were placed on MS medium with the addition of BAP in combination with NAA in a concentration of 3 and 5 mg•dm-3. Propagation of callus cultures was conducted with the use of fragments of callus tissue placed on MS media supplemented with BAP used separately in a concentration of 3 mg•dm-3, and in combination with NAA (1, 2, 3 mg•dm-3) and 2,4-D in a concentration of 0.5, 1 or 1.5 mg•dm-3 respectively. In each stage of the experiment, explants placed on MS media without the addition of plant growth regulators were the control. It was found that initiation of common thyme cultures should be conducted on MS media without plant growth regulators. For the purpose of initiation of callus culture of common thyme, the optimal culture medium was MS with the addition of 3 mg•dm-3 BAP and NAA. Propagation of callus tissue of common thyme should be conducted on culture media supplemented with 3 mg•dm-3 BAP used in combination with 1 mg•dm-3 NAA. It was observed that the mass of the propagated callus tissue decreased with an increase of NAA content.
Discipline
Year
Volume
74
Pages
94-105
Physical description
Contributors
 • Department of Chemistry, Microbiology, and Environmental Biotechnology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
author
 • Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
author
 • Department of Chemistry, Microbiology, and Environmental Biotechnology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Szczecin, Poland
References
 • [1] E. Al-Ramamneh. Plant growth strategies of Thymus vulgaris in response to population density. Industrial Crops and Products 30 (2009) 389-394
 • [2] Bari, M. Rahman. Establishment of cell suspension culture and plantlet regeneration of Brinjal (Solanum melongena L.). Journal of Plant Sciences 2(4) (2007) 407-415
 • [3] Broucke, JA. Lemli. Spasmolytic activity of the flavonoids from Thymus vulgaris. Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition 5 (1983) 9-14.
 • [4] M. Ciaciura, M. Umiatowska. Rośliny biblijne ogrodu dendrologicznego w Przelewicach. Acta Biologica 13 (2006) 91
 • [5] V. Christoffel. Pharmacological profiling of the Thymus vulgaris preparation BNO1018. Focus on Alternative and Complementary Therapies 3(4) (1998)
 • [6] Czajka. Wolne rodniki tlenowe a mechanizmy obronne organizmu. Nowiny Lekarskie 75(6) (2006) 582-586
 • [7] Danysz, A. Kwieciński. Kaszel – klasyfikacja i leczenie. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 1 (2007) 23
 • [8] LB. Dode, VL. Bobrowski. In vitro propagation of Ocimum basilicum L. (Lamiaceae). Acta Scientiarum - Biological Sciences 25(2) (2003) 435-437
 • [9] K. Goodner, K. Mahattanatawee. Aromatic profiles of Thymus hyemalis and Spanish T. vulgaris essential oils by GC–MS/GC–O. Industrial Crops and Products 24 (2006) 264-268
 • [10] M. Kania, J. Baraniak. Ziołolecznictwo i zalecenia żywieniowe według śwHildergardy z Bingen. Cz. II. Postępy Fitoterapii 2 (2014) 104-108
 • [11] S. Kohlmuzer. Substancje podstawowe. Surowce naturalne i surowce farmakognostyczne. Farmakognozja. Wyd. V. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa (2007) 561-563
 • [12] Łukaszewski, J. Trefler. Reaktywne formy tlenu – znaczenie w fizjologii i stanach patologii organizmu. Reumatologia 45(5) (2007) 284-289
 • [13] K. Mikołajczyk, A. Wierzbicki. Słowniczek terminów botanicznych. Zioła. Wyd. II. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa (1987) 248
 • [14] Nadolska-Orczyk A. Kultura kalusa. Wprowadzenie do biotechnologii w genetyce i hodowli roślin. Wydawnictwo SGGW-AR (1990) 20-23
 • [15] K. Nawrot-Chorabik. Zastosowanie tkanki kalusa w biotechnologii drzew leśnych: badania in vitro. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 64(2) (2015) 305-317
 • [16] G. Nowak, J. Nawrot. Surowce roślinne i związki naturalne stosowane w chorobach układu oddechowego. Herba Polonica 4 (2009) 185-187
 • [17] M. Olszewska. Reakcja koniczyny białej uprawianejna dwóch typach gleb na stres wodny. Acta Scientarium Polonorum 3(2) (2004) 203-213
 • [18] Parus. Przeciwutleniające i farmakologiczne właściwości kwasów fenolowych. Postępy Fitoterapii 1 (2013) 51
 • [19] Pawlik. Fototerapia w stomatologii. Twój przegląd stomatologiczny 10 (2005) 41-44
 • [20] P. Puhan, SP. Rath. Induction, development and germination of somatic embryos from in vitro grown seedling explants in Desmodium gangeticum L.: A medicinal plant. Research Journal of Medicinal Plant 6(5) (2012) 346-369
 • [21] M. Seyring. In vitro cloning of Helleborus niger. Plant Cell Reports 20(10) (2002) 895-900
 • [22] S. Shabnum, M. Wagay. Essential oil composition of Thymus vulgaris L. and their uses. Journal of Research & Development 11 (2011) 83-94
 • [23] V. Stamenković, B. Jelenčić, M. Tkalec. Propagation and antioxidative enzymes of Campanula velebitica Borbás grown in vitro. Periodicum Biologorum. 114(1) (2012) 77-82
 • [24] W. Szafer, S. Kulczyński. Rośliny polskie, cz. II. Wyd V. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa (1986) 457
 • [25] Szajdek, J. Borowska. Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (41) (2004) 5-28
 • [26] H. Tamura, H. Sugisawa. Thymus vulgaris L. (Thyme): In Vitro Culture and the Production of Secondary Metabolites. Biotechnology in Agriculture and Forestry. Medicinal and Aromatic Plants. Springer. Verlag Berlin Heidelberg 21 (1993) 413-426
 • [27] M. Wereńska. Naturalne antyutleniacze stosowane do mięsa. Nauki Inżynierskie i Technologiczne 1(8) (2013)
 • [28] Z. Zdrojewicz, K. Minczakowska. Rola aromoterapii w medycynie. Family Medicine & Primary Care Review 4 (2014) 387-391
 • [29] Zia, F. Rezanejad, A. Safarnejad. In vitro selection for NaCl tolerance in Thymus vulgaris L. Journal of Cell and Molecular Research 2(2) (2010) 86-92
 • [30] http://www.pasiekaambrozja.pl/forum/viewtopic.php?t=1426
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-002edb4f-83eb-460b-ac73-37f65b61a146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.