Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 78 | 1 | 57-71

Article title

Moderato: Master and disciple – A Case Study in the Olympic Landscape

Authors

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Publisher

Year

Volume

78

Issue

1

Pages

57-71

Physical description

Contributors

 • Josef Pilsudski University of Physical Education inWarsaw, Poland

References

 • Arystoteles (1983). Metafizyka [Metaphysics]. Warszawa: PWN.
 • Arystoteles (1982). Zoologia [Zoology]. Warszawa: PWN.
 • Czerwiński, M. (1986). Wstęp [Introduction]. In T. Hołówka, Myślenie potoczne [Everyday Thinking]. Warszawa: PWN.
 • Diogenes Laertius (1972). Lives of Eminent Philosophers, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0258%3Abook%3D2%3Achapter%3D5.
 • Domański, J. (1996). Metamorfozy pojęcia filozofii [Metamorphoses of the Notion of Philosophy]. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.
 • Eco, U. (1987). Imię róży [The Name of the Rose]. Warszawa: PIW.
 • Eco, U. (1987). Pejzaż semiotyczny [Semiotic Landscape]. Warszawa: PIW.
 • Eco, U. (Ed.) (2005). Historia piękna [History of Beauty]. Poznań: Dom Wydawniczy REBOS.
 • Eco, U. (Ed.) (2007). Historia brzydoty [History of Ugliness]. Poznań: Dom Wydawniczy REBOS.
 • Eco, U. (2008). Filozofia frywolna [Frivolous Philosophy]. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Fritzhand, M. (1978). Myśl etyczna młodego Marksa [Young Marx’s Ethical Thought]. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Galdine Gal, A. (2011). Report of V4 Conference. Hungarian Review of Sport Science, pp. 1, 32-34.
 • Hawking, S.W., Perry, M.J., & Strominger, A. (2016). Soft hair on black holes. Physical Review Letters, 116, 231301-1 - 231-301-9.
 • Hołówka, T. (1986). Myślenie potoczne [Everyday Thinking]. Warszawa: PIW.
 • Kosiewicz, J. (1986). Kultura fizyczna, osobowość, wychowanie. Zagadnienia metodologiczne [Physical Culture, Personality, Education. Methodological Issues]. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • Kosiewicz, J. (1992). Czeławiej i jego tieło w doktrynie Cerkwi i katoliczeskoj fiłosofii. Moscow: INION Russian Academy of Sciences. No 462258.
 • Kosiewicz, J. (1997). Bóg, cielesność i przemoc [God, Corporeality, and Violence]. Warszawa: ALETHEIA
 • Kosiewicz, J. (1998a). Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała [Attitude of Early Christian and Catholic Thought Towards the Body]. Warszawa: Wydawnictwo “Witmark.”
 • Kosiewicz, J. (1998b). Bóg, cielesność i miłość [God, Corporeality, and Love]. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Kosiewicz, J. (2000). Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii [Physical Culture and Sport from a Philosophical Perspective]. Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie.
 • Kosiewicz, J. (2008/2009). Philosophy of sport from the institutional, content related and methodological viewpoint. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 46(1), 5-38.
 • Kosiewicz, J. (2010). Philosophy of sport from the institutional, content related and methodological viewpoint. In J.
 • Kosiewicz (Ed.), Sport and Philosophy. From Methodology to Ethics (pp. 46-48). Warszawa: Wydawnictwo BK.
 • Kosiewicz, J. (2014a). Sport and ethics, philosophical studies. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 62.
 • Kosiewicz, J. (2014b). Normative ethics and sport: A moral manifesto. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 62(1), 5-22. DOI: 10.2478/pcssr-2014-0008.10.2478/pcssr-2014-0008
 • Kosiewicz, J. (2015a). Why pluralism, relativism, and panthareism: An ethical landscape with sport in the background. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 66(1), 75-87. DOI: 10.1515/pcssr-2015-0015.10.1515/pcssr-2015-0015
 • Kosiewicz, J. (2015b). Professional, spectator, and Olympic sport in the context of the terms spiritualism and spirituality, and in the context of normative ethics. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 68(1), 43-62. DOI: 10.1515/pcssr-2015-0024.10.1515/pcssr-2015-0024
 • Kosiewicz, J. (2016a). Considerations on relations between philosophy and sport and common sense thinking. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 72(1), 79-87. DOI: 10.1515/pcssr-2016-0010.10.1515/pcssr-2016-0010
 • Kosiewicz, J. (2016b). Pejzaż etyczny ze sportem w tle [Ethical landscape with sport in the background]. In J. Kosiewicz (Ed.), Moralność i sport [Morality and Sport] (pp. 5-49). Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie.
 • Kosiewicz, J. (2016c). Moralność i sport [Morality and Sport]. Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie.
 • Kosiewicz, J. (2016d). Sport widowiskowy, zawodowy i olimpijski w kontekście pojęć spirituality i spiritualism and normative ethics. Moralność i sport [Professional, Spectacular and Olympic Sport in the Context of Notions of Spirituality and Spiritualism. Morality and Sport]. Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie, pp. 192-224.
 • Kosiewicz, J. (2017a). Filozofia w tyglu etymologii i szaleństwa [Philosophy in the melting pot of etymology and madness]. In J. Kosiewicz (Ed.), Od mitu pełnego dziwów do włosów na czarnych dziurach - filozoficznie [From Myth Full of Wonders to Hair on Black Holes - Philosophically] (pp. 94-144). Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie oraz MTNSS.
 • Kosiewicz, J. (2017c). Arystoteles i myślenie potoczne. Powstawanie i ginięcie a włosy Hawkinga [Aristotle and everyday thinking. Coming to be, passing away, and Hawking’s hair]. In J. Kosiewicz (Ed.), Od mitu pełnego dziwów do włosów na czarnych dziurach - filozoficznie [From Myth Full of Wonders to Hair on Black Holes - Philosophically] (pp. 320-357). Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie oraz MTNSS.
 • Kosiewicz, J. & Bochenek, A. (Eds.) (2017d). Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki [Social and Cultural Aspects of Sport and Tourism]. Biała Podlaska: Wydawnictwo AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 • Kosiewicz, J. (2017e). Sport poza dobrem i złem [Sport beyond good and evil]. In J. Kosiewicz & A. Bochenek (Eds.), Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki [Social and Cultural Aspects of Sport and Tourism] (pp. 11-26). Biała Podlaska: Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 • Kosiewicz, J. (2017f). Wprowadzenie. Bo mit jest pełen dziwów, jak miękkie włosy na czarnych dziurach [Introduction. Because myth is full of wonders, as soft hair on black holes]. In J. Kosiewicz (Ed.), Od mitu pełnego dziwów do włosów na czarnych dziurach - filozoficznie [From Myth Full of Wonders to Hair on Black Holes - Philosophically] (pp. 320-357). Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie oraz MTNSS.
 • Kotarbiński, T. (1970). Rytmy i rymy [Rhythms and Rhymes]. Warszawa: Czytelniki.
 • Kotarbiński, T. (1966). Medytacje o życiu godziwym [Meditations on Dignified Life]. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie [A Treatise on Good Work]. Warszawa: Ossolineum.
 • Lipiec, J. (1999). Filozofia olimpizmu [Philosophy of Olympism]. Poznań: AWF w Poznaniu.
 • Lipiec, J. (2005a). Powrót do estetyki [Return to Aesthetics]. Kraków: Wydawnictwo FALL.
 • Lipiec, J. (2005b). Koło etyczne [Ethical Circle]. Kraków: Wydawnictwo FALL.
 • Lipiec, J. (2007). Pożegnanie z Olimpią [Farewell to Olympia]. Kraków: Wydawnictwo FALL.
 • Lipiec, J. (2017). Homo Olimpicus. Kraków: Wydawnictwo FALL.
 • Marks, K. (1962). Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku [Economic and philosophic manuscripts of 1844]. In K. Marks & F. Engels (Eds.), Dzieła [Works], Vol. 3 (pp. 548-634). Warszawa: KiW.
 • Myśliwski, W. (2013). Ostatnie rozdanie [The Last Hand]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Pseudo-Platon (1973). Definicje [Definitions]. In Alkibiades i inne dialogi oraz definicje [Alkibiades and Other Dialogues and Definitions] (pp. 150-191). Warszawa: PWN.
 • Tatarkiewicz, W. (1970). Historia filozofii [History of Philosophy], Vol. 1-3. Warszawa: PWN.
 • Tatarkiewicz, W. (1971). Droga do filozofii [Road to Philosophy]. Warszawa: PWN.
 • Tatarkiewicz, W. (1972). Droga przez estetykę [Road Through Aesthetics]. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_2478_pcssr-2018-0014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.