PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 1 |
Article title

WYBRANE SKALE PUNKTOWE STOSOWANE W GERIATRYCZNEJ OCENIE STANU CHOREGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2019.1(6)StreszczenieWstępKompleksowa ocena geriatryczna – KOG (ang. Comprehensive Geriatric Assessment – CGA) jest fundamentalną zasadą postępowania w geriatrii zmierzającą do ograniczenia dysfunkcji u osób starszych. Jest to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny niezbędny do oceny biopsychospołecznej osoby starszej przebywającej w środowisku domowym lub instytucjonalnym.CelCelem pracy jest przedstawienie najczęściej stosowanych standaryzowanych narzędzi ułatwiających przeprowadzenie oceny stanu funkcjonalnego, mentalnego i socjalnego pacjentów w wieku starszym, wykorzystywanych w całościowym procesie diagnostycznym, jaki stanowi kompleksowa ocena geriatryczna.PrzeglądSkale punktowe stosowane w całościowej ocenie geriatrycznej (CGA) można podzielić na 4 duże grupy tj. skale oceniające stan zdrowia fizycznego (Clinical/Outcome Assessment), skale oceniające stan czynnościowy (Activities of Daily Living), skale oceniające stan umysłowy (Cognitive and Mental Assessment) oraz skale oceniające sytuację (stan) socjalno-środowiskową badanego (Global Assessment/Quality of Life).WnioskiPrzedstawione skale punktowe można z powodzeniem zastosować zarówno w lecznictwie zamkniętym (oddziały szpitalne) jak i w placówkach świadczących opiekę długoterminową (zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami przewlekle chorymi itp.) oraz w lecznictwie otwartym, a również w praktyce lekarza i pielęgniarki rodzinnej.Słowa kluczowe: skale punktowe, kompleksowa ocena geriatryczne
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
17 - 10 - 2019
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2019-issue-1-article-623
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.