PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 1 |
Article title

WIEK A POZIOM AKCEPTACJI CHOROBY PRZEZ PACJENTÓW Z WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2019.1(3)StreszczenieWstępNajwięcej zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C dotyczy pacjentów między 20 a 40 rokiem życia. Choroba ta jest dużym wyzwaniem diagnostycznym ze względu na skąpoobjawowy przebieg.CelCelem niniejszego opracowania jest analiza jakości życia pacjentów z WZW typu C uwarunkowana wiekiem chorego.Materiał i metodyBadania zostały przeprowadzone wśród 101 osób. Zastosowano w nich metodę szacowania oraz sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, natomiast narzędzia użyte w pracy to standaryzowany kwestionariusz WHOQOL-Bref.WynikiWiek badanych nie pozostawał w istotnej statystycznie korelacji z wynikami jakości życia i jej podskal (p>0,05).WnioskiZaawansowanie wieku pacjentów z WZW typu C wpływało na osiągnięcie niższego poziomu jakości życia.Słowa kluczowe: wiek, jakość życia, wirusowe zapalenie wątroby typu C
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
17 - 10 - 2019
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2019-issue-1-article-620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.