PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 1 |
Article title

OCENA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM STOPY CUKRZYCOWEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2019.1(1)StreszczenieWstępCukrzyca jest chorobą przewlekłą prowadzącą do wielu powikłań. Jednym z nich jest zespół stopy cukrzycowej (ZSC), który zaburza funkcjonowanie pacjenta w każdej sferze życia.Cel pracyOcena funkcjonowania pacjentów z ZSC.Materiał i metodyBadania przeprowadzono wśród 68 pacjentów z ZSC leczonych w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych i w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.Dla realizacji celów badania zastosowano wywiad, badanie palpacyjne, obserwację oraz wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, klasyfikację PEDIS i skalę Barthel.WynikiStan fizyczny badanych osób z ZSC oceniony za pomocą skali Barthel okazał się „lekki”. Lepszą sprawność zaobserwowano u pacjentów bez konieczności hospitalizacji w ciągu roku przed wywiadem oraz u osób pozostających w związku. W sferze psychicznej i społecznej pacjenci funkcjonowali na poziomie średnim. Obniżony nastrój częściej obserwowano u kobiet. Bardziej aktywni społecznie byli mężczyźni oraz osoby chorujące na cukrzycę krócej.WnioskiZSC wpływa na występowanie zaburzeń w każdej z trzech sfer życia pacjenta. Wskazane jest objęcie pacjentów specjalistyczną opieką interdyscyplinarnego zespołu, dzięki czemu zwiększy się ogólna jakość życia pacjentów z ZSC.Słowa kluczowe: zespół stopy cukrzycowej, funkcjonowanie fizyczne, psychiczne, społeczne, cukrzyca.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
17 - 10 - 2019
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2019-issue-1-article-618
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.