PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 3 |
Article title

ZACHOWANIA ZDROWOTNE A STARZENIE SIĘ NA PRZYKŁADZIE PACJENTÓW Z ZAPALENIEM TRZUSTKI

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2018.3(2)StreszczenieWstępNajwięcej zachorowań na ostre zapalenie trzustki dotyczy osób między 41 a 60 rokiem życia. Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu choroby wymienia się zachowania antyzdrowotne.CelCelem opracowania było zaprezentowanie zachowań zdrowotnych pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki w zależności od zmiennych socjodemograficznych, które mogą wpływać na przebieg procesu starzenia się jednostki.Materiał i metodyBadania zostały przeprowadzone wśród 50 osób z rozpoznanym ostrym zapaleniem trzustki. W badaniach zastosowano metodę szacowania, technikę skali szacunkowej z wykorzystaniem Inwentarza Zachowań Zdrowotnych.WynikiPacjenci, których dotyczyło ostre zapalenie trzustki wykazywali średni poziom zachowań zdrowotnych, który podlegał zróżnicowaniu w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych.WnioskiZaawansowanie wieku wpływało na prezentowanie wyższego poziomu zachowań zdrowotnych przez pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki.Słowa kluczowe: ostre zapalenie trzustki, zachowania zdrowotne, wiek przedstarczy
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
01 - 03 - 2019
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2018-issue-3-article-566
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.