PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 2 |
Article title

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z WYŁONIONĄ STOMIĄ JELITOWĄ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2018.2(4)StreszczenieWstępOperacyjne metody leczenie chorób jelit w dzisiejszych czasach często kończą się wyłonieniem stomii. Pacjenci zostajązmuszenia do radykalnej zmiany swojego życia, aktywności, diety. Zmianie ulega również ich jakość życia.CelCelem pracy jest ocena jakości życia pacjentów z wyłonioną stomią jelitową.Materiał i metodyNarzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, a do opracowania statystycznego wyników użyto test chi kwadrat.WynikiPrzeprowadzone badania wykazały, że jakość życia w badanej grupie mimo zmian pozostaje na dość dobrym poziomie.WnioskiW XXI wieku życie ze stomią może być normalne i prowadzić do czerpania radości z niego. Funkcjonowanie w rodziniew dużej mierze zależy od podejścia jej członków do choroby pacjenta. Poprawne funkcjonowanie w życiu rodzinnymi akceptacja choroby przez jej członków znacznie poprawia jakość życia chorego.Słowa kluczowe: stomia, jakość życia, samoopieka
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
17 - 09 - 2018
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2018-issue-2-article-468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.