PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 2 |
Article title

ANALIZA SPRAWNOŚCI PACJENTÓW WEDŁUG SKALI BARTHEL NA PRZYKŁADZIE OSÓB STARSZYCH W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2018.2(3)StreszczenieWstępPodstawą zakwalifikowania chorego do opieki długoterminowej jest ocena według zmodyfikowanej skali Barthel, któraokreśla sprawność pacjenta, a co za tym idzie jego zapotrzebowanie na opiekę.CelCelem przeprowadzonego badania była analiza sprawności seniorów przebywających w zakładzie pielęgnacyjnoopiekuńczym.Materiał i metodyBadaniem objęto 94 pacjentów. Średnia wieku seniorów wynosiła 78 lat, a wiek maksymalny-98 lat. Zastosowanometodę sondażu diagnostycznego i metodę szacowania, technikę ankietową z wykorzystaniem skali Barthel.WynikiU pacjentów objętych opieką długoterminową 86% badanych zostało zakwalifikowanych jako „chory w stanie bardzociężkim” uzyskując od 0 do 20 pkt. w skali Barthel.WnioskiPacjentów opieki długoterminowej charakteryzuje deficyt samoopieki i samopielęgnacji oraz złożoność problemówpielęgnacyjnych.Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, pacjent, Skala Barthel.
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
17 - 09 - 2018
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2018-issue-2-article-467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.