PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 |
Article title

CIERPIENIE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2018.1(6)StreszczenieWstępIstotą rozważań poprzez zdefiniowanie problemu cierpienia, w kontekście filozoficznym, medycznym i etycznym jestgłębsze zrozumienie ludzi dotkniętych chorobą.CelZałożeniem niniejszej publikacji jest dokonanie charakterystyki problemu jakim jest cierpienie pacjenta wewspółczesnym świecie, w oparciu o religię i naukę.PrzeglądKompleksowo przytoczono główne problemy z jakimi borykają się pacjenci dotknięci cierpieniem w sferze psychiczneji fizycznej.PodsumowanieProblem obcowania z cierpieniem jest złożony i wielopłaszczyznowy, zarówno dla ludzi dotkniętych tym zjawiskiem,jak i dla ludzi zawodowo predysponowanych do niesienia pomocy w obszarach duchowych i somatycznych.Słowa kluczowe: cierpienie, choroba, emocje
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
05 - 06 - 2018
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2018-issue-1-article-434
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.