PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 |
Article title

IDENTYFIKACJA CECH SUGERUJĄCYCH AUTYZM W ZACHOWANIU DZIECI W OPINII RODZICÓW

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2018.1(4)StreszczenieWstępWyróżniamy dwa rodzaje autyzmu, jeden o podłożu schizofrenicznym, drugi o podłożu neurologicznym. Dzieciprzejawiający objaw autyzmu mają problemy w komunikacji, zarówno w sposobie mówienia, jak i w rozwoju mowy.Bardzo rzadko używają gestów i spojrzeń. Do objawów należy także autostymulacja czyli, powtarzanie jakiś czynności,zachowań często niezrozumiałych przez otoczenie. Należy pamiętać, że dzieci chore na autyzm nie tolerują hałasu,mają problemy z koncentracją, problemy ze snem, nie lubi zmian. Takie dzieci mają tendencję do upodobań np.ulubiona zabawka, miejsce do zabawy, rodzaj spożywanego posiłku, sposób podania jedzenia, a na każde odstępstwood normy reagują krzykiem i płaczem. Przyczyny autyzmu nie są bliżej określone. Mówi się obecnie o uwarunkowaniugenetycznym i środowiskowym, jednak należy pamiętać, ze jedynie współdziałanie wielu czynników może doprowadzićdo wystąpienia patologii. Pierwsze objawy choroby zwykle dostrzega rodzic, stwierdza on nienaturalne zachowanieswojego dziecka, odróżniające się od dzieci w jego wieku. Zwykle choroba rozpoznawana jest od 2 do 7 roku życia.Dzieci z autyzmem są obarczone skutkami choroby, do których zaliczamy głównie trudność w uczeniu się, mówieniu,tolerancji samotności i przebywanie w niewielkim kręgu osób.CelCelem przedstawionej pracy jest przybliżenie terminu oraz analiza ryzyka pojawienia się u dziecka zaburzeńautystycznych.Materiał i metody badawczeBadanie przeprowadzono w okresie od stycznia do lutego 2018 roku. W badaniu wykorzystano metodę sondażu, technikęankietowania oraz kwestionariusz ankiety - M-CHAT-R/F. W badaniu wzięło udział 250 osób.WynikiPonad 80% ankietowanych wskazało, że ich dziecko bawi się w zabawy. Większa część opiniodawców stwierdziła, że ichpociecha lubi zabawy polegające na wspinaczce. Duża część opiniodawców stwierdziła, że ich dziecko wskazuje palcemna przedmiot prosząc o pomoc, gdy samo nie może go dosięgnąć. Większość uczestników badania widzi, że ich dzieckowykazuje zainteresowanie innymi dziećmi poprzez spoglądanie w ich stronę, uśmiechanie się czy podchodzeniem donich. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że ich dziecko naśladuje gesty lub wydawane przez nich dźwięki.DyskusjaZakłada się, że na wystąpienie autyzmu ma wpływ wiele czynników występujących jednocześnie. Udowodniono, żemężczyźni aż 4-krtonie częściej, niż kobiety chorują na ASD. Mimo wielu czynników wpływających na możliwośćwystąpienia autyzmu w Polce nie ma obowiązku monitorowania i dokumentowania osób chorych na ASD. Rodzice,z którymi przeprowadzono badania stwierdzili, że dzieci chore na autyzm w pierwszej fazie przestają reagować na swojeimię, nie okazują rodzicom uczuć, występują zaburzenia w zakresie sensorycznym.WnioskiWyniki analizy według kwestionariusza - M-CHAT-R/F w znacznej większości (96%)okazały się negatywne - czylidzieci nie mają w zachowaniu cech autyzmu. W badaniu tylko nieliczne przypadki (4%)okazały się pozytywne - oznacza,że dzieci przejawiają cechy autystyczne i powinny być poddane dokładniejszej diagnozie.Słowa kluczowe: autyzm, rozpoznanie autyzmu, rodzice
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
05 - 06 - 2018
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2018-issue-1-article-432
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.