PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 |
Article title

CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE DO WYSTĄPIENIA OSTEOPOROZY W GRUPIE KOBIET PO 50-TYM ROKU ŻYCIA - UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO I TERAPEUTYCZNEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2018.1(2)StreszczenieWstępOsteoporoza jest to choroba cywilizacyjna, charakteryzująca się znacznym ubytkiem masy kostnej oraz zaburzeniamimikroarchitektury tkanki kostnej prowadzącymi do zmniejszenia wytrzymałości oraz zwiększonej podatności na złamania.Mogą wystąpić one po niewielkim urazie. W obliczu tak poważnego problemu bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa,stosowanie prewencji i wczesne wykrywanie tej choroby. Należy przede wszystkim zwalczać czynniki ryzyka. Do powstaniatej choroby przyczyniają się: niezdrowy tryb życia, przede wszystkim nieprawidłowy sposób żywienia, jak również brak lubzbyt małe natężenie aktywności fizycznej oraz stosowanie różnych używek np. alkohol, nikotyna, kawa.Cel pracyCelem pracy było dokonanie analizy częstości występowania i oceny poziomu wiedzy na temat osteoporozy u kobietpo 50-tym roku życia w okresie pokwitania oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w profilaktyce, zaostrzeniachi leczeniu tej jednostki chorobowej.Materiał i metodyMateriał do pracy stanowiło 100 wybranych kobiet w wieku po 50- tym roku życia. Do weryfikacji danych zastosowanometodę sondażu diagnostycznego oraz ankietę skonstruowaną na potrzeby niniejszej pracy.WynikiAnaliza wykazała istotną zależność miedzy wiekiem i wykształceniem ankietowanych, a ich znajomością przyczynwystąpienia osteoporozy, wiedzą czym jest osteoporoza oraz znajomością przyczyn wystąpienia osteoporozy jak równieżo czynnikach sprzyjających powstaniu osteoporozy.WnioskiWśród respondentek i ich rodzin osteoporoza wystąpiła u 20%. Poziom wiedzy u kobiet na temat osteoporozy jestniewystarczający i nie pozwala na podejmowanie działań profilaktycznych lub leczniczych. Wśród czynnikówpredysponujących i powodujących osteoporozę są: zła dieta i brak ruchu.Słowa kluczowe: osteoporoza, profilaktyka, złamania.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
05 - 06 - 2018
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2018-issue-1-article-430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.