PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 4 |
Article title

Struktura demograficzna pacjentów otyłych poddających się zabiegom bariatrycznym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępOtyłość jest nadmiernym gromadzeniem się tkanki tłuszczowej w organizmie i może prowadzić do licznych powikłańwielonarządowych, a w konsekwencji nawet to niepełnosprawności lub nawet zgonu. W związku ze zmianą trybu życia, cojest główną przyczyną powstawania nadwagi i otyłości i rozwojem cywilizacji problem otyłości stale rośnie w bardzo szybkimtempie. Istotnym czynnikiem w powstawaniu nadwagi i otyłości jest zmniejszenie aktywności fizycznej w codziennymżyciu oraz zmiana nawyków żywieniowych tj. spożywanie pokarmów wysokokalorycznych i wysokoprzetworzonych.Chirurgiczne leczenie otyłości coraz częściej staje się alternatywą dla leczenia zachowawczego (diety odchudzające), którew związku z brakiem silnej woli pacjentów kończy się niepowodzeniem. Z roku na rok liczba zabiegów bariatrycznychrośnie i kończy się sukcesem.CelCelem pracy było przedstawienie struktury demograficznej pacjentów otyłych poddających się zabiegom bariatrycznym.Materiał i metodyBadania przeprowadzono podczas spotkania nieformalnej grupy wsparcia dla osób przed oraz po operacjach bariatrycznych.W badaniu, które zostało przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety, udział wzięły łącznie 64 osoby.WynikiRozwój chirurgii bariatrycznej i wiedzy w społeczeństwie na jej temat daje szansę osobom, które od lat są więźniami wewłasnym ciele, które nie są w stanie samodzielnie wykonać podstawowych czynności życiowych, gdzie deficyt samoopiekii samopielęgnacji jest tak duży, że niezbędna jest pomoc osób trzecich, rodziny lub pracownika ochrony zdrowia.WnioskiPacjenci operowani bariatrycznie zmagają się z różnymi dolegliwościami, muszą pilnować diety, przestrzegać zaleceńpooperacyjnych. Wszyscy zgodnie odpowiadają, że zachęciliby, przekonali bliską osobę do poddania się zabiegowizmniejszenia żołądka, a sami podjęli jeszcze raz taką samą decyzję.Słowa kluczowe: nadwaga, otyłość, odchudzenie, bariatria, chirurgiczne leczenie otyłości, CHLO.
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
22 - 12 - 2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-4-article-426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.