PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 4 |
Article title

Zakres wydolności funkcjonalnej seniorów wg skali Barthel

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępWiększość seniorów odbiera proces straszenia się jako bolesny stan utraty zdrowia. Okres ten wiąże się z powszechniewystępującą chorobowością, mniejszą zaradnością, sprawnością fizyczną, często z zupełnym brakiem samodzielności.CelCelem niniejszej pracy było określenie stanu fizycznego i psychospołecznego osób w podeszłym wieku, przy użyciun skaliBarthel dla zdiagnozowania wydolności seniorów w środowisku domowym.Materiał i metodyBadania prowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczyz wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, techniką ankiety konstrukcji własnej oraz skali Barthel. Objęto nimseniorów w wieku od 75 lat, tj. 77 kobiet i 23 mężczyzn. Wszyscy badani złożyli deklarację wyboru lekarza rodzinnegow przychodni Folk-Med. Sp. z o.o. NZOZ, w Białogardzie, badania odbywały się w środowisku domowym pacjenta.WynikiNa wydolność samo opiekuńczą seniorów w warunkach domowych wpływa wiele czynników, m. in. wiek, płeć,wykształcenie, miejsce zamieszkania, spędzanie czasu wolnego, występowanie chorób, samoocena własnego stanu zdrowiaa także mieszkanie z innym członkiem rodziny.WnioskiPowyższe czynniki najczęściej się na siebie nakładają, co w znaczny sposób wpływa na funkcjonowanie senioróww warunkach domowych.Słowa kluczowe: osoby starsze, wydolność funkcjonalna, środowisko domowe.
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
22 - 12 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-4-article-425
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.