PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 4 |
Article title

Ocena przygotowania do samoopieki pacjenta po zabiegu wszczepienia kardiostymulatora w zależności od wieku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępW ostatnich latach znacząco wzrosła liczba osób leczących się z powodu zaburzeń rytmu serca. Jedną z coraz powszechnychmetod leczenia schorzeń układu stymulującego pracę serca jest wszczepienie kardiostymulatora. Zadaniem kardiostymulatorajest pobudzenie i wyrównanie pracy serca odpowiednio do stanu zdrowia i wieku osoby.CelCelem pracy było dokonanie analizy oceny przygotowania pacjenta do samoopieki po wszczepieniu stymulatora serca.Materiał i metodyW badaniu wzięło udział 80 pacjentów w poradni kontroli rozruszników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.Ankietowani udzielali pisemnych odpowiedzi za pomocą kwestionariusza konstrukcji autora niniejszej pracy orazstandaryzowanej ankiety WHQOOL-BREF.WynikiPrzeprowadzone badanie prezentuje wysoki poziom wiedzy pacjentów na temat zaleceń terapeutycznych oraz zadowoleniez prowadzonej opieki ambulatoryjnej.WnioskiStwierdzono zależność od wieku stopnia przygotowania do samoopieki pacjentów po wszczepieniu kardiostymulatora.Słowa kluczowe: wiek, kardiostymulator, self-care
Keywords
Publisher
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
22 - 12 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-4-article-424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.