PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 3 |
Article title

PIELĘGNACJA PACJENTA ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM, NIEDOCZYNNOŚCIĄ TARCZYCY - STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP®

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WstępStwardnienie rozsiane to jedna z chorób zapalno-demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany, którezachodzą przeważnie oddziałują na osłonki mielinowe komórek nerwowych. Choroba atakuje młodych ludzi pomiędzy 20a 40 rokiem życia. Niedoczynność tarczycy to zespół symptomów wywołany zbyt małą ilością hormonów tarczycy. Chorobadotyka ludzi między 40 a 60 rokiem życia. Utrzymujące się długotrwale dolegliwości związane z niedoczynnością tarczycyoraz stwardnieniem rozsianym niekorzystnie wpływają na zdrowie chorego. Dlatego też niezbędne jest zbudowanie planupielęgniarskiej opieki, która zmniejszy ryzyko wszelakich powikłań i poprawi stan chorego.Cel pracyCelem pracy jest przedstawienie planu opieki nad pacjentem z niedoczynnością tarczycy i stwardnieniem rozsianym wrazz odwołaniem się do terminów zaczerpniętych z ICNP®.Prezentacja przypadkuPacjent przyjęty do szpitala z symptomami charakterystycznymi dla niedoczynności tarczycy. Oprócz choroby gruczołuwspółistnieje u pacjenta stwardnienie rozsiane, które również utrudnia pacjentowi codzienne życie jak i dbanie o swoje zdrowie.DyskusjaStwardnienie rozsiane oraz niedoczynność tarczycy mogą znacznie obniżać jakość życia. Opieka pielęgniarska ma zazadanie przystosowanie pacjenta do osiągnięcia maksymalnej sprawność i samodzielności w środowisku domowym i pracy.Zmniejszanie ryzyka powikłań stanowi ważny cel w budowaniu opieki pielęgniarskiej długoterminowej.WnioskiZastosowanie ICNP® w projektowaniu planu opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta z stwardnieniem rozsianymi niedoczynnością gruczołu tarczowego umożliwi monitorowanie jakości udzielanych świadczeń. Zastosowanieodpowiedniego planu opieki pozwoli pacjentowi powrócić do stanu sprzed zaostrzeń choroby.Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, niedoczynność tarczycy, ICNP®
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
18 - 12 - 2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-3-article-356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.