PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 3 |
Article title

STYL ŻYCIA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ A WYSTĘPOWANIE U NICH ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WstępCukrzyca jako zespół zaburzeń metabolicznych jest bardzo powszechną chorobą w dzisiejszych czasach. Wpływ stylu życiaosób chorych na tą chorobę może mieć istotny wpływ na wystąpienie powikłań. Jednym z częstszych powikłań cukrzycyjest zespół stopy cukrzycowej.Cel pracyOcena wpływu stylu życia osób chorych na cukrzycę na powstanie zespołu stopy cukrzycowej.Materiały i metodyBadania zostały przeprowadzone w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Klinice Endokrynologii i Diabetologiioraz Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Juraszaw Bydgoszczy w okresie od lutego do czerwca 2012 roku. W badaniu wzięło udział 55 pacjentów. Do analizy wpływu stylużyciu na rozwój zespołu stopy cukrzycowej u osób chorych na cukrzycę wykorzystano ankietę własnej konstrukcji orazstandaryzowany kwestionariusz IZZ Zygfryda Juczyńskiego.WynikiZaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy występowaniem zespołu stopy cukrzycowej, a wysokimwskaźnikiem masy ciała. Zauważono istotną statystycznie korelację pomiędzy występowaniem zespołu stopy cukrzycowej,a nieprawidłowym odżywianiem się i brakiem zachowań profilaktycznych. Zaobserwowano istotną statystycznie korelacjępomiędzy występowaniem zespołu stopy cukrzycowej, a negatywnym nastawieniem psychicznym i brakiem praktykzdrowotnych. Zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy występowaniem zespołu stopy cukrzycowej,a niskim wynikiem stenu w kwestionariuszu IZZ. Nie sprawdzono zależności między powstaniem zespołu stopy cukrzycowej,a aktywnością fizyczną z powodu zbyt małej grupy osób aktywnych.WnioskiWysoki wskaźnik masy ciała sprzyja występowaniu zespołu stopy cukrzycowej. Można wnioskować, iż nieprawidłowenawyki żywieniowe wpływają na występowanie zespołu stopy cukrzycowej tak samo jak brak zachowań profilaktycznych,negatywne nastawienie psychiczne oraz praktyki zdrowotne. Niski sten w kwestionariuszu IZZ prawie zawsze oznaczawystąpienie zespołu stopy cukrzycowej u cukrzyków.Słowa kluczowe: diabetologia, cukrzyca, zespół stopy cukrzycowej, styl życia.
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
18 - 12 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-3-article-353
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.