PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 3 |
Article title

ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY UWARUNKOWANIAMI ŚRODOWISKOWYMI CHOROBY WIEŃCOWEJ A ZABIEGIEM POMOSTOWANIA AORTALNO-WIEŃCOWEGO

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępChoroby układu krążenia są jedną z przyczyn połowy zgonów w Polsce. Jest to skutek rozpowszechnienia i kumulacjiczynników ryzyka chorób sercowo – naczyniowych. Prowadzą w konsekwencji do zabiegów kardiochirurgicznych takich,jak np. pomstowanie aortalno – wieńcowe. Szczególnie narażone na choroby krążeniowe są osoby posiadające kilkaczynników ryzyka. Są to parametry, które można zmierzyć, określić i nazwać. Czynniki ryzyka pozwalają przewidziećrozwój choroby, znając je można jej uniknąć. Poznanie czynników ryzyka chorób sercowo naczyniowych odbywało sięprzez wiele lat, badając tysiące osób.Cel pracyCelem pracy było odnalezienie uwarunkowań choroby wieńcowej, a w konsekwencji zabiegu pomostowania-aortalnowieńcowego.Materiały i metodyW pracy wykorzystano ankietę własnej konstrukcji. W badaniach wzięli udział respondenci poddani zabiegowi pomostowaniaaortalno - wieńcowemu, czyli pacjenci z klinicznie zdiagnozowaną chorobą wieńcową.WynikiWyniki określiły, że zachorowalność na chorobę wieńcową rośnie wraz z wiekiem. Najczęściej dotyka mężczyzn. Są toosoby obciążone rodzinnym występowaniem choroby wieńcowej. Prowadzą mało aktywny tryb życia, a ich największąaktywnością jest praca zawodowa. Oceniając grupę pacjentów wykazujących jakąkolwiek aktywność można stwierdzić,że jest to aktywność zbyt rzadka. Taki tryb życia powoduje konsekwencje takie, jak nadmierna masa ciała, nadciśnienie,hipercholesterolemia, cukrzyca. Wszystkie wymienione schorzenia związane są z niewłaściwym trybem życia i odżywianiem.Pacjenci nie ograniczają spożycia tłuszczy pomimo deklarowanych ograniczeń. Spożycie warzyw, owoców i ryb jest bardzoniskie. Na rozwój choroby wieńcowej wpływają też nałogi takie, jak alkohol i palenie tytoniu. Podczas badania wykazano, żepacjenci poszukują wiedzy na temat swojej jednostki chorobowej, jaką jest choroba wieńcowa w różnych źródłach. Jednaksą to źródła mało wiarygodne takie jak Internet, prasa kolorowa, rodzina. W najmniejszym stopniu jest to kadra medyczna.WnioskiChoroba wieńcowa, a w konsekwencji zabieg pomostowania aortalno – wieńcowego jest uwarunkowana środowiskowo,co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Bydgoszczy. Jest to jednostka chorobowa, którą warunkujączynniki ryzyka takie, jak wysoki poziom cholesterolu, mała aktywność fizyczna, używki, choroby współistniejące, czyuwarunkowanie rodzinne.Słowa kluczowe: kardiologia, choroba wieńcowa, czynniki ryzyka, pomostowanie aortalno-wieńcowe.
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
18 - 12 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-3-article-352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.