PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 2 |
Article title

PRZESZCZEP MIKROBIOMU JELITOWEGO JAKO METODA LECZENIA NAWROTOWYCH ZAKAŻEŃ CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępClostridium difficile jest wiodącym czynnikiem etiologicznym szpitalnych biegunek zakaźnych zwłaszcza w krajachrozwiniętych.CelGłównym celem pracy jest przedstawienie swoistej immunoterapii i zasad leczenia bakteriami kałowymi jako skutecznąalternatywę w leczeniu i zapobieganiu nawrotowym biegunkom.PrzeglądWystępowanie zakażeń Clostridium difficile nasila się w wielu krajach, towarzyszy temu również zwiększenie liczbyciężkich przypadków tych zakażeń przebiegających pod postacią rzekomo błoniastego zapalenia jelit, zapalenia okrężnicy,perforacji jelit i posocznicy, z tego powodu rośnie również liczba zgonów. Dominującym czynnikiem ryzyka występowaniatych zakażeń jest narastające stosowanie zwłaszcza empiryczne antybiotyków o szerokim spektrum działania. Zapaleniejelit w przebiegu zakażenia beztlenowej laseczki Clostridium difficile w ostatnim dziesięcioleciu stało się ogólnoświatowymproblemem medycznym. W związku z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań w Ameryce Północnej oraz Europie, wzrastaznaczenie przeszczepu flory jelitowej jako bezpiecznej i skutecznej opcji terapeutycznej w przypadku nawracających lubopornych na leczenie antybiotykami zakażeń Clostridium difficile. Zabieg ten jest od 2012 roku wykonywany w niektórychpolskich podmiotach leczniczych z 92% skutecznością. Niektórzy eksperci postulują zasadność stosowania transferumikrobiomu jelitowego jako pierwszej linii terapii w przypadku nawracających lub opornych na leczenie antybiotykamizakażeń Clostridium difficile.WnioskiArgumentem przemawiającym za stosowaniem transferu mikrobiomu jelitowego w pierwszej kolejności jest wykazanaw toku badań wyższa skuteczność leczenia, niż wykazana dla wankomycyny, a także nieporównywalnie mniejsza skalai zakres objawów ubocznych terapii, niż w przypadku wankomycyny.Słowa kluczowe: clostridium difficile, zakażenie, przeszczep, transfer mikrobiomu jelitowego, biegunka
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-2-article-325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.