PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 2 |
Article title

PIELĘGNACJA PACJENTA Z ANOREKSJĄ – STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP®

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępAnoreksja, tzw. jadłowstręt psychiczny (JP), jest schorzeniem psychicznym, polega na celowym zaburzeniu odżywiania,poprzez nagminną utratę masy ciała. Diagnozuje się ją u osób, które ważą mniej niż 85% swojej należnej masy ciała. Anoreksjadotyka zazwyczaj dziewcząt w wieku od 12 do 18 r.ż., chora odczuwa lęk związany z przekonaniem o nieestetycznymwyglądzie bądź budowie ciała. W celu utraty masy ciała podejmuje niejednokrotnie wyzwania, takie jak nagminne ćwiczenia,głodówki, a niekiedy stosuje środki przeczyszczające.Cel pracyCelem opracowania jest prezentacja planu opieki wobec pacjentki z anoreksją wraz z odwołaniem się do terminówzaczerpniętych z ICNP®.Prezentacja przypadkuPacjentka przyjęta do szpitala z powodu utraty przytomności. Od wielu lat choruje na anoreksję i zażywa środkiprzeczyszczające. Chora ze względu na swój stan psychiczny i błędny wizerunek własnej osoby nie chce spożywaćproduktów spożywczych, które dostarczałyby jej odpowiednich substancji odżywczych potrzebnych do prawidłowegofunkcjonowania organizmu.DyskusjaW ostatnich 40 latach nastąpił wzrost zachorowań na zaburzenia odżywiania. Kobiety w coraz młodszym wieku chorująna anoreksję psychiczną. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zgonu w anoreksji psychicznej są: osoby w podeszłymwieku, pobyt w szpitalu, długotrwałe zaburzenia. W chwili przyjęcia na oddział nasilają się objawy choroby. Na aktywnośćsamobójczą przyczynia się występowanie wielu czynników w tym: stosowanie środków przeczyszczających w jadłowstręciepsychicznym, objawy depresji oraz współistnienie alkoholizmu. Zwykle chorzy na JP umierają z powodu samobójstwa orazpowikłań somatycznych.[Spychalska, 2013]WnioskiZastosowanie ICNP® w projektowaniu planu opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z anoreksją, umożliwi monitorowanieliczby, charakteru i jakości udzielanych świadczeń. Zastosowanie odpowiedniego planu opieki pozwoli pacjentce unormowaćwskaźnik BMI do granic normy > 18.5.Słowa kluczowe: anoreksja, utrata przytomności, odwodnienie, ICNP®
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-2-article-323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.